Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881327 2020-12-10 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881331 2020-12-10 Małopolskie
Modernizację pompowni na terenie Gminy C...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881332 2020-12-10 Małopolskie
Budowa nowego obiektu mostowego wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881336 2020-12-10 Małopolskie
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881339 2020-12-10 Mazowieckie
Przebudowa i nadbudowa pompowni wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881343 2020-12-10 Mazowieckie
Termomodernizacja wraz z przebudową budy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881337 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881344 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881345 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881346 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881347 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881348 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa oświetlenia drogowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881349 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881350 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881351 2020-12-10 Małopolskie
Odbudowa drogi gminnej K363921 Jaszcze w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881352 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa mostu na rzece Dunajec w os. B...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881353 2020-12-10 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej o długości...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881354 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa części budynku SP Skrzypne or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881355 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa dp nr 1078K w m. Osiek, która...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881356 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznik...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881357 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkaln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881358 2020-12-10 Małopolskie
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciśn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881359 2020-12-10 Małopolskie
Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejoni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881360 2020-12-10 Małopolskie
Budowa hali sportowej przy Szkole Podsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881361 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881362 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881363 2020-12-10 Małopolskie
Budowa przedszkola w sołectwie Osiek.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881365 2020-12-10 Małopolskie
Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881364 2020-12-10 Małopolskie
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881366 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa dróg ul. Prusa oraz ul. Królo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu