Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7563933 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Iwkowa Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568902 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa wraz z montażem lub/ i uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych - umowa nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571498 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy wraz z wyposażeniem Numer referencyjny: Znak: DPDU-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565106 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7590407 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Budowa chodnika w ciągu DP nr 2131K w miejscowości Zelków – od skrzyżowania z ul. Pod Krzyżem do skrzyżowania z ul. Widokową Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601083 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Budowa i przebudowa sieci wodociągowej odc. W2-WH14 w miejscowości Przeciszów wzdłuż ul. Podlesie Numer referencyjny: ZPB.271.2.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601135 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych w ramach zadania pn.: "Program budowy chodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603590 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie przy ul. Popławskiego 17 Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/24/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603654 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie „Kontynuacja konserwacji stolarki okiennej w elewacji frontowej" Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606795 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Dzierżawa ekspresów do parzenia kawy wraz z dostawą kawy oraz serwisem ekspresów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608102 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Budowa przyłącza wody z sieci gminnej, budowa szamba wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej do budynku oraz adaptacja pomieszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608101 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Budowa przyłączy wod-kan dla potrzeb schroniska ISE na stacji Miąsowa, w km 219.028 linii kol. Nr 8 Warszawa – Kraków wraz z rewit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610463 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie 1 Zapytanie o informację_Dostawa narzędzi powszechnego użytku na potrzeby TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. 1 Wybierz jednostk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613523 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie 25/2020 Dostawa i zakup urządzenia do laseroterapii dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie - zapytanie ofertowe. PRZEDMIOT POS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614164 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa nowego sprzętu tj. 34 szt. laptopów i 10 szt. tabletów Numer referencyjny: ZP.271.10.2020 1.Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614082 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Wymiana 20 sztuk sprawdzarek biletowych zamontowanych przy wejściach na sektory C1, C2, C3, C4 i C5 trybuny północnej Stadionu Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614008 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Zakup idostawa samochodu służbowego dla MOPS w Krakowie w ramach realizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616637 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie DOSTARCZANIE EKSPANDERÓW TKANKOWYCH, PROTEZ PIERSIOWYCH I EKSPANDEROPROTEZ PIERSIOWYCH Numer referencyjny: 163/ZP/2020 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616608 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów sprężonych technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616355 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg nieograniczony na przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach i przedszkolach w Gminie Słopnice Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618033 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego dla uczestników projektu pt.:”Aktywni m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618450 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Sprzedaż odpadów złomu kolorowego o kodach [16 06 01, 16 02 14, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 11] - PGE EC oddział Kraków szczegółowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611282 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7617747 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie OPRAWA STAŁA WENTYLATORA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617748 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617992 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora TOSHIBA - 1 sztuka 1. klimatyzator TOSHIBA RAU-SM2804AT8-E 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617993 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Zakup, dostawa,montaż i uruchomienie klimatyzatora Fujitsu - 1 sztuka 1. klimatyzator FUJITSU AOY36UNAXT 3N-400 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617994 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa klimatyzatora ściennego -1 sztuka 1. klimatyzator ścienny inwerter 1N-230V o mocy 3 kKW 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601109 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem Numer referencyjny: DZP-271-21/20 Dostawa anal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619671 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie ekspertyz dla zadań utrzymaniowych na terenie ZZ Nowy Sącz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)