Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6774756 2019-05-31
godz. 08:00
Mazowieckie Doposażenie w TVu przejazdu kolejowo-drogowego w km 22,371 linia 90 po. Pogwizdów Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779925 2019-05-31
godz. 09:00
Dolnośląskie Całodobowa Ochrona nieruchomości UMW położonych we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, poprzez monitoring wizyjny tj. system kamer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6738937 2019-05-31
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja sys. SCSob.TG Jeleniów do standardu DCS wraz z wymi./migr. sterowników SCS/UCS/ESD i wymi. central sys. detekcji meta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6741128 2019-05-31
godz. 10:00
Śląskie 1 Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754349 2019-05-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775681 2019-05-31
godz. 10:00
Mazowieckie „Ochrona mienia na rzecz PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach wraz z obsługą kotłowni w okresie grzewczym " - Dozór mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781027 2019-05-31
godz. 10:30
Mazowieckie Usługa ochrony osób i mienia w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie w ciągu 12 miesięcy Numer referencyjny: 35/8/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761683 2019-05-31
godz. 12:00
Śląskie Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu systemu monitoringu miejskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont monitoringu j/w 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6763627 2019-05-31
godz. 12:00
Opolskie Budowa instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) w ramach zadania: „ Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Ska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768268 2019-05-31
godz. 12:00
Lubelskie Wymiana wind osobowych wraz z instalacją monitoringu w Domu Studenta Grześ Numer referencyjny: PN/32-2019/DOP-p Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770487 2019-05-31
godz. 12:00
Lubelskie Usługa konserwacji i napraw systemów monitoringu telewizji dozorowej, systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiekta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768858 2019-05-31
godz. 12:00
Mazowieckie SVA/J/4620-31/2019: Wykonanie prac elektroinstalacyjnych (materiał inwestora), tj.: budowa systemu sygnalizacji włamania, budowa s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778421 2019-05-31
godz. 12:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa systemów telewizyjnych, systemów powiadamiania o zagrożeniach i systemów kontroli dostępu Numer referencyjny: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778307 2019-05-31
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach Dostawa pomocy dydakty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777019 2019-05-31
godz. 14:00
Świętokrzyskie 1. Modernizacja kolektorów wody chłodzącej, wody p.poż. i wymiana armatury 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6575191 2019-05-31
godz. 16:00
Mazowieckie Ochrona fizyczna i monitoring obiektów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie /OGŁOSZENIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780937 2019-06-03
godz. 00:00
Śląskie Montaż: - monitoringu budynku przy ul. Paderewskiego 12 w Pyskowicach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6738865 2019-06-03
godz. 08:50
Opolskie Całoroczne utrzymanie autostrady A-4 na odcinku węzeł Brzeg – granica woj. śląskiego, od km 193+965 do km 281+686 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764184 2019-06-03
godz. 10:00
Mazowieckie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO PRZECHOWYWANIA KLUCZY /DK/ W BUDYNKACH NR 14 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776474 2019-06-03
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Serwis systemów wizyjnych - monitoring wizyjny CCTV zlokalizowany na powierzchni i na dole kopalni - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776793 2019-06-03
godz. 10:00
Mazowieckie Uruchomienie systemu monitoringu oraz utrzymanie systemu monitoringu wraz z przesyłem danych z poszczególnych urządzeń sterowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770983 2019-06-03
godz. 10:30
Mazowieckie Wymiana instalacji hydrantowej i remont łazienek w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Raszynie z podziałem na zadania Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767306 2019-06-03
godz. 12:00
Pomorskie PWK WU/119/2019/PP - Wymiana zasuw na sieci PPOŻ na ternie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 1. Wymiana zasuw na sieci PPOŻ na ternie Gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777027 2019-06-03
godz. 12:00
Pomorskie LPB/WU/128/2019/PB Wymiana centralki p.poż na systemie Geoservice 1. Oferowana cena ryczałtowa za całościowe wykonanie przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781198 2019-06-03
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776813 2019-06-04
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostosowanie budynku przy ul. Popowickiej 62-68 we Wrocławiu będącego pod zarządem SMLW " Popowice " do wymogów przeciwpożarowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781712 2019-06-04
godz. 09:00
Podkarpackie Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – budowa przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji hydrantowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765058 2019-06-04
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Konserwacja i przegląd instalacji SAP, PPOŻ z podziałem na części Numer referencyjny: 04/KPW/INFR/2019 Konserwacja i przegląd ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6738888 2019-06-04
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi ochrony obiektów i terenu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Numer referencyjny: RPoZP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766908 2019-06-04
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Roboty budowlane - polegające na wydzieleniu klatek dwóch schodowych oraz instalacja urządzeń służących oddymianiu i napowietrzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)