Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8203092 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kańczuga Część 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205131 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie DOSTAWA ZESTAWU FIREWALL WRAZ Z INSTALACJĄ I SZKOLENIEM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205137 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Jedliczu - etap II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205266 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i utylizacji odpadów medycznych i odpadów innych niż komunalne Zadanie Nr1 Odpady w postaci tworzyw sztucznych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205806 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia zaplecza kuchennego oraz galanterii kuchennej dla przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175394 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej, budowa stacji ładowania pojazdów oraz remont nawierzchni i odwodnienia parkingu na działkach nr ewid. 3081/4, 3081/5 w m. Krosno” Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177450 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie CUSTOM-PACK: JEDNORAZOWE ZESTAWY AKCESORIÓW DO OPERACJI WITREKTOMII TYLNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI WITREKTOMII TYLNEJ I FAKOEMULSYFIKACJI DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZOZ W DĘB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207100 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup transformatora energetycznego 30/6 kV, 10 MVA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207333 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup warzyw i owoców całorocznych i sezonowych dla potrzeb kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208149 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa monitoringu na placach zabaw Gminy Dębica wraz z integracją z istniejącymi systemami i Gminnym Centrum Monitoringu w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208633 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów elektrotechnicznych. Dostawa systemów kontrolo pomiarowych PXI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208629 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa śmigła do samolotu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208735 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, przygotowanie studium, analiz wykonalności inwestycji oraz opracowanie dokumentów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215012 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie lustro bez ram w kształcie prostokąta o wymiarach 240x440 mm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200418 2021-06-23
godz. 10:09
Podkarpackie Blacha

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8195180 2021-06-23
godz. 10:15
Podkarpackie Sukcesywne dostawy gruzu kości gąbczastej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205242 2021-06-23
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa wyposażenia do pojazdów i warsztatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8216452 2021-06-23
godz. 10:40
Podkarpackie Zakup z dostawą ostrzy przemysłowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8216451 2021-06-23
godz. 10:59
Podkarpackie Czujnik kolejnośći i zaniku fazy CKF-B styki:1Z,Ifi 10A,2 moduły,F&F

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8176173 2021-06-23
godz. 11:00
Podkarpackie Modernizacja wentylacji mechanicznej budynku pras osadów w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182385 2021-06-23
godz. 11:00
Podkarpackie III Postępowanie. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Karpackiej – Wykonanie obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z oświetleniem placu. Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191600 2021-06-23
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji centrali wentylacyjnej obsługującej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194849 2021-06-23
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spacerowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205824 2021-06-23
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i montaż 4 szt. klimatyzatorów do pomieszczeń na terenie LOTOS Infrastruktura S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207512 2021-06-23
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i montaż 4 szt. klimatyzatorów do pomieszczeń na terenie LOTOS Infrastruktura S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190140 2021-06-23
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie prac geodezyjnych cz. 6 Część 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 6 działek ewidencyjnych),...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8216449 2021-06-23
godz. 11:20
Podkarpackie Zakup z dostawą części do pomp

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186827 2021-06-23
godz. 12:00
Podkarpackie Remont pomieszczenia w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Dynów wraz z dostawą mebli i wyposażenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187093 2021-06-23
godz. 12:00
Podkarpackie Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Część 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych w ramach r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190553 2021-06-23
godz. 12:00
Podkarpackie Modernizacja układu sygnalizacji doziemienia rozdzielni 6kV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)