Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7689416 2020-10-20
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa immunoglobulin do apteki szpitalnej – 5 zadań – dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie: program lekowy „Lecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7725877 2020-10-20
godz. 10:30
Małopolskie MODERNIZACJA KOMPLEKSU ZAMKOWEGO MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA – II postępowanie Numer referencyjny: DZP-271-01/2020 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728248 2020-10-20
godz. 10:30
Małopolskie „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na ulicy Hoyera w Krakowie” Numer referencyjny: 14/IX/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748158 2020-10-20
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa drukarki 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728344 2020-10-20
godz. 10:30
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na terenie Muzeum Fotografii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753373 2020-10-20
godz. 10:30
Małopolskie Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina, w tym w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694739 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stryszów Numer referencyjny: IiR.271.10.2020 Zakres przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702921 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury serwerowo-macierzowej Część 1 – Usługa serwisowa dla sprzętu firmy HPE.Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725573 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie „Rozbudowa stacji odwadniania osadów na oczyszczalni Łęgi w Zakopanem” – postępowanie powtórzone. Numer referencyjny: 12S/Łęgi/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734521 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie „Wykonanie placu zabaw przy ZPO w Kasince Małej” Numer referencyjny: IZP.271.23.2020.PN Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7742127 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie 1.Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745265 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Dostawy odczynników immunologicznych z dzierżawą dwóch wieloparametrowych analizatorów immunologicznych Numer referencyjny: NZ/64/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749520 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju aso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739488 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów krytycznych Numer referencyjny: DZ.271.79.2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753021 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753372 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie na rzecz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie usług w charakterze specjalistów-konsultantów do obsługi profes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753042 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Przegląd silnika zaburtowego marki Honda BF 5A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749876 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa 2 szt.łożysk COOPER D-50 wraz z oprawą 1. ŁOŻYSKO COOPER D-50 wraz z oprawą - Zespół łożyskowy 01BH50EX - ŁOŻYSKO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7720378 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym Numer referencyjny: IRG.271.245.2020 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728197 2020-10-20
godz. 11:00
Małopolskie wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702745 2020-10-20
godz. 11:30
Małopolskie Przetarg NIEograniczony ZP – 12/20 na dostawę produktów leczniczych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Numer referencyjny: ZP – 12/20 Pak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7745145 2020-10-20
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa systemów bezpieczeństwa sieci komputerowej i przełączników sieciowych. Numer referencyjny: KA-2/084/2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749075 2020-10-20
godz. 11:30
Małopolskie Sukcesywne, okresowe dostawy ciekłego azotu dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737472 2020-10-20
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich konsultacji: neurologicznych w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni im. bł. Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737510 2020-10-20
godz. 12:00
Małopolskie Zakup sprzętu elektronicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737489 2020-10-20
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji: okulistycznych - badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737474 2020-10-20
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich konsultacji: kardiologiczne w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni im. bł. Mar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737476 2020-10-20
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich konsultacji: kardiologiczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. w SP ZOZ Szpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737484 2020-10-20
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarskich konsultacji w zakresie ortopedii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Szpital P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737480 2020-10-20
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich konsultacji: okulistycznych w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni im. bł. Mar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)