Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7989292 2021-03-10
godz. 08:00
Mazowieckie Modernizacja urządzeń srk na stacji Zabrze Makoszowy - Kopalnia z likwidacją obsługi nastawni KMO-1 oraz robotami towarzyszącymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981559 2021-03-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie napraw planowych P4 P5 pojazdów kolejowych w 2021 r. określonych w załączniku nr 1 do OPZ Określono w OPZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990832 2021-03-10
godz. 10:00
Podkarpackie RFP na wykonanie regeneracji kół jezdnych suwnicy bramowej czerpakowej: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991306 2021-03-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacyjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7992068 2021-03-10
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy aparatów telefonicznych, urządzeń biurowych oraz sprzętu AGD dla PKP Polskie Linie Kolejowe S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7993184 2021-03-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie Obsługa prawna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach na okres od 01.04.2021 r. do 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7993189 2021-03-10
godz. 10:00
Wielkopolskie POKRYWY WSPORNIKA ISE OSTRÓW pokrywa wspornika prawa 3-31322 do EEA-5 pokrywa wspornika lewa 3-31323 do EEA-5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7994597 2021-03-10
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa wyrobów hutniczych - blachy, rury, pręty, druty w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996279 2021-03-10
godz. 10:30
Mazowieckie Materiały do wykończenia pomieszczeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985571 2021-03-10
godz. 12:00
Śląskie RFP na wykonanie przeglądu i badania chwytaków magnetycznych zawiesi łańcuchowych oraz trawers. Wykonanie przeglądu i badania kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991860 2021-03-10
godz. 12:00
Śląskie RFP na przegląd serwisowy urządzenia UPS Multi Plus 15 kVA Przegląd serwisowy urządzenia UPS Multi Plus 15kVA: 1 usł.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7993722 2021-03-10
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa części zamiennych do podwozi do taboru kolejowego "PKP Intercity" S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7995358 2021-03-10
godz. 12:00
Śląskie RFP - przewóz pracowników w rejonie Gliwic Przewóz pracowników - opłata startowa: 2400 wyjazd;Przewóz pracowników - taryfa dzienn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996327 2021-03-10
godz. 12:00
Lubuskie RFP na wykonanie naprawy okresowej (w tym demontaż i montaż) skrzyni biegów typu 1P154 i sprzęgła głównego do lokomotywy SM03-183 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7995359 2021-03-10
godz. 13:00
Śląskie RFP - przewóz osób w rejonie Tarnowskich Gór Przewóz osób - opłata startowa: 1440 wyjazd;Przewóz osób - taryfa dzienna w dni robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996274 2021-03-10
godz. 15:00
Mazowieckie Urządzenia AGD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986041 2021-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądu specjalnego (ekspertyzy) mostu stalowego w km 3,400 linii nr 101 Munina - Hrebenne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989287 2021-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie Remont przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 81,828 na linii nr 143 Kalety - Wrocław Popowice WP2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7995616 2021-03-11
godz. 10:00
Pomorskie Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996297 2021-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa preparatu chwastobójczego do chemicznego odchwaszczania torów kolejowych w 2021 roku dla Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990824 2021-03-11
godz. 12:00
Mazowieckie Aktualizacja danych ewidencyjnych działki nr 134/1 i nr 134/2, obręb P-6, Łódź Polesie, województwo łódzkie, w zakresie kartoteki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991730 2021-03-11
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu zapobiegającemu obladzaniu i oszranianiu kolejowej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7993719 2021-03-11
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987676 2021-03-11
godz. 16:00
Mazowieckie Metody obliczania kosztów bezpośrednich utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej oraz prowadzenia ruchu kolejowego wraz z na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990970 2021-03-12
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, benzyn i smarów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7993204 2021-03-12
godz. 09:00
Podkarpackie RFP na usługę wykonania naprawy głównej tokarki: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976415 2021-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej w latach 2021-2022 na potrzeby Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988368 2021-03-12
godz. 10:00
Lubelskie RFP – na usługi w zakresie wykonania remontu infrastruktury torowej, na terenie PKP CARGO S.A. Wschodniego Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989290 2021-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie remontów urządzeń sieci trakcyjnej w 2021 r w wybranych lokalizacjach Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991302 2021-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie remontu wiaduktu kolejowego zlokalizowanego na linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie – Bąk, szlak Laskowice Pomorsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)