Przetargi mieszkaniowe

Rynek mieszkaniowy to ogromny potencjał dla Twojej firmy. W 2015 r. na rynku mieszkaniowym ogłoszono 1944 zamówienia, z czego 345 w województwie mazowieckim, 244 w śląskim oraz 243 w małopolskim. Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowe kontrakty.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4747683 (brak danych) Upphandling Hedskolan om- och tillbyggnad F6, Gällivare kommun. Objektet omfattas av om- och tillbyggnad av Hedskolan inklusive markarbeten:Nybyggnadsyta: BTA, ca 1 660 m²,Ombyggd/upprusta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4747811 (brak danych) VE 0572.1001 – Harthof 48. Bauteil – Kunststoff-Fensterarbeiten. Kunststoff-Fensterarbeiten;Neubau eines Wohngebäudes mit 30 Wohneinheiten und TG mit 35 St.Pl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4495623 (brak danych) WE 1000-0960 München-Pasing, Josef-Felder-Straße, Elektroarbeiten, Vergabe-Nr. 1-1000-0960-07. ElektroarbeitenWE 1000-0960 München-Pasing,Josef-Felder-Straße, Wohnbebauungmit ca. 33.000 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4751333 (brak danych) OWF-Neubau Opernwerkstätten und -fundi, hier Scherenhubpodest. Der Neubau für die Opernwerkstätten und -fundi der Hamburgischen Staatsoper (Projektkürzel OWF) beinhaltet die Erstellung e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4775514 (brak danych) Modulbostäder 2017. Med anledning av det snabbt ökande behovet av tillfälliga bostäder har Botkyrka kommun gett i uppdrag till AB Botkyrkabyggen att bistå med byggande av ca 75-125 st. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4775513 (brak danych) Ramavtal Bygg. Ramavtalet omfattar samtliga (bygg, el, vent., VS etc.) byggåtgärder inom en byggentreprenad.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4781758 (brak danych) Nya Glänningeskolan. Avser nybyggnation av skola åk F – 6 samt idrotthall i Glänninge, Laholms kommun. Samverkansform partnering.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4514575 (brak danych) Anmietung Bürogebäude mit Publikumsverkehr in Gießen. Das Jobcenter Gießen (nachfolgend auch JC Gießen) beabsichtigt, Mietflächen in Gießen anzumieten. Derzeit sind die Organisationse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4765247 (brak danych) Yttre renovering Tran- och Vipgränd, Vellinge, Etapp 2. Entreprenaden avser yttre renoveringsarbete inom Vellingebostäders bostäder på Tran- och Vipgränden i Vellinge. Arbetena kommer a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4765243 (brak danych) Kv. Björken, Ombyggnad. Entreprenaden i form av en utförandeentreprenad omfattar renovering och ombyggnad av Fastigheten Kv. Björken 18, Valhallavägen 94-96, Östermalm. Fastigheten är ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4521161 (brak danych) Ramavtal bygg- och installationstjänster: Bygg (avropsvärde 0-2 000 000). Kategori: Bygg.Ramavtalet omfattar löpande arbeten inom angiven kategori avseende främst underhåll och reparati...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4521792 (brak danych) WE 1-1000-0749-001 – München Gollierstraße 84 – Trockenbauarbeiten und Innentüren – Vergabe-Nr. 1-1000-0749-001-14. Trockenbauarbeiten und InnentürenNeubau eines Wohngebäudes mit ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4777839 (brak danych) Nybyggnad av huvudsäte till KSRR, Moskogen. Projektet omfattar nybyggnad av:— Personalbyggnad, byggnad A;— Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver;— Service...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4768632 (brak danych) Vårdboende Vallastaden nybyggnad. Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m², 60 lägenheter.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4531638 (brak danych) Design and Construction of 66 Nr dwellings, Delford Factory Site, Dovercourt, Harwich. The Works consist of demolition of existing factory and storage buildings, workshops and hardstandings ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4531996 (brak danych) Anmietung Bürogebäude mit Publikumsverkehr in Kassel verbunden mit dem Eigentumsobjekt der Bundesagentur für Arbeit, Grüner Weg 46 in Kassel. Die Bundesagentur für Arbeit (nachfolgend a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4555246 (brak danych) Tillbyggnad av CAMPUS Universitetssjukhus Örebro – totalentreprenad i partnering. Tillbyggnad av Campus, totalentreprenad i partnering. Befintliga Campus för undervisning färdigställde...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4555236 (brak danych) Ramavtal Årsentreprenörer. Ramavtal gällande följande entreprenader: Bygg, El, Rör, Luft, Kyla, Målning samt Golvbeläggning.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4787369 (brak danych) Kulltorpskolan Nybyggnad, GRATIA DEI 2. Ny skola kommer att vara en 2-spårig F – 6 skola med ca. 400 elever.I entreprenaden ingår rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4787354 (brak danych) Ramavtal Byggnadsarbeten Uppsala. Ramavtal Byggnadsarbeten Uppsala.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4557684 (brak danych) Kvarteret Nymfen 1, Lund. Nybyggnad av flerbostadshus inom exploateringsområdet Södra Råby i Lunds kommun.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4557683 (brak danych) Upphandling Ramavtal Entreprenörer. Upphandlingen ska leda till att ramavtal avseende entreprenader mellan 300 000 SEK och 10 000 000 SEK per kategori tecknas.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561509 (brak danych) Badrumsrenovering Landala. Renovering av badrum och byte av stammar i 140 lägenheter med möjlighet till optioner på ytterligare 358 lägenheter. Objektet är beläget på Landalagången o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561687 (brak danych) Fastighetstekniska arbeten. Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika yrkesområden som avser underhålls- och repa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4567751 (brak danych) Nyproduktion av idrottshall. Nyproduktion av fullstor idrottshall i Norra Djurgårdsstaden. Byggnaden skall uppföras på del av fastigheten Hjorthagen 1:5.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4567857 (brak danych) 1-1000-0441-12 Trockenbauarbeiten Leberle Morigglstraße. WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße,Die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft mbH beabsichtigt die Errichtung einer öffen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4790266 (brak danych) Nybyggnad Bostäder Stallarna. Objektet avser nybyggnad av bostäder i tvåvåningsplan, upplåtelseform hyresrätter med tillhörande komplementbyggnader samt yttre gestaltning.Som krav gä...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4576108 (brak danych) Nybyggnad av bostäder 2. Nybyggnad av 58 lägenheter enligt givet utförande eller totalentreprenörens egna förslag. Beställaren är angelägen om att upprättad budget kan innehållas o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4579252 (brak danych) Nybyggnad av Bobergsskolan, Norra Djurgårdsstaden. Skolan ska byggas för att inrymma 840 elever årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till F-9 skola med 900 elever och 150 persona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4579250 (brak danych) Nybyggnation av ca 30 radhus för Brf Kryddhyllan i Gårdsten. Projektet avser nybyggnation av bostäder i radhusform, minst 30 stycken. Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätt sam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)