Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8408949 2021-10-04
godz. 10:00
Dolnośląskie Roboty dachowe i murarskie w budynku dworca Minkowice Oławskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408950 2021-10-04
godz. 10:00
Dolnośląskie naprawa pokrycia dachowego budynkumieszkalnego Wiewierz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408952 2021-10-04
godz. 10:00
Dolnośląskie Naprawa pokrycia dachu w budynku magazynowym ul.Robotnicza 1 Wrocław

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417937 2021-10-04
godz. 10:00
Wielkopolskie RFP - na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kondensacyjnego kotła olejowego o mocy 65-69 kW: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412874 2021-10-04
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych znajdujących się w wykonawczych komórkach organizacyjnych Komendy Główne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417597 2021-10-04
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup i dostawa 3 serwerów backupu dla Centralnego Systemu Backupu Commvault 11, wraz z 36-miesięczną gwarancją i wsparciem produc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417912 2021-10-04
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa wskaźników, tarcz, latarń, znaków i słupków. Wskaźniki, tarcze, latarnie, znaki i słupki powinny być nowe oraz powinny by...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408983 2021-10-04
godz. 16:00
Mazowieckie Licytacja elektroniczna na zakup wraz z dostarczeniem łożysk silnikowych NH 320 MC4 ZST: 350 szt.;NU 328 MP64 ZST: 350 szt.;NU 33...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406723 2021-10-05
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu stalowego, kolejowego w km 208,456 linii kolejowej Nr 65 na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396291 2021-10-05
godz. 10:00
Mazowieckie Odzież robocza i ochronna tj ubranie robocze drelichowe i ocieplane kpl, kurtka ocieplana szt, kurtka przeciw deszczowa szt, koszu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417910 2021-10-05
godz. 10:00
Mazowieckie Remont instalacji elektrycznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dla wybranych pomieszczeń w budynku KATS, w stacji Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379873 2021-10-05
godz. 10:30
Mazowieckie odnowienie licencji i wsparcia przez okres 36 miesięcy dla wdrożonego w „PKP Intercity” S.A. rozwiązania "Network Awareness and Visibility - NAV" Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8380426 2021-10-05
godz. 11:00
Mazowieckie Odnowienie licencji i wsparcia przez okres 36 miesięcy dla wdrożonego w „PKP Intercity” S.A. roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411543 2021-10-06
godz. 12:00
Śląskie RFP na - zakup i montaż urządzenia do uzdatniania wody Zakup i montaż urządzenia do samoczynnego chlorowania i dezynfekowania wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413039 2021-10-06
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415598 2021-10-06
godz. 12:00
Mazowieckie Licytacja elektroniczna na zakup wraz z dostarczeniem nowych śrub zawieszenia do lokomotyw 1. Śruba zawieszenia: 75 szt.;2. Śruba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374195 2021-10-07
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w związku z przedłużeniem przejścia podziemnego pod torami w obrębie stacji Słupsk w km 131,136 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410639 2021-10-07
godz. 12:00
Mazowieckie RFP na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku rewizji zestawów kołowych w Zakładzie Napraw Taboru w Toruniu opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415008 2021-10-08
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy zadania pn.: „Budowa hali magazynu płaskiego na terenie Terminala Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415013 2021-10-08
godz. 10:00
Lubelskie Budowa hali magazynu płaskiego na terenie Terminala Przeładunkowego stacji kolejowej Szczebrzeszyn LHS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8296761 2021-10-08
godz. 10:00
Małopolskie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inżynierskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi dla budowy nowych podstacji trakcyjnych Przymłynie,Limanowa,Pisarzowa,Mszana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411980 2021-10-08
godz. 12:00
Dolnośląskie RFP na wykonanie remontu sprężarki śrubowej GA 37+ Atlas Copco: 1 kpl.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355398 2021-10-11
godz. 10:00
Pomorskie realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo Numer referencyjny: SKMMU.086.26.21 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273626 2021-10-12
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E) Numer referencyjny: 9090...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382908 2021-10-12
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa 148 szt. automatów vendingowych w formie leasingu do 60 wagonów osobowych typu combo i 14 EZT ED74 wraz z usługą ich serwisowania i obsługą Numer referencyjny: 21/WNP-009432/TUT 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8383153 2021-10-12
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa 148 szt. automatów vendingowych w formie leasingu do 60 wagonów osobowych typu combo i 14 EZT ED74 wraz z usługą ich serwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415029 2021-10-12
godz. 12:00
Lubelskie RFP – na wykonanie czynności w zakresie dozorowania infrastruktury bocznic kolejowych na obszarze działalności PKP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388852 2021-10-14
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Braniewo – Mamonowo” dla budowy nowej stacji na szlaku Braniewo – Granica Państwa. Przedmiotem Zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394506 2021-10-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawy rozjazdów i części rozjazdowych w latach 2022-2023 Dostawy rozjazdów i części rozjazdowych w latach 2022-20236060/ILG 6/14066/04011/21/P1. Przedmiotem zamówienia są dostawy w latach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409462 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie Zawarcie Umowy Ramowej dla projektu pn.”Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla projektów kolejowych realizowanych w latach 2021 – 2030” Numer referencyjny: 6060/ILG 7/08618/02906/21/P Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)