Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9329902 2022-12-09
godz. 10:00
Śląskie Przyłączenie do sieci cieplnej obiektu biurowego zlokalizowanego przy ul. Chorzowskiej w Katowicach – dz. nr 130/22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9330761 2022-12-09
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami koncepcji odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych oraz gruntowych z terenu stacji elektroenergetycznej SE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324493 2022-12-09
godz. 14:00
Śląskie Prace monterskie podczas remontów Bl. 11 i 12 oraz 9 i 10 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314300 2022-12-12
godz. 10:00
Śląskie KOMPLEKSOWA I SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ TRUDNOPALNEJ DLA POTRZEB TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W BĘDZINIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329751 2022-12-12
godz. 10:00
Małopolskie Rozbudowa rozdzielni SN w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ruczaj tryb zaprojektuj i wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9330762 2022-12-12
godz. 10:00
Małopolskie Wyprowadzenie drugiego toru do odgałęzienia Brzana na linii 15 kV Grybów – Bobowa – dok. nr 8474 - tryb „wybuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9331100 2022-12-12
godz. 10:00
Małopolskie Zadanie (dok. nr 8474) 1. Przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV na wykonaną kablem typu XnRUHAKXS 3x240 mm2 2. Przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV na kablową oraz budowa sieci SN 15kV ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9332286 2022-12-12
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej (trudnopalnej) dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9301965 2022-12-12
godz. 12:00
Śląskie Dostawy wapna luzem w 2023 r. Numer referencyjny: PZP/TW/06451/2022 Przedmiotem zamówienia są dostawy wapna luzem w 2023 r., z podziałem na trzy części. Szczegółowa charakterystyka i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9275666 2022-12-13
godz. 12:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach Numer referencyjny: PZP/TC/06853/2022 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9331101 2022-12-14
godz. 10:00
Małopolskie Zadanie (dok. nr 7315) 1. Budowa sieci SN 15kV kablem typu XnRUHAKXS 3x120 mm2 - w projektowanej kanalizacji kablowej 2. Budowa sieci SN 15kV kablem typu XRUHAKXS 3x120 mm2 - częściowo w p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9331129 2022-12-14
godz. 10:00
Małopolskie zadanie 1: „Przebudowa linii 15kV Lubomierz na linie dwutorową” zadanie nr 2: „Wyprowadzenie z RS Mszana Dolna dodatkowego ciągu do linii 15kV Rabka" – dok. nr 7315 - tryb „wybud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324494 2022-12-14
godz. 11:00
Śląskie Roboty budowlane - wykonanie remontu pomostu przenośnikowego U-901 zabudowanego w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej dla TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9299678 2022-12-14
godz. 12:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Chopina 14 w Katowicach Numer referencyjny: PZP/TC/07026/2022 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328140 2022-12-15
godz. 10:00
Dolnośląskie ZAK4/108/22 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Jednostki terenowej w Ząbkowicach Śląskich przy R – Ząbkowice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9278645 2022-12-15
godz. 11:00
Śląskie Dostawa - najem kombajnów ścianowych wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Brzes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329161 2022-12-16
godz. 00:00
Śląskie 236/N/RF „Usługa naprawy 10 szt. przęseł torowych na podporach ze strunobetonu dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Brzeszcze”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328149 2022-12-19
godz. 00:00
Śląskie 239/N/ALA „Usługi serwisu i naprawy osprzętu spawalniczego dla zakładów górniczych TAURON Wydobycie S.A.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318499 2022-12-19
godz. 11:00
Śląskie Usługi remontowe silników elektrycznych dla TAURON Wydobycie S.A. Numer referencyjny: PZP/TWD/06297/2022/232/P/JT „Usługi remontowe silników elektrycznych dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318505 2022-12-19
godz. 12:00
Śląskie Dostawa - modernizacja układu wzbudzenia silników synchronicznych w celu umożliwienia realizacji nadążnej kompensacji mocy biernej dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9290414 2022-12-20
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby jednostek wytwórczych TAURON Ciepło sp. z o.o. Numer referencyjny: PZP/TC/06515/2022 Przedmiot zamówienia obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324884 2022-12-21
godz. 10:00
Śląskie Inwentaryzacja kanałów wód dołowych dla Zakładu Górniczego Sobieski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9325328 2022-12-22
godz. 12:00
Śląskie Usługa drążenia wyrobisk korytarzowych - Upadowa wentylacyjna G19-81 dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Janina Numer referencyjny: PZP/TWD/06913/2022/241/P/JMS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477536 2022-12-30
godz. 14:00
Śląskie Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477537 2022-12-30
godz. 14:00
Śląskie Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9305869 2022-12-30
godz. 14:00
Śląskie Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8488403 2022-12-30
godz. 15:00
Śląskie Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budowlane

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8488080 2022-12-30
godz. 15:00
Śląskie Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9305868 2023-12-29
godz. 14:06
Śląskie Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)