Przetargi woj. śląskie

Województwo Śląskie jest głównym przemysłowym regionem Polski oraz najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym. To również najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad. W 2015 r. ogłoszonych zostało aż 81231 zamówień, co stanowi ponad 18% całkowitej ilości ogłoszonych przetargów i zleceń w Polsce. Monitorując przetargi z woj. śląskiego uzyskasz dostęp do cennych informacji różnych branż.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8058395 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa drogi gminnej poprzez usytuowanie ciągu pieszo jezdnego w miejscowości Huby, gmina Kłomnice Zakres robót obejmuje w sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060750 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Remont bieżący urządzeń pomocniczych bloku BC50 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC-2 w Czechowicach-Dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063128 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Remont bieżący bloków nr 1, 2 i 3 w zakresie montażu i demontażu specjalistycznych rusztowań w kotle dla TAURON Wytwarzanie Spółka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063208 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Dostarczenie dla Sosnowieckich Wodociągów S.A.: Część A-pomp drenażowych Część B-pompy szlamowej w wykonaniu EX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063740 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie przeglądu 5 letniego instalacji elektrycznej w budynku biurowo – magazynowy w Szczecinie przy ul. Pomorska 132.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064371 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: BADANIA ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W TY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064686 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego doZSPwOrnontowicach ,ZST w Mikołowie w ramach projektu„Efektywne Funkcjonalne Szkoły II –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064785 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Zakup części zamiennych do wentylatorów powietrza typu WOR1700/1000 i spalin typu BAB120 i BAB106 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067147 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników chemicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067167 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 S poprzez budowę chodnika w m....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067197 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Miejskim Przedszkolu nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zielonogór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067446 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie "Wymiana wyeksploatowanej chłodnicy wentylatorowej na większą dopasowaną do aktualnie pracującego agregatu Kogeneracyjnego w Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067575 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa materiałów do likwidacji i wzmacniania wyrobisk w tym: Część I – Dostawa betonitów chodnikowych BP-C-20 i okładzin górnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067652 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą trzech cyfrowych aparatów fotograficznych kompaktowych z niewymiennym obiektywem wraz z futerałami oraz karta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067742 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Prace konserwatorskie trzech ksiąg ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067770 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067272 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Prace konserwacyjne na terenie ZW Tresna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067876 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja badania sondażowego „Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem wpły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068471 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Spółdzielcy wsparciem dla rodziny – powrót rodziców na rynek pracy. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków: śniadanie, d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068294 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wykonanie ścianki oporowej - zabezpieczenie ściany hali ścianka, złożona z 2 sekcji, musi być zabezpiecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069406 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Wentylator osiowy [P2/A/323]

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069713 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie przeglądów budowlanych na budynkach i obiektach budowlanych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069818 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Prace związane z remontem - naprawą stropu w budynku zlokalizowanym w Mysłowicach przy ul. Stawowej 2 - nad mieszkaniem nr 8 (zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069989 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA - RECZNIKI FROTE; MYDŁO TOALETOWE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070887 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie 86724 / remont dachu stalowni w Gliwicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071414 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa artykułów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071488 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071612 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Zakup i montaż elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071689 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przeprowadzenie prac remontowych polegających na: wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072452 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Badania jakościowe wody Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 Badanie jakościowe wody mineralnej gaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)