Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5620905 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa opiekuńcza świadczona przez 1 opiekuna: 1) Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 3h/tydzień; 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620490 2021-03-03 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620918 2021-03-03 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: 1. wyposażenie stanowisk pracowniczych – zakup komputera przeno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620906 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Usługa opiekuńcza świadczona przez 1 opiekuna: 1) Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 3h/tydzień; 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620921 2021-03-03 Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620937 2021-03-03 Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620938 2021-03-03 Dolnośląskie Bieżące utrzymanie i konserwacja siłowni pod chmurką, placów zabaw, tężni solankowych, stacji napraw rowerów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620947 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zagospodarowanie odpadów dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620493 2021-03-03 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i domków letniskowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620948 2021-03-03 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Starostwa Powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620980 2021-03-03 Wykonanie treningowej rzutni oszczepem, treningowego rozbiegu do skoku o tyczce oraz usunięcie konstrukcji betonowych, na Stadioni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620981 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620460 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620465 2021-03-03 Podlaskie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: Część nr 2 – Rejon w Białymstoku II.2.4) Opis zamówienia: Usługi utrzymania estetyki pasów drogowych dró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620983 2021-03-03 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część nr 3 – Rejon w Bielsku Podlaskim II.2.4) Opis zamówienia: Usługi utrzymania estetyki pasów drogowych dró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620484 2021-03-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Gospodarka leśna w obrębie Miedzierza II.2.4) Opis zamówienia: Gospodarka leśna w obrębie Miedzierza, ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620984 2021-03-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Gospodarka leśna w obrębie Niekłań, obejmująca prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621019 2021-03-03 Część nr: 1 Nazwa: Udzielenie schronienia w schronisku wraz z usługami opiekuńczymi oraz wyżywieniem bezdomnym mężczyznom i kobiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621020 2021-03-03 Część nr: 2 Nazwa: Udzielenie schronienia w schronisku z trzema posiłkami, w tym jednym ciepłym posiłkiem (zupa i drugie danie) lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620531 2021-03-03 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Usługi monitoringu 1 obiektu zlokalizowanego na terenie miasta Wrocław II.2.4) Opis zamówienia: Do zadań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621021 2021-03-03 Część nr: 3 Nazwa: Udzielenie schronienia w schronisku z trzema posiłkami, w tym jednym ciepłym posiłkiem (zupa i drugie danie) lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621027 2021-03-03 Część nr: 4 Nazwa: Udzielenie schronienia w schronisku z wyżywieniem bezdomnym kobietom z dziećmi i mężczyznom z dziećmi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621031 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji iwentylacyjno-klimatyzac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621022 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługi monitoringu 8 obiektów zlokalizowanych w miejscowościach Polwica, Gęsice, Brochocinek, Głęboka, Sarby Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620679 2021-03-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługi w zakresie przeglądów okresowych oraz konserwacji urządzeń i instalacji branży sanitarnej wbudynku Biura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621023 2021-03-03 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Usługi monitoringu 6 obiektów zlokalizowanych w miejscowościach Zdziesławice, Wroniniec, Głobice, Szaszorowice,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621032 2021-03-03 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621024 2021-03-03 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Usługi monitoringu 5 obiektów zlokalizowanych w miejscowościach Glinka, Czernina, Chróścina, Witoszyce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621025 2021-03-03 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Usługi monitoringu 7 obiektów zlokalizowanych w miejscowościach Żarki Średnie, Jałowiec, Zaręba, Szyszkowa, Bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621037 2021-03-03 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2: Usługa prania – lokalizacja: 18–230 Ciechanowiec, ul. Plac Księdza Kluka 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)