Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5438089 2020-10-23 Opolskie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźnica - Ligota Książęca Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.13.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438091 2020-10-23 Mazowieckie Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji w zabudowie w formie leasingu operacyjnego 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438095 2020-10-23 Budowa oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń BRD w obszarze węzła Bralin w ciągu drogi S-8 Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438097 2020-10-23 Lubuskie „Modernizacja drogi gminnej nr 002824F w miejscowości Brzeźno” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIT.271.3.07.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438106 2020-10-23 Lubelskie „Digitalizacja map analogowych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZ.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438108 2020-10-23 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.3801.30.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438109 2020-10-23 PN-21/20 Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania SIMPLE ERP. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-21/20 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438110 2020-10-23 Pomorskie Przebudowa drogi gminnej dz. nr 141/1, 113 obr. Popowo GMINA CEWICE – 2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-ZKK.271.21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438118 2020-10-23 Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP I. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438120 2020-10-23 Pomorskie Rozbudowa OSP w Miłobądzu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIT.271.1.48.2020 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438123 2020-10-23 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WI.271.9.2020 Obiekty będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego znajdują się w historycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438124 2020-10-23 Wielkopolskie Budowa wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w miejscowości Borki gm. Słupca (etap II) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438126 2020-10-23 Podlaskie Dostawa wyposażenia meblowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-2/09/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i mont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438130 2020-10-23 Podkarpackie Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438132 2020-10-23 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.91.2020.AP Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego Zamku w Koźlu Wspól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438137 2020-10-23 Wielkopolskie WYKONANIE PLACU ZABAW w RZECZYCY Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1-21/20 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438147 2020-10-23 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DP/371/130/2020 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania co najmniej 200 prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438150 2020-10-23 Świętokrzyskie sukcesywna dostawa granulatu drewnianego – pellet dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobrysz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438152 2020-10-23 Łódzkie Wykonanie przeglądu elektrycznego 5-letniego w budynku Narodowego Forum Muzyki oraz parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438160 2020-10-23 Pomorskie ZAKUP I DOSTAWA SPRZETU IT Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.39.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438161 2020-10-23 Świętokrzyskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur Powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438163 2020-10-23 Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej – etap I , zadanie nr 3: termomodernizacja dachu i ścian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438165 2020-10-23 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-III-WZP.271.54.2020.MGA 1. Przedmiotem zamówienia: Dostawa z zainstalowaniem wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438166 2020-10-23 Dolnośląskie Zakup i dostawa wyposażenia PSZOK w ramach projektu pn. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438167 2020-10-23 Świętokrzyskie Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur Powiatowych Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438175 2020-10-23 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.273.173.2020.AMA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej przy Szkole Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438177 2020-10-23 Lubelskie Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Werbkowicach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIP.271.5.2020.KBR Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438182 2020-10-23 Śląskie Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438187 2020-10-23 Remont pokrycia dachowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437809 2020-10-23 Remont nawierzchni bitumicznej na przepustach pod koroną drogi powiatowej 1304K Gręboszów - Siedliszowice Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)