Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6853212 2019-07-01
godz. 00:00
Lubuskie Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek w Żarach na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pana Macie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854021 2019-07-01
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - lubuskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Technolog robót wykończeniowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854082 2019-07-01
godz. 00:00
Lubuskie Szukam transportu - Alkmaar - Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą - Alkmaar Szukam transportu z Alkmaar do Kostrzyna nad Odrą, na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854260 2019-07-01
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania of...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854252 2019-07-01
godz. 00:00
Lubuskie Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 30 zestawów szkoleniowych Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym Cel zamówienia Zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836037 2019-07-01
godz. 08:00
Lubuskie Usługa przeglądu i konserwacji systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach administrowanych przez Izbę Administracji Sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852439 2019-07-01
godz. 09:00
Lubuskie Rekrutacja pracownika w formie umowy zlecenia na świadczenie usługi związanej z obsługą administracyjno - biurowej. 11.2. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835144 2019-07-01
godz. 09:30
Lubuskie Doposażenie placu zabaw – sołectwo Brzezie k. Sulechowa - FUNDUSZ SOŁECKI Numer referencyjny: ZPB.271.19.2019 1. Doposażenie pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6788182 2019-07-01
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 2 internatów w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 20 i 22 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827483 2019-07-01
godz. 10:00
Lubuskie „Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844501 2019-07-01
godz. 10:00
Lubuskie Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej w m. Przybymierz Dach dwuspadowy o spadku 33stopn.. Powierzchnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839117 2019-07-01
godz. 10:00
Lubuskie Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z głowicami dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833524 2019-07-01
godz. 11:00
Lubuskie Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych SN na terenie RD Krosno Odrzańskie (2 zadania), R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841166 2019-07-01
godz. 11:45
Lubuskie T udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w ZK w Krzywańcu w ramach kontraktu lekarza rodzinnego. lekarz kontraktowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849781 2019-07-01
godz. 11:50
Lubuskie Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiekcie Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska oraz utrzymania czystości i pie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841605 2019-07-01
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6850005 2019-07-01
godz. 12:00
Lubuskie Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego Zamawiający powierza, a Nadzór Inwestorski zobowiązuje się pełnić zgodnie z niniejszym zap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815256 2019-07-01
godz. 12:00
Lubuskie Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828801 2019-07-01
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ NARZĘDZI WARSZTATOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO I MAGAZYNOWEGO. Sprawa nr 34/PN/2019 Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849971 2019-07-01
godz. 12:50
Lubuskie Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, mienia wraz z monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z podejmo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836012 2019-07-01
godz. 13:00
Lubuskie Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6848927 2019-07-01
godz. 13:30
Lubuskie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach Numer referencyjny: GKZ.271.1.4.2019.AA Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852235 2019-07-01
godz. 14:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Instruktor kitesurfingu IKO - ITC (instruktorski) oraz AITC (asystencki)";

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852788 2019-07-01
godz. 15:00
Lubuskie Pełnienie funkcji: PRAWNIKA w siedzibie i poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827879 2019-07-02
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Palety 1 paleta euro 120x80x140 waga 120kg Adres nadania: Gorzów Wielkopolski , 66-400, Polska Adres dostawy: Leinfeld...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852852 2019-07-02
godz. 00:00
Lubuskie Wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie zawodowe - Technolog robót wykończeniowych Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854221 2019-07-02
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019 Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski – budowy nowego budynku o określonych standardach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836044 2019-07-02
godz. 08:00
Lubuskie Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków administrowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833030 2019-07-02
godz. 08:30
Lubuskie „Dostosowanie duktów leśnych na szlaki pieszo-rowerowe w Leśnictwie Zielony Las – etap II”, realizowany w ramach projektu Przygoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851927 2019-07-02
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Kożuchowie....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)