Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7406925 2020-04-16
godz. 13:30
Lubuskie Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na teren rekr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414621 2020-04-16
godz. 14:00
Lubuskie Legalizacja oraz konserwacja gaśnic wraz z przeglądem drzwi przeciwpożarowych będących w użytkowaniu GDDKiA O/ZG Rejon w Słubicach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416797 2020-04-16
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) w zakresie usług elektroradiologicznych udzielanych przez tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389900 2020-04-17
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zestawu komputerowego do obróbki sygnałów pomiarowych w stanowiskach badawczych w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389850 2020-04-17
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu monitora panoramicznego 27’’ w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi ukł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389851 2020-04-17
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu systemu do obrazowania natężenia dźwięku w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389852 2020-04-17
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zestawu do pomiaru charakterystyk niestacjonarnych źródeł dźwięku w ramach projektu pn. „Stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406986 2020-04-17
godz. 00:00
Lubuskie Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413136 2020-04-17
godz. 00:00
Lubuskie I. Budowa fundamentów pod urządzenia magazynu według kosztorysu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414671 2020-04-17
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja układów zasilania grzałek elektrycznych 370-E-030 i 430-E-030 na terenie KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409574 2020-04-17
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych związanych z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398206 2020-04-17
godz. 09:00
Lubuskie Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A – etap I, budynek B – etap II) w m. Szprotawa, przy ul. Sobie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389661 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy obłożeń pola operacyjnego, zestawów zabiegowych, serwet, fartuchów ochronnych, ubrań operacyjnych, podkładów, r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410196 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387963 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie BUDOWA ULICY HOŻEJ W MIEJSCOWOŚCI GUBIN Numer referencyjny: KI.271.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Hożej w Gubini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406879 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich Numer referencyjny: DZPU. 2632.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417390 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa ziemniaków obieranych Numer referencyjny: DZPU.2632.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417290 2020-04-17
godz. 10:30
Lubuskie Usługa serwisowa z zakresu konserwacji i napraw cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407202 2020-04-17
godz. 11:30
Lubuskie Dostawa olejów do urządzeń technologicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę olejów do urządzeń technologicznych eksploatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415412 2020-04-17
godz. 12:00
Lubuskie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŻARY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer referencyjny: RSZ.271.1.4.2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410357 2020-04-17
godz. 13:30
Lubuskie Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414620 2020-04-17
godz. 15:00
Lubuskie Usługa w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oświetlenia dróg w celu utrzymania ich w należytym stani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415127 2020-04-17
godz. 15:00
Lubuskie Szacunek wartości zamówienia na opracowanie projektu wdrożenia na terenie Powiatu Świebodzińskiego Międzygminnego Zbiorowego Trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389126 2020-04-20
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. ewaluacyjnego modułu o nominalnej mocy 250 kW o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395683 2020-04-20
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu elektrycznych artykułów i akcesoriów – przewodów w ramach projektu pn. „Opracowanie wielowyjśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395684 2020-04-20
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu elektrycznych artykułów i akcesoriów – przewodów w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411134 2020-04-20
godz. 00:00
Lubuskie wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382729 2020-04-20
godz. 09:00
Lubuskie Usunięcie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów na obszarze Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015 Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416426 2020-04-20
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Nr sprawy: ZP.331.81.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387567 2020-04-20
godz. 09:30
Lubuskie Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa autostrady A18 Olszyna–Golnice (przebudowa jezdni południowej) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)