Przetargi Poczta Polska

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rodzimym rynku. W 2015 roku ogłosiła ponad 2 tys. przetargów, m.in z branż: budowlana - remonty i wykończenia (392), projektowanie (123), komputery i informatyka (73), sprzatanie (36). Monitoruj przetargi Poczty Polskiej i sprawdź które z nich możesz wygrać!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7760065 2020-10-26
godz. 12:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przygotowania i dostarczenia materiałów edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760496 2020-10-26
godz. 12:00
Mazowieckie Aktualizacja danych ewidencyjnych działki nr 1576/126, obręb 10 - Mława Miasto, powiat mławski, województwo mazowieckie, w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760879 2020-10-26
godz. 12:00
Śląskie Nowy Sącz- Wymianę kabla elektroenergetycznego zasilającego rozdzielnię pośrednią RP 6 kV z głównej stacji zasilania GSZ 1. Waria...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760880 2020-10-26
godz. 12:00
Śląskie Nowy Sącz- Dostawa i montaż nowych wsporników w kanale kablowym na trasie między rozdzielnią pośrednią RP 6 kV a główną stacją zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761165 2020-10-26
godz. 12:00
Mazowieckie Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w miejscowości Rajbrot. „Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w miejscowości Rajbrot”- z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763097 2020-10-26
godz. 12:00
Mazowieckie ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPEKTROMETRU HR-ICP-MS • Quartz Torch for Nu Attom or Plasma II with 1.5mm Injector • Quartz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762275 2020-10-26
godz. 12:00
Mazowieckie Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w miejscowości Bochnia ul. Krzyżaki. „ Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762273 2020-10-26
godz. 12:00
Mazowieckie Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w m. Aleksandrowice gmina Zabierzów. „ Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w m. Aleksan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761475 2020-10-26
godz. 12:00
Śląskie Nowy Sącz- Wymianę kabla elektroenergetycznego zasilającego rozdzielnię pośrednią RP 6 kV z głównej stacji zasilania GSZ 1. Waria...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764250 2020-10-26
godz. 12:00
Śląskie Dostawa wyrobów szczotkarskich / pędzli , szczotek dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK Murcki -Staszic w 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767268 2020-10-26
godz. 12:00
Śląskie Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 288-10 1 SPOIWO MINERALNO CEMENTOWE O RC DOCELOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769962 2020-10-26
godz. 12:00
Śląskie Dostawa toreb śniadaniowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek w 2020 roku - nr grupy 192-2 1 TO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770043 2020-10-26
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie wanien do pieców LWG wg. rysunku FA00637_10-002. dla zakładu w Nowym Sączu 1. Wanna do pieca LWG rys.FA00637_10-00 2. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770101 2020-10-26
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie i dostawa 8 szt wanien CBF wg.rys.KN-93-002-01 ze stali S355JR bez zabezpieczenia antykorozyjnego dla zakładu w Nowym Są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7771518 2020-10-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Pilne prace naprawcze na stacjach pomp na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie - NW w Goleniowie. Zakres zamówienia - O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772941 2020-10-26
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa i montaż opryskiwacza rolniczego wraz z montażem na pojeździe szynowym dla potrzeb PKP Polskie Linie Kole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769960 2020-10-26
godz. 12:15
Śląskie Dostawa tulejek rozprężnych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice”. Grupa asortymentow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736646 2020-10-26
godz. 13:00
Mazowieckie Modernizacja istniejącego układu kompensacji biernej dla RG w budynku siedziby PGE S.A. Mysia 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759148 2020-10-26
godz. 13:00
Śląskie Usługi medyczne dla pracowników grupy Tauron Numer referencyjny: 2020/TPE/TPE/01917/G Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761166 2020-10-26
godz. 13:00
Mazowieckie Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w miejscowości Kraków ul. Kurasia.- zgodnie z zaproszeniem do negocjacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768057 2020-10-26
godz. 13:00
Śląskie Dostawa głośników do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 323. 1 GŁOŚNIK KOMPUTEROWY IBO MT3137W 6W ZASILANIE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772940 2020-10-26
godz. 13:00
Mazowieckie Dostawa zasilacza impulsowego DRP-480-24 Dostawa 1 sztuki zasilacza impulsowego DRP-480-24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770526 2020-10-26
godz. 13:50
Śląskie Dostawa śrub pociągowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice.Grupa materiałowa: 292-9. 1 ŚRUBA POCIĄGOWA ZAPYCHAKA WOZÓW 1XUCHWY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758277 2020-10-26
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Usługa kompleksowa - utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie etap II w częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761559 2020-10-26
godz. 14:00
Mazowieckie Wymiana sieci gazowej wraz przyłączami w miejscowości Bochnia ul. Osiki. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7743975 2020-10-26
godz. 15:00
Mazowieckie Postępowanie dotyczące świadczenia stałych, kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na terenie wewnętrznych powierzchn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761209 2020-10-26
godz. 15:00
Mazowieckie 2020/WNP-0287 Stała obsługa i konserwacja klimatyzacji bytowej w budynkach siedziby PSE S.A. w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767856 2020-10-26
godz. 15:00
Małopolskie Podest ze stali nierdzewnej na balkonie pakowni linii L113 1. Podest wraz z barierką i przenośnikiem rolkowym 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766563 2020-10-26
godz. 16:00
Śląskie Nowy Sacz - Opracowanie Ekspertyzy Technicznej, konstrukcyjno-budowlanej, stropodachu istniejącego, Głównego Budynku Administracyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773077 2020-10-26
godz. 18:00
Śląskie ZAP/20/10/0292 łożyska 1. Łożysko 22222 / dowolny producent / / 5 szt. 2. Łożysko SKF Explorer 6002-2Z 6002 / SKF / / 12 szt. 3. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)