Przetargi PKP Energetyka

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. W 2015 roku spółka ogłosiła ponad 1 600 zamówień, z czego najwięcej z nich pojawiło sie w województwie mazowieckim (660), śląskim (299) oraz małopolskim (269). Zapoznaj się z przetargami PKP Energetyka i monitoruj je na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7517624 2020-06-10
godz. 14:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Regeneracja silnika elektrycznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, tj.: - Silnik elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516447 2020-06-11
godz. 11:00
Małopolskie 1/2020 Dostawa materiałów preizolowanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514972 2020-06-12
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych” dla zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510330 2020-06-12
godz. 10:00
Śląskie Remont kraty zbiornika przesypowego węgla na placu węglowym 2 sztuki w Oddziale Wodzisław

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510573 2020-06-12
godz. 10:27
Opolskie Dostawa materiałów i narzędzi do akcji zima na sezon 2020/2021 dla Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. Dostawa materiałów i narzędz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508106 2020-06-12
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Pomiary gwarancyjne instalacji SCR bloków nr 5, 6, 7 i 8 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504463 2020-06-12
godz. 12:00
Opolskie Zakup kompensatora EPDM oraz węży i uszczelek dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole Przedmiotem Zamówienia jest zakup kompens...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505671 2020-06-12
godz. 12:00
Opolskie Przedmiotem Zamówienia jest zakup zaworów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Szczegółowy Opis techniczny zawarto w OPZ -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505407 2020-06-12
godz. 12:30
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa łożyska kulowego obrotu głównego fi 18 000 koparki K-41 dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Wę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503602 2020-06-12
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup środków chemicznych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508108 2020-06-12
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem Zamówienia jest dostawa pompy kwasu solnego - Tapflo TP 400 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w By...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508531 2020-06-12
godz. 13:00
Opolskie Zakup elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Zgodnie z Załącznikiem nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513034 2020-06-12
godz. 13:00
Dolnośląskie Zakup krążników dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów: Część 1:KRĄŻNIK DO RAKA RYS. NB-1500B - 300 szt. Część 2:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511619 2020-06-12
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Budowa przyłącza ciepłowniczego i kanalizacji teletechnicznej, etap II część 1, Apartamenty Warszewo, ul. Duńska w Szczecinie. 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501057 2020-06-15
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie robót odtworzeniowych dla zadnia: Budowa przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych ulica Żeromskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506641 2020-06-15
godz. 00:00
Pomorskie Postępowanie nr 34927595 dot. budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicy Konrada Wallenroda 2, 3, 5 w Gdańsku Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505823 2020-06-15
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa oryginalnych i równoważnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserokopiarek dla potrzeb Zakładu Linii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508253 2020-06-15
godz. 09:00
Pomorskie Wymiana kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni placu przy budynku IZ Gdynia. OPZ stanowi załącznik do wniosku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515384 2020-06-15
godz. 09:00
Mazowieckie Poprawa warunków pracy poprzez roboty budowlane remontowe budynku schroniska w st. Chełm Wsch.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471872 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dwor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495961 2020-06-15
godz. 10:00
Lubuskie Prace serwisowe bieżącego utrzymania ruchu, konserwacyjno-remontowe, usuwanie usterek i awarii urządzeń maszynowni oraz systemów d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503444 2020-06-15
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505243 2020-06-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Roboty budowlane polegające na przebudowie osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów w technologii preizolowanej wraz z podłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506758 2020-06-15
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 USŁUGA OCHRONY MIENIA W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO „ENERGETYKA” SP. Z.O.O. W LUBINIE 1,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505746 2020-06-15
godz. 10:00
Dolnośląskie USŁUGI OCHRONY MIENIA DLA OBIEKTÓW BGP -- Kryteria ogólne -- -- 1 USŁUGA OCHRONY MIENIA BGP 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509382 2020-06-15
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Remont pomieszczeń – Centralna Dyspozytornia na terenie Wydziału ZEC Polkowice 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508176 2020-06-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie okresowego wzorcowania urządzeń pomiarowych ZEC/Lubin. -- Kryteria ogólne -- -- 1 Przeprowadzenie okresowego wz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510572 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Remont urządzeń EOR na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice na liniach kolejowych nr 1 i 183

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512905 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa i instalacja oraz serwis 24 klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu „Multi-Split” oraz 1 klimatyzatora typu „Split” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515385 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Remont zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Miechów Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie prac, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)