Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5236426 2020-03-26 „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236074 2020-03-26 Remont dachu wysokiego w S.U. PERŁA BAŁTYKU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPZ.271.13.2020 1. Przedmiotem postępowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236095 2020-03-26 Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236125 2020-03-26 Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZ.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236140 2020-03-26 Opolskie Przebudowa drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Węgry - część II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236183 2020-03-26 Mazowieckie 2/ZUW MŁAWA/02/2020/ZT na dostawę paliw ciekłych – oleju napędowego i benzyny bezołowiowej nr 2/ZUW MŁAWA/02/2020/ZT na dostawę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236206 2020-03-26 Lubelskie Usługę związaną z naprawą, przeglądem i konserwacją central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji znajd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236260 2020-03-26 Małopolskie Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2293K w miejscowości Prusy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/271/9/20 1. W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236405 2020-03-26 Wielkopolskie USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPSNPCH-DOE-382-08/20 Określenie wielkości lub z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236501 2020-03-26 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PAKIET NR 3 1. "Szybki membranowy test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236073 2020-03-26 Mazowieckie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat gostyniński” - nr post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236273 2020-03-26 Mazowieckie Roboty budowlane uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236244 2020-03-26 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZITŚ.721.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest remont Organistówki położonej przy ul. Poczt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236227 2020-03-26 Usługa ubezpieczenia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego oddział w Krako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236226 2020-03-26 Wielkopolskie Dostawa trzech fabrycznie nowych o roku produkcji 2019 lub 2020 samochodów ciężarowych (towarowo-osobowych) o dopuszczalnej masie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236105 2020-03-26 Śląskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazu dla 3 lokali mieszkalnych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236138 2020-03-26 Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKI.271.1.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236376 2020-03-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): W.Sz.Z: TZ-280-35/20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236359 2020-03-26 Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadow komunalnych zebranych na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Gminie K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236222 2020-03-26 Mazowieckie „Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 77+185 do km 77+935 – dł. 0,750 km w m. Rościszewo” - nr postępowania 030/20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236200 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacje i przebudowę budynku kasyna nr 7 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236123 2020-03-26 Małopolskie Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236418 2020-03-26 Lubelskie Budowa Świetlicy Spotkań Twórczych z Domu Strażaka w Popławach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPR.271.1.2020 2.1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236493 2020-03-26 Zachodniopomorskie Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236500 2020-03-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 1. Vankomycyna 0,016-256 szt 50 2. Teikoplanina 0,016-256 szt 10 3. "Penicylina 0,016-256 " sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236425 2020-03-26 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236979 2020-03-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236368 2020-03-26 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.2020 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Budowa kanalizacji sani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236351 2020-03-26 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 105501 L w miejscowości Józefów, gm. Mełgiew na odcinku 990 m. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236077 2020-03-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OI.271.1.2020 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem. Zaprojektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)