Przetargi PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe to spółka z grupy PKP, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce. Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej, działalność inwestycyjną będącą szeroko pojętym programem modernizacji linii kolejowych, którego głównych celem jest dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej. Monitoruj przetargi PKP PLK i pozyskaj nowe kontrakty.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7514896 2020-06-09
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa drzwi p-pożarowych do zamontowania w kotłowni na posterunku ruchu w Chełmży Zakup drzwi p-pożarowych do zamontowania w ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516826 2020-06-09
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa preparatu chwastobójczego do odchwaszczania torów kolejowych na potrzeby Zakładu Maszyn Torowych Prepara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516838 2020-06-09
godz. 09:00
Śląskie Dostawa śrub hakowych z nakrętką do PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Grupa mat 288-7. 1 ŚRUBA HAKOWA Z NAKRĘTKĄ M20 L-165...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519981 2020-06-09
godz. 09:00
Śląskie Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla PGG S.A. oddział ZRP na rok 2020 (nr grupy - 181-4). 1 KOMBINEZON Z KAPTUREM DO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495856 2020-06-09
godz. 09:30
Mazowieckie „Sieć gazowa s/c z przyłączami, stacją gazową red-pom. II Q=400m3/h- 2szt. i zespołem red-pom. II Q=125m3/h w m. Janów Podlaski, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511019 2020-06-09
godz. 09:30
Śląskie „Dostawa instrumentów dętych blaszanych” Numer referencyjny: NOSPR/2/2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465963 2020-06-09
godz. 10:00
Podkarpackie Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na ciekach na terenie ZZ Przemyśl Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.30.2020 Część 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465995 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Przeglądy, konserwacje oraz naprawy systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w TWR Łódź oraz OKRL Rzeszów Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483396 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie przyłączy o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów na podstawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496567 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie „Roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Nadzór Wodny Nowy Targ” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501617 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Zapewnienie internetowych transmisji video (streaming) z konferencji i wydarzeń organizowanych przez NBP. Numer referencyjny: SEZ/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505557 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Projekt i budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi (2 szt.) i stacją gazową w m. Radom ul. Wośnicka/Kielecka Zadanie 1: g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503465 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych dla Oddziału Zakład Gazowniczy w Olsztynie Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505726 2020-06-09
godz. 10:00
Śląskie FL/N/PN/246/2020 ,,Remont COR oraz Remont COH'' 1. ,,Remont COR oraz Remont COH'''' 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507518 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa pojazdów samochodowych Spółki w 2020r. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa samochodów służbowych PKP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507784 2020-06-09
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa wskaźników kolejowych i znaków drogowych dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508252 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie „Naprawa, wymiana kabli, ułożenie kabli w ziemi do urządzeń sterowania ruchem kolejowym w obszarze działania PKP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511374 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup laptopów w ilości 10 sztuk Numer referencyjny: ZP/12/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów (komputerów przenośn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510575 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Regeneracja ramion z CSM, Unimat Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie regeneracji ramion uchwytów podbijaków agregatów pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512679 2020-06-09
godz. 10:00
Łódzkie Prace utrzymaniowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko - roboty remontowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko- remont ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506258 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka Zbiornika Wodnego Wilkówka” Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.61...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517595 2020-06-09
godz. 10:00
Małopolskie Remont dachu na pompowni Zator.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517265 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa zasilacza EFRP-462 o mocy 460W

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517772 2020-06-09
godz. 10:00
Opolskie „Zakup i dostawa bezpieczników topikowych, muf kablowych, styczników i pozostałych materiałów niezbędnych do szybkiego usuwania us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517774 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa słupków betonowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519933 2020-06-09
godz. 10:00
Lubelskie zakup 5 szt. akumulatorów rozruchowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520331 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa Maxima Reverse Transcriptase (200 U/μL) (nr kat.EP0743, ThermoFisherSci) - 1 op. Maxima Reverse Transcriptase (200 U/µL) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520323 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Etanol 96% skażony acetonem 4 kg (nr kat.2200.41, Aqua-Med) - 15 op. Etanol 96% skażony acetonem 4 kg (nr kat.2200.41, A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520325 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa odczynników producenta Chempur. Alkohol etylowy 96% czda 500 ml (nr kat.363-113964200-500ML, Chempur) - 60 op. Gliceryna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520326 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa Clozapine, 5g (nr kat.MCE HY-14539, MedChemExpress) - 1 op. Clozapine, 5g (nr kat.MCE HY-14539, MedChemExpress) - 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)