Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4907084 2019-06-11 Lubelskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4907910 2019-06-11 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I zamówienia – Przystanie kajakowe, przenoski i oznakowanie szlaku rzeki Wda.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912331 2019-06-11 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912357 2019-06-11 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Meble medyczne dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912359 2019-06-11 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Meble medyczne dla OIOM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4912488 2019-06-11 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet nr 1 Poz 14 Test ureazowy 1 Test ureazowy szt. 300

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4905697 2019-06-10 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie w 2019 roku 11 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4905873 2019-06-10 Lubelskie Budowa parkingu i drogi pożarowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Kazimierza Tumidajskiego 6A w Lublinie. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4905919 2019-06-10 Lubelskie Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zagosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4905979 2019-06-10 Lubelskie Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia maksymalnie 17 biletów lotniczych międzynarodowych dla uczestników działa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4906044 2019-06-10 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu dla Przedszkola nr 167 przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4906164 2019-06-10 Lubelskie „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej – rejon ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach” Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4906381 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa koryt do przenośnika zgrzebłowego PZP Kobra (7 pozycji) w łącznej ilości 28 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4905591 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Matiaszówka, Międzyleś i Wólka Zabłocka Kolonia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4908163 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn Zagospodarowanie turystyczne ”Obszar na wyspie”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4908164 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn Zagospodarowanie turystyczne ”Obszar nad rzeką”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4908176 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej: część D – w ul. Baśniowych Dębów w Wólce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4909634 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Rybickiego w Tomaszowie Lubelskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4905616 2019-06-10 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-P-I.271.68.2019 1.Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4905874 2019-06-10 Lubelskie dostawa urządzenia do elektroprzędzenia (elektrospinning system) - KC-zp.272-176/19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4910244 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Pakiet nr 12 1 Test kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori w osoczu i surowicy ludzkiej wraz z zewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4910248 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Pakiet nr 16 Test ureazowy suchy do wykrywania helicobacter - pylorii szt. 1200

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4910315 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: SZYBKIE TESTY 1 Szybki test kasetkowy do wykrywania Campylobacter w kale ozn. 600 2 Szybki test kasetkowy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4905723 2019-06-10 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tomaszów w roku 2019 w leśnictwie Tomaszów II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4911821 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Testy diagnostyczne. 12 panelowy test do wykrywania: opiatów 2000 ng/ml, MDMA 500 ng/ml, benzodiazepin 300 ng/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4906994 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4906995 2019-06-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: dostawa materiałów tapicerskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4904379 2019-06-07 Lubelskie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Dubeczno Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KM.042.4.2.2019.BS Mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4904563 2019-06-07 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Usługa przeniesienia obecnie użytkowanego szpitalnego systemu informacyjnego CGM CliniNET zwanego dalej Systemem na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4904600 2019-06-07 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.3311-14/2019 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)