Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7390188 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda - etap II Numer referencyjny: IZ.271.7.2020 2.1 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390353 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa 25 stanowisk słupowych linii SN relacji Sędziszów – Boguchwała, Boguchwała – Sędziszów oraz Staroniwa – Sędziszów w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392106 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396194 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396268 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa dla potrzeb PZDW w Rzeszowie fabrycznie nowego samochodu osobowego o roku produkcji 2019 lub 2020 Numer referencyjny: PZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401060 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie usługi efektywności energetycznej dla urządzeń cieplnych w systemów grzewczych w kompleksach wojskowych w Kielcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401061 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa uziomów i osprzętu dla uziomów dla potzrb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391969 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 713R relacji Grochowe II – Trześń – Mielec w km 1+805 – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391999 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 143R relacji Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec w m. Kliszó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396097 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych Numer referencyjny: S.203.3.2020 Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych polegających n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402389 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup liczników statycznych 3-fazowych komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363117 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych dla PBGiTR w Rzeszowie Numer referencyjny: PBG.AG-3321/2/2020 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390320 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Numer referencyjny: RGI.271.12.2020 Remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391335 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Chemików 3 w Nowej Sarzynie w ramach projektu pn. Radość Życia - D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398220 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa stołów do Zespołu Obiektów Socjalnych Cicha Numer referencyjny: ZP/UR/57/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398847 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa materiałów biurowych Znak sprawy: SZP/380/12/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399197 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400655 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą druków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390272 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie Numer referencyjny: SPZZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401360 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów dla Instytutu Nauk Medycznych Numer referencyjny: ZP/UR/58/2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401420 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 
2 000 000,00 złotych (dwa miliony złotych) 
na sfinansowanie inwestycji Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401887 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji uziemiających i odgromowych. 1. Pomiary kontrolne instalacji uziemiających i odgromowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384077 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.1.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398264 2020-04-02
godz. 10:30
Podkarpackie Wykonanie zestawu tablic "Łemkowskie sady" i "Magurskie łąki" Numer referencyjny: ZP-370-3-5/20 Przedmiotem zamówienia jest usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388347 2020-04-02
godz. 10:45
Podkarpackie Remont agregatu wody lodowej na OZG Mirocin Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remontu agregatu wody lodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400103 2020-04-02
godz. 10:45
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Nisku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382049 2020-04-02
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa i rozbudowa parkingu szkolnego na działkach nr ewid gruntów: 824/9, 819 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372828 2020-04-02
godz. 11:00
Podkarpackie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o sale lekcyjne Numer referencyjny: RP.271.4.3.2020.MŻM Przedmiotem zamówienia obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390173 2020-04-02
godz. 11:00
Podkarpackie Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Zaklików Numer referencyjny: ZP.271.13.2020 3.1 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400190 2020-04-02
godz. 11:30
Podkarpackie Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120 Numer referencyjny: PP-2710/06/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)