Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6973107 2019-09-03
godz. 12:00
Lubuskie Usługi ochroniarskie, stróżowania, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973109 2019-09-03
godz. 12:00
Lubuskie Usługi ochroniarskie, stróżowania, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964535 2019-09-03
godz. 13:00
Małopolskie Dostosowanie pawilonu C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965023 2019-09-03
godz. 13:00
Mazowieckie Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” nr POIS 02.05.00-00-0171/16” w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966714 2019-09-03
godz. 14:00
Opolskie 1. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Grupy Azoty ZAK S.A. 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974539 2019-09-03
godz. 14:00
Opolskie 1. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Grupy Azoty ZAK S.A. 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6938316 2019-09-04
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa przyrządów rozpoznania skażeń chemicznych WS Numer referencyjny: ZP-63/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966980 2019-09-04
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku – etap II Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967162 2019-09-04
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja oddziału, wykonanie instalacji oddymiania oraz wykonanie wentylacji zaplecza sanitarno-higienicznego Oddziału XVII Ps...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959463 2019-09-04
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa oświetlenia, kanalizacji kablowej i monitoringu wizyjnego w ramach przebudowy parku w zakresie utworzenia ogrodu sensoryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966582 2019-09-04
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia do wyremontowanych wnętrz parteru z antresolą zabytko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967030 2019-09-04
godz. 10:00
Wielkopolskie Przetarg na wykonywanie przeglądów technicznych oraz remontów bram i rogatek w obiektach MPK Poznań Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966979 2019-09-04
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Roboty budowlane polegające na montażu: instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i drz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6947372 2019-09-05
godz. 00:00
Lubelskie Zamówienie obejmuje dostawę wraz z instalacją na teren Zakładu Utylizacji Odpadów w Starej Wsi gm. Łęczna wizyjnego systemu kontro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964916 2019-09-05
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Toruńska Agenda Kulturalna zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług ochrony wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971743 2019-09-05
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Jodłowa 3b Budynek 1 klatkowy - 6 mieszkania instalacja domofonowa "wandaloodporna"...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974002 2019-09-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Prowadzenie toalety znajdującej się w budynku wielofunkcyjnym przy przystani promowej Świnoujście - Warszów od dnia 01.10.2019 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970935 2019-09-05
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Świadczenie usługi ochrony obiektów Spółki 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968351 2019-09-05
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych, przeciwpożarowych, jednoskrzydłowych w budynku administracyjnym Starostwa Powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948857 2019-09-05
godz. 12:00
Lubelskie Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969616 2019-09-05
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ CZĘŚCIOWA NAPRAWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956619 2019-09-05
godz. 13:30
Dolnośląskie Wymiany instalacji elektrycznej WLZ, ADM (oświetlenia klatek schodowych (oprawy do odzysku), piwnic i strychów) oraz dzwonków wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956625 2019-09-05
godz. 13:30
Dolnośląskie Wykonanie: Wymiany instalacji elektrycznej WLZ, ADM (oświetlenia klatek schodowych (oprawy do odzysku), piwnic i strychów) oraz d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972386 2019-09-05
godz. 14:00
Świętokrzyskie 1. „Dostawa i montaż pomp na sieci wody p.poż. – Etap II Dostawa i uruchomienie pomp głębinowych”. 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964586 2019-09-05
godz. 15:00
Lubelskie Konserwacja kamer kopułowych i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Miasta Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973666 2019-09-06
godz. 09:15
Małopolskie Dostawa systemu kontroli akustycznej sieci wodociągowej i zdalnej lokalizacji wycieków Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6946225 2019-09-06
godz. 10:00
Mazowieckie Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Numer referencyjny: DzAI 281/04/19 Wartość bez VAT: 2 376 563.9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969150 2019-09-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Kompleksowa ochrona obiektu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Szczecin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970983 2019-09-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami (łącznie 45 szt.) oraz montażem kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku Dolnośląs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972782 2019-09-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie przebudowa telewizji dozorowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach – etap II Numer referencyjny: WO-IV.272.30.2019 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)