Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7907967 2021-02-08
godz. 10:00
Lubuskie Budowa dwóch masztów i jednej wieży wraz z wyposażeniem w sprzęt do przeciwpożarowej obserwacji terenów leśnych Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911769 2021-02-08
godz. 10:00
Podkarpackie Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania w oparciu o innowacyjne rozwiązania będące efektem prac B+R ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900128 2021-02-08
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900142 2021-02-08
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908217 2021-02-08
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa skanerów odcisków palców wraz z oprogramowaniem Numer referencyjny: PN-52/2020 Dostawa 7 450 szt. skanerów odcisków palców...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924578 2021-02-08
godz. 12:00
Mazowieckie Przeglądy i serwis zabezpieczeń ppoż. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Totalizatora Sportowego w Rybienku Leśnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924587 2021-02-08
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usługi dozorowania infrastruktury kolejowej na terenie Zakładu Północnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892196 2021-02-08
godz. 23:59
Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926507 2021-02-09
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi ochrony osób i mienia wykonywane w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej w okresie 12 miesięcy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898858 2021-02-09
godz. 10:00
Mazowieckie Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Częstochowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900008 2021-02-09
godz. 10:00
Śląskie Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Częstochowie Numer referencyjny: O.KA.D-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932857 2021-02-09
godz. 10:00
Podlaskie Bliżej dziecka - nowe spojżenie na edukację przedszkolną Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931858 2021-02-09
godz. 10:50
Mazowieckie Wykonanie n/w prac w 2021 roku: 1. Remont pomieszczeń technicznych (węzły cieplne, rozdzielnie wody itp.) w 16 budynkach mieszkaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910075 2021-02-09
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa ochrony fizycznej, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby Państwowego Gospodarstw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926512 2021-02-09
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi ochrony mienia wykonywane w formie zabezpieczenia technicznego w oparciu o elektroniczne systemy zabezpieczenia - systemy a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902687 2021-02-09
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa polegająca na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych systemu alarmowania pożarowego (SAP), systemu oddymiania, dźwiękowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925721 2021-02-09
godz. 12:00
Opolskie 1. Modernizacja monitoringu wizyjnego węzła V na Wydziale Aldehydów 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908310 2021-02-10
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku, usług recepcyjnych oraz usług z zakresu drobnych napraw w obiekta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913273 2021-02-10
godz. 12:00
Mazowieckie Modernizacja systemu kontroli dostępu Numer referencyjny: BF-II.3710.61.2020 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903990 2021-02-10
godz. 12:30
Zachodniopomorskie OCHRONA MIENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O. Numer referencyjny: 15/ZP/2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912858 2021-02-11
godz. 09:00
Podkarpackie "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - modernizacja wewnętrznej instalacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906570 2021-02-11
godz. 09:00
Podkarpackie roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne oraz usługi obejmujące wykonanie integracji systemów bezpieczeństwa użytkowanych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898861 2021-02-11
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Zamawiającego w byłej siedzibie Rejonu w Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościeln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900185 2021-02-11
godz. 10:00
Śląskie Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Zamawiającego w byłej siedzibie Rejonu w Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościeln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929392 2021-02-11
godz. 12:00
Pomorskie Zapewnienie wsparcia grup interwencyjnych dla Obiektów Klientów Spółki z Grupy ENERGA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908441 2021-02-11
godz. 13:00
Dolnośląskie Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908669 2021-02-11
godz. 13:00
Mazowieckie Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912864 2021-02-12
godz. 09:00
Podkarpackie "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji systemu sygnaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910085 2021-02-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów technicznych oraz serwis i utrzymanie Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w budynkach na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929951 2021-02-12
godz. 12:00
Mazowieckie Serwisu i wymiany bram rolowanych i szlabanów zainstalowanych w zakładach PGNiG TERMIKA SA.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)