Przetargi Łódź

"Łódź Kreuje! ""Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy"" (Ministerstwo Gospodarki: ""Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych""). W 2015 r. zostało ogłoszonych 8951 zamówień z terenu miasta Łodzi, w całym województwie natomiast aż 25089 przetargów i zleceń, które znajdziesz u nas! Monitoruj przetargi z Łodzi i pozyskuj nowe kontrakty, które przyczynią się do poprawy zyskowności Twojej firmy! "

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7343439 2020-03-03
godz. 15:00
Łódzkie 1. Remont parkingów i terenów utwardzonych zlokalizowanych przy nieruchomości Narutowicza 137 w Łodzi. 2. Wykonanie parkingu przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350568 2020-03-03
godz. 15:00
Łódzkie Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie autoryzowanego montera pomp ciepła Numer referencyjny: TECH3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355290 2020-03-03
godz. 17:00
Łódzkie Świadczenie usługi wykonania okresowego przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych z doszczelnieniem oraz na wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351313 2020-03-04
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Łodzi, w miejscu i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351815 2020-03-04
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe w zakresie organizacji przewozu uczestników projektu na potrzeby Domu Dziennej Rehabilitacji dla osób chorych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354338 2020-03-04
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu roli ekspertów zagranicznych uczestniczących w dwóch wizytach studyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311936 2020-03-04
godz. 08:00
Łódzkie Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych oraz skobli Numer referencyjny: NH.270.3.2020 1–12Przedmiotem zamówienia jest dostawa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309518 2020-03-04
godz. 08:30
Łódzkie Dostawa materiałów zużywalnych Numer referencyjny: 24/PN/ZP/D/2020 Pakiet nr 1Dostawa materiałów zużywalnych. Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7352171 2020-03-04
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Zgierz-Pabia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353196 2020-03-04
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łowicz i RE Tomaszów Mazowiecki z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354253 2020-03-04
godz. 09:00
Łódzkie 15/ZP/2020 Dostawa sprzętu projekcyjnego, biurowego, RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego PRZEDMIOT POS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353602 2020-03-04
godz. 09:00
Łódzkie 13/ZP/2020/S Świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu Łódzkiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354161 2020-03-04
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa sprzętu projekcyjnego, biurowego, RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego Numer referencyjny: 15/ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311904 2020-03-04
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa produktów leczniczych, substancji do receptury aptecznej i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7340733 2020-03-04
godz. 09:30
Łódzkie Remont IX Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 7 w Łodzi Numer referencyjny: 8/DIR/U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341684 2020-03-04
godz. 09:30
Łódzkie 8/DIR/UŁ/2020 Remont IX Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 7 w Łodzi. PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339808 2020-03-04
godz. 10:00
Łódzkie Przetarg nr DZP.26.2.97.2019 Na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331634 2020-03-04
godz. 10:00
Łódzkie wykonanie rozbiórki budynków na nieruchomości przy ul. Pomorskiej 32 w Łodzi Numer referencyjny: DZP.26.1.52.2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337437 2020-03-04
godz. 10:00
Łódzkie ZP/22/2020 Dostawa płynów infuzyjnych dla Instytutu „CZMP”. Numer referencyjny: ZP/22/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7312031 2020-03-04
godz. 11:00
Łódzkie „Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311268 2020-03-04
godz. 11:30
Łódzkie Przebudowa i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej w Łodzi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337887 2020-03-04
godz. 11:30
Łódzkie Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351003 2020-03-04
godz. 11:55
Łódzkie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA BUDOWY INSTALACJI ZASILANIA HALI SPORTOWEJ I LODOWISKA BOMBONIERKA W ŁODZI REA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351287 2020-03-04
godz. 12:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności ok. 19 l. wraz z dzierżawą dystrybutorów do wody dla potrzeb I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354497 2020-03-04
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa szyn tramwajowych, nr sprawy: WZ-091-16/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338737 2020-03-04
godz. 13:00
Łódzkie Budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – III części Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.2.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347230 2020-03-04
godz. 13:00
Łódzkie Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu wiatrołapów, w pięciu klatkach schodowych w bloku 401, ul. Dąbrowskiego 95a. Zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351238 2020-03-04
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa wraz z transportem gazów sprężonych i skroplonych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338991 2020-03-04
godz. 13:30
Łódzkie „Wykonanie wzmocnień konstrukcji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku A1 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356280 2020-03-05
godz. 00:00
Łódzkie Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych (5 części) w ramach projektu „Edukacja na poziomie europejsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)