Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5294634 2020-06-01 Podlaskie Wykoszenie łąk wraz ze zbiorem biomasy na terenie Nadleśnictwa Waliły w 2020 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294638 2020-06-01 Mazowieckie Dostawa telefonów komórkowych wraz z usługą telekomunikacyjną Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/30/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294639 2020-06-01 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.3321.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 0510T Działoszyce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294640 2020-06-01 Wielkopolskie Budowa drogi w m. Wilcze – etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.2.2020 W zakres przedmiotowego zamówienia wc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294642 2020-06-01 WYKONANIE DWÓCH OTWORÓW EKSPLOATACYJNYCH W CELU UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORÓW CZWARTO I TRZECIORZĘDOWYCH W KROŚNIEWICACH, P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294643 2020-06-01 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2020 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294647 2020-06-01 Łódzkie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA „BUDOWY K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294650 2020-06-01 Mazowieckie Dostawy drobiu wykonywane sukcesywnie w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPiZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294656 2020-06-01 Kujawsko-Pomorskie Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, Zadanie Nr 2: „Modern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294661 2020-06-01 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.3321.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 0191T Wola Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294664 2020-06-01 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA-ZP-II.271.36.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup materiałów eksploata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294667 2020-06-01 Wielkopolskie "Dostawa i instalacja systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294669 2020-06-01 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP-XII-WZP.271.14.2020 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294673 2020-06-01 Pomorskie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N – ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294677 2020-06-01 Mazowieckie Rozbudowa ul. Długiej w Tarczynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PI.271.5.2020.MB Przedmiotem zamówienia jest wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294679 2020-06-01 Kredyt długoterminowy dla Gminy Godów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FZ-ZP.271.1.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294683 2020-06-01 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA-ZP-II.271.37.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup materiałów eksploata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294685 2020-06-01 Dolnośląskie Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294688 2020-06-01 Wielkopolskie Rozbudowa Przedszkola w Licheniu 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu przebudowy istniejącego budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294689 2020-06-01 Łódzkie Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INW.271. 8 .2020 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294695 2020-06-01 Lubelskie Remont (odbudowa) drogi gminnej nr 107271 L od km 0+000 do km 1+590 i od km 1+790do km 2+100 w miejscowości Krzczonów Trzeci, usz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294696 2020-06-01 Śląskie Roboty budowlane lokalu usługowego przy ul. 11 Listopada 65A w Bielsku-Białej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGM/DZ/45...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294708 2020-06-01 Mazowieckie „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie" Zadanie realizowane z dofinansowaniem Programu Rewitalizacji Boisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294709 2020-06-01 Podkarpackie Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Skarżysko w roku 2020 Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294715 2020-06-01 Lubelskie „Remont drogi gminnej nr 102224R Szwedy – Łążek wraz z obiektem mostowym przez rzekę Bukową” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294716 2020-06-01 Mazowieckie Zakup oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną na okres 12 miesięcy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA-ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294717 2020-06-01 Mazowieckie Usługa polegająca na realizacji działań PR mających na celu upowszechnienie idei i rezultatów projektu Zintegrowanego Systemu Kwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294720 2020-06-01 Mazowieckie Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294725 2020-06-01 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UM-III.271.ZP.7.2020 „Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Gminy Zakliczyn, poprzez stworz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294730 2020-06-01 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-III-WZP.271.22.2020.PZA 1. Przedmiot zamówienia: Boisko do gry w piłkę nożna z zabezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)