Przetargi Agencji Mienia Wojskowego (AMW)

Monitoruj przetargi mienia wojskowego (Agencji Mienia Wojskowego) i pozyskaj nowe kontrakty. W ubiegłym roku AMW rozstrzygnęło ponad 300 zamówień o łącznej wartości 31 mln zł. Monitoruj przetargi AMW i powiększ swój dochód!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7533816 2020-07-17
godz. 10:30
Mazowieckie Świadczenie usług ogrodniczych na terenach PAŻP Numer referencyjny: 100/PAŻP/2020/AZP Świadczenie usług ogrodniczych na terenach P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574007 2020-07-17
godz. 10:30
Mazowieckie Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574597 2020-07-17
godz. 10:30
Mazowieckie Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580130 2020-07-17
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa materiałów budowlanych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Numer referencyjny: 57/PN/2020 3.1 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564952 2020-07-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: ZAKRES 1) CPV 85141200-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566744 2020-07-17
godz. 11:00
Mazowieckie Remont budynku w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 2A Numer referencyjny: DZP-OO.2610.290.2020 1. Przedmiotem zamówienia są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572709 2020-07-17
godz. 11:00
Dolnośląskie 28/2020 Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: Zakres 1) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578715 2020-07-17
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii ogólnej, Plastycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578709 2020-07-17
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby zlecenie udzielania świadczeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574767 2020-07-17
godz. 11:30
Pomorskie Wykonanie usługi wycinki drzew na terenie administrowanym przez 6 WOG w Ustce. Numer referencyjny: 43/INFR/6WOG/2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580395 2020-07-17
godz. 12:00
Wielkopolskie Dostawa zatyczek do uszu wielokrotnego użytku (wkładek przeciwhałasowych) ULTRAFIT 3M EAR dla żołnierzy zawodowych do 14 Wojskoego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581534 2020-07-17
godz. 14:00
Małopolskie Dostawa fabrycznie nowych szaf stalowych dla jednostek administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy Rzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582907 2020-07-20
godz. 00:00
Śląskie Usługa szkoleniowa w trybie zdalnym (webinar) w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531858 2020-07-20
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa 5,56 mm karabinek HK 416 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5,56 mm karabinek HK 416. Szczegółowe informacje dotyczące pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533757 2020-07-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych do pojazdów transportowych, nr sprawy: TECH/152/U/2020 Numer referencyjny: TECH/152/U/2020 Dostawa częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536349 2020-07-20
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569763 2020-07-20
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla 35 WOG oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554183 2020-07-20
godz. 09:30
Mazowieckie Roboty budowlane konserwacyjne i naprawcze w budynku nr 4 (II piętro) w kompleksie wojskowym K-0009, ul. Dymińsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536334 2020-07-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa paliw płynnych do magazynu SKW Numer referencyjny: ZP-14-SKW-2020 Wartość bez VAT: 531 684.05 EUR Sukcesywna dostawa Benzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559497 2020-07-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Roboty remontowe w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie i Bielkowie Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572184 2020-07-20
godz. 10:00
Opolskie REMONT OKŁADZINY SCHODÓW I PODESTÓW ZEWNĘTRZNYCH, ODNOWIENIE KLATEK SCHODOWYCH W OBIEKCIE NR 13 I CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W BUDYNKU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578956 2020-07-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Anestezjologii i Intensywnej TerapiiPsychiatrycznym Pediatrycznym Choró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557131 2020-07-20
godz. 10:30
Podkarpackie Przebudowa i remont budynku nr 107 w kompleksie wojskowym w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego 22 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572723 2020-07-20
godz. 11:00
Dolnośląskie 27/2020 Udzielanie świadczeń zdrowotnych na wykonywanie czynności zawodowych pielęgniarki w zakresie epidemiologii w Zespole Kontr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576119 2020-07-20
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych: instalacji elektrycznych, c.o, sanitarnych w tym węzła cieplnego oraz drobnych napraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575941 2020-07-20
godz. 14:00
Mazowieckie Wykonanie wyceny wartości rynkowej gruzu (kruszywa) oraz złomu stalowego, z których wykonane są: hala magazynowa wraz z przybudówk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577209 2020-07-21
godz. 07:30
Podlaskie Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej, apteczek pierwszej pomocy i sprzętu medycznego Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7540976 2020-07-21
godz. 08:00
Wielkopolskie Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej Cx i Bx na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536325 2020-07-21
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów biurowych na potrzeby żandarmerii wojskowej Numer referencyjny: RZP/06/PN/S/2020 Materiały biu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7538539 2020-07-21
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wysokowydajnego sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)