Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8368607 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych oraz innych dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli” Numer referencyjny: RZ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8385165 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” przy ul. E. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli – Etap I 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku WTZ Nadzieja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8385189 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika od istniejącego parkingu do zjazdu na plac targowy Odtworzenie trasy i punktów wysokościowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8387407 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Remont barier drogowych w ciągu dróg wojewódzkich – 7 zadań – III postępowanie – zadanie nr 1 Remont barier energochłonnych oraz barierek zabezpieczających w ciągu dróg wojewódzkich - 7 zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388491 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa parku rekreacyjno–turystycznego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pustków-Osiedle, w ramach zadania: „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Dębi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389241 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją zadania pn. „Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Zaleszany – Przebudowa pompowni P-8 na części działki nr ew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389207 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie ,,Przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Radymno w 2021 - II” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni dróg w 16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391580 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci SN - przyłączenie obiektu handlowego Tarnobrzeg - ul. Henryka Sienkiewicza – zadanie pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397315 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane sieci SN i nN w miejsc. Bystrzyca - 1 część

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401294 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa różnych produktów spożywczych w 10 pakietach Część 1: Pieczywo - 6 pozycji asortymentowych szczegółowo opisanych w zał. 2 - OPZ Część 2: Makaron - 1 pozycja asortymentowaMakaron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401374 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy – program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402440 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla czterech obiektów budowlanych Powiatu Strzyżowskiego Część 1: Adaptacja (będącej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402458 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów 12V, w pełni przystosowanych do niezwłocznego montażu do pojazdów służbowych KWP w Rzeszowie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355400 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych dla trzech zadań związanych z likwidacją wymiennikowni grupowych na terenie miasta Rzeszowa Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/21/21/UE Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403586 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów 12V w pełni przystosowanych do niezwłocznego montażu do pojazdów eksploatowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405087 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa przedłużaczy 1 gniazdowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408650 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Część 1: Utrzymanie potoku Łądzierz (Drożdżalowski) w km 0+000-8+110 Część 2: Konserwacja potoku Gołębiówka w km 0+000 - 9+500 Kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409093 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Konserwacja bieżąca oraz roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie z podziałem na części: Część 1: Utrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409292 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup z dostawą tulei z żeliwa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409919 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup z dostawą przepływomierza.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410427 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup układów oddechowych do respiratora Trilogy prod. Philips Respironics

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410426 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie okresowego przeglądu technicznego komór laminarnych C-[Maxpro]

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410425 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup 3 szt. pomp infuzyjnych objętościowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399189 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autoklawu pionowego dużej pojemności” 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autoklawu pionowego dużej pojemności (1 szt.) - dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411382 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego pn.: Prawo jazdy kat. CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414286 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Remont oznakowania poziomego ciągów pieszo-jezdnych na terenie kompleksu w Nowej Dębie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415439 2021-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie Panewki ślizgowe wg rys

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402456 2021-09-27
godz. 09:30
Podkarpackie I. Wykonanie ekspertyz technicznych dla mostów – 3 zadania:Zad. Nr 1 – ekspertyza techniczna mostu przez potok bez nazwy w m. Zahoczewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411998 2021-09-27
godz. 09:45
Podkarpackie PO.244.43.2021 Kalendarze 2022 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kalendarz biurkowy pionowy "sekretarzyk" format: 15x20cm; papier kalenda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355281 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie PROD. LECZ.: PROG. LEK. WZW W P. III – IV DLA ODDZ. OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY, PROG. LEK. W P. V DLA ODDZ. OKULISTYCZNEGO ORAZ PROG. LEK. W P. VI DLA STACJI DIALIZ W ZOZ W DĘBI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!