Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7501568 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę rozliczenie PIT-39 - Kraków Zlecę rozliczenie (lub sprawdzenie) PIT-39, na już - do niedzieli. Zainteresowanych proszę o kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502089 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1/2020 z dn. 26.05.2020r. na potrzeby realizacji projektu pn. „Mobilny, rozkładany obiekt budowlany MO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499960 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla Uczestników projektu "START do zatrudnienia!" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499981 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu "Nowa ścieżka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499982 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPMP/2020 Przedmiotem zamówienia jest PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA USŁUG OBEJMUJĄCYCH SZKOLENIA ZAWODOWE WR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502176 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie 1. Wykonanie posadzki z płytek gresowych na korytarzach czterech kondygnacji budynku przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 w Krakowie, 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501054 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Zakup surowców IV Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców tj.: - szkło wodne sodowe R145 – 2,400 Mg, - szkło wodne pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502058 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502073 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników biologicznych 26 05 2020 B Odczynniki biologiczne. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników biolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502818 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa Indywidualnych Pakietów Likwidacji Skażeń IPLS-1. Lp Asortyment jm Ilość JIM (Jednolity Indeks Materiałowy)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486952 2020-06-02
godz. 08:00
Małopolskie Remont foyer, łazienek dla widzów, klatki schodowej i przedsionka przed toaletami, przygotowanie szybu windy i studzienki zaworu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487105 2020-06-02
godz. 08:45
Małopolskie Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lipnicy Górnej Numer referencyjny: IWEiGP-ZP. 271.2.2020 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487084 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. ewid. 1208, 1825/1, 1825/2, 1826/2, 1830/2, 1831/2, 1832/1 i 1835/1 w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486865 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20 Numer referencyjny: KC-zp.272-210/20 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469046 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych Numer referencyjny: UG.I.271.6.2020 zamówienie obejmuje przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499797 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie Usługa naprawy sprzętu medycznego Numer referencyjny: 126/ZP/2020 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa napr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499714 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH II Numer referencyjny: 29/ZP/2020 5.1 Przedmiotem zamówienia są 5.2 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481480 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505635 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie MONITORY Dell P2217 1. Monitor Dell P2217 1 szt. 2. Kabel DisplayPort(męski) doVGA (męski) 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508509 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie 1. INJECTOR WTRYSKOWY INOX, do stosowania w kotłowniach gazowych 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508510 2020-06-02
godz. 09:00
Małopolskie 1. DYSK PRZENOŚNY HDD WD MY PASSPORT 1TB 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7454982 2020-06-02
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7449441 2020-06-02
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa sprzętu kasynowego, klubowego, świetlicowego Numer referencyjny: 18/2020/ZP Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483749 2020-06-02
godz. 09:30
Małopolskie Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego z podziałem na części: Cześć nr 1 – Rejon Dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486932 2020-06-02
godz. 09:30
Małopolskie „Budowa boiska oraz dwóch bieżni i chodnika na działkach nr 396/1, 396/3, 396/4, 397/1 w miejscowości Biały Kościół, gmina Wielka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481294 2020-06-02
godz. 09:45
Małopolskie Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części Numer referencyjny: 55/2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496603 2020-06-02
godz. 09:45
Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania, pn.: Likwidacja oczyszczalni ścieków w Murzasichlu Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7449457 2020-06-02
godz. 10:00
Małopolskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji komunalnej, odebranych od właścicieli NIEruchomości z terenu miasta Oświęcim w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7455038 2020-06-02
godz. 10:00
Małopolskie Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odebranego od właścicieli NIEruchomośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7455053 2020-06-02
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa gazociągu i przyłącza pśr/c DN 350 relacji Gałów–Ratyń” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)