Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
861802 2020-07-09 Podlaskie
Budowa instalacji paneli fotowoltaicznyc...
861803 2020-07-09 Podlaskie
Budowa instalacji paneli fotowoltaicznyc...
861804 2020-07-09 Podlaskie
Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodz...
861913 2020-07-09 Opolskie
Budowa wolnostojącego masztu antenowego ...
861914 2020-07-09 Opolskie
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowan...
861917 2020-07-09 Opolskie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w...
861918 2020-07-09 Opolskie
Zmiana decyzji w/s budowy sieci cieplnej...
861922 2020-07-09 Opolskie
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kv...
861923 2020-07-09 Opolskie
Budowa wiaty
861924 2020-07-09 Opolskie
Przebudowa sieci elektroenergetycznej oś...
861925 2020-07-09 Opolskie
Budowa remizy strażackiej z zapleczem re...
861926 2020-07-09 Opolskie
Remont dachu sali gimnastycznej
861927 2020-07-09 Opolskie
Budowa farmy fotowoltaicznej
861928 2020-07-09 Opolskie
Budowa obory na głębokiej ściółce wolnos...
862092 2020-07-09 Dolnośląskie
Remont fragmentu torów i trakcji przy al...
861445 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861444 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwa...
861443 2020-07-08 Śląskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861442 2020-07-08 Łódzkie
 „wykonaniu urządzenia wodnego służącego...
861441 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwa...
861440 2020-07-08 Łódzkie
 „punkt zbierania odpadów w miejscowości...
861439 2020-07-08 Podlaskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861461 2020-07-08 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861463 2020-07-08 Świętokrzyskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861462 2020-07-08 Lubelskie
 Rozbudowa fermy drobiu zlokalizowanej n...
861464 2020-07-08 Świętokrzyskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861465 2020-07-08 Lubelskie
 dot. wydania decyzji o środowiskowych u...
861475 2020-07-08 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861474 2020-07-08 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861466 2020-07-08 Pomorskie
 Zbieranie odpadów innych niż niebezpiec...