Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7515947 2020-06-18
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514772 2020-06-18
godz. 14:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń do modernizacji, rozbudowy i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych SSWiN, SKD i CCTV wraz z usługą wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512692 2020-06-19
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup, dostarczenie i montaż wraz z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną dwóch oddzielnych zespołów podwójnych szlabanów wraz z mon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478306 2020-06-19
godz. 08:00
Wielkopolskie Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Numer referencyjny: ZP/011/20 5.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511046 2020-06-19
godz. 09:00
Małopolskie Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego na dz. nr 1465 i 1471 obr. 0001 Brzesko. Numer referencyjny: ZP.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486332 2020-06-19
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości i dezynfekcji oraz pełnienie obowiązków portierów na terenie Małopo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442215 2020-06-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Instalacja elektronicznych depozytorów na klucze” na terenie kompleksu Inowrocław i Latkowo – zadanie 11766”. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514780 2020-06-19
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usługi ochrony mienia wraz z obsługą portierni i szatni w budynkach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498817 2020-06-21
godz. 12:00
Opolskie Dostawa, zabudowa i uruchomienie monitoringu na bud. 484/1 1. Dostawa,zabudowa i uruchomienie monitoringu na bud. 484/1 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491003 2020-06-22
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 48/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492922 2020-06-22
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 103/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483153 2020-06-22
godz. 08:45
Mazowieckie Dozór i ochrona mienia siedziby Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Złotej 5 oraz Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486258 2020-06-22
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup wzmocnionych terminali do mobilnej odprawy granicznej Numer referencyjny: 16/BF/BŁiI/20 1. Przedmiotem niniejszego zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515984 2020-06-22
godz. 12:30
Mazowieckie WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYZACJI OTWIERANIA DRZWI WEJŚCIOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W TEATRZE DRAMATYCZNYM (STREFA „E”) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508057 2020-06-23
godz. 12:00
Opolskie 1. Zakup, instalacja i uruchomienie systemu alarmowego w SKARBCU w Grupie Azoty ZAK S.A. 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499008 2020-06-24
godz. 09:00
Małopolskie Zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503003 2020-06-24
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499169 2020-06-25
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługa ochrony obiektów ENEA Operator Sp. z o.o. na terenie Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz na okres 12 miesięcy Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498984 2020-06-25
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługa ochrony obiektów ENEA Operator Sp. z o.o. na terenie Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz na okres 12 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491385 2020-06-26
godz. 09:00
Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z dynamiczną informacją pasażerską w ramach zadania system transpor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499073 2020-06-26
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa amunicji pośredniej kal. 5,56 x 45 mm NATO z pociskiem SS109 Numer referencyjny: 76/Cut/20/ESz Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495957 2020-06-26
godz. 11:00
Małopolskie Wykonywanie ochrony osób i mienia na terenie obiektów CEZ Skawina S.A. w latach 2020, 2021, 2022 i 2023 Numer referencyjny: 2020/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508217 2020-06-30
godz. 08:00
Wielkopolskie Dostawa i instalacja wyposażenia do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do ks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503507 2020-06-30
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej wodnych systemów i instalacji p.poż. w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508239 2020-07-01
godz. 11:00
Mazowieckie Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu, kontroli granicznej oraz ochrony granicy – zakup stacjonarnych urządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508349 2020-07-02
godz. 10:00
Mazowieckie Przeglądy urządzeń, instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach PAŻP Numer referencyjny: 95/PAŻP/2020/AZP Przeglądy, konse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512869 2020-07-02
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawa amunicji i granatów Numer referencyjny: 34/>PU/2020/EJ Amunicja 9mm FMJ – 239 300 szt.Zadanie nr 1 - Amunicja 9mm FMJ – 23...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515344 2020-07-06
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa przystanków autobusowych z dostosowaniem dla osób NIEpełnosprawnych w Gminie Andrychów Numer referencyjny: BZP.271.14.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508211 2020-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482697 2020-09-01
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)