Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7565786 2020-07-16
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Prace remontowe na stacjach elektroenergetycznych WN/SN: GPZ Gdańsk II, GPZ sprawa ZP/4726/303MZE/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565783 2020-07-16
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: Bącz Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 121/4 Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570213 2020-07-16
godz. 08:00
Pomorskie 885/W/20/Starogard Gdański wykonanie robót budowlanych: 1 Zelgoszcz Lubichowo gmina wiejska nr dzial.: 564/1 sprawa ZN/5011/3434MZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576301 2020-07-16
godz. 08:00
Pomorskie 893/W/20/Oddział Gdańsk wykonanie robót budowlanych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Wiosny Ludów nr dzial.: 81-223/4, 223/5, 22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581048 2020-07-16
godz. 08:00
Pomorskie Dostawa rękawic jednorazowego użytku do Przychodni Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku. 2. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577210 2020-07-16
godz. 08:30
Pomorskie Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562657 2020-07-16
godz. 08:45
Pomorskie Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i olejów przekładniowych do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533762 2020-07-16
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa kardiowerterów, stymulatorów, cewników ablacyjnych, elektrod, monopolarnego noża plazmowego do cięcia tkanek miękkich oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577489 2020-07-16
godz. 09:00
Pomorskie Świadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki Gdańskiej Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577214 2020-07-16
godz. 09:00
Pomorskie Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577235 2020-07-16
godz. 09:00
Pomorskie WYKONANIE CZYNNOŚCI ZASTĘPSTWA INWESTORSKIEGO, POLEGAJĄCE NA SPRAWOWANIU FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO PRZY REALIZACJI KOMPLETNEJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577395 2020-07-16
godz. 09:00
Pomorskie Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze przez ratowników wodnych, Krytej Pływalni przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581209 2020-07-16
godz. 09:00
Pomorskie Malowanie poręczy mostowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie CPV: 45,45.41.00-5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570851 2020-07-16
godz. 09:14
Pomorskie Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla określenia przyczyn awarii budynku Komisariatu Policji Gdynia-Karwiny, ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570881 2020-07-16
godz. 09:14
Pomorskie Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla określenia przyczyn awarii budynku Komisariatu Policji Gdynia-Karwiny, ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536859 2020-07-16
godz. 09:30
Pomorskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 2 SZTUK MOTOCYKLI RD DLA KWP W GDAŃSKU Numer referencyjny: 41/2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574973 2020-07-16
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych przez Klinikę Urologii dla UCK Numer referencyjny: 134/PN/2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574867 2020-07-16
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP15/A/8/2020/II Numer referencyjny: ZP15/A/8/2020/II Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577248 2020-07-16
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa wyrobów medycznych do aparatu ECMO Cardiohelp Numer referencyjny: 136/PN/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580393 2020-07-16
godz. 09:30
Pomorskie Przeglądy serwisowe na ORP KORMORAN z podziałem na części: Część I: Przegląd serwisowy osmotycznej wytwornicy wody typ PW2000CS or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580388 2020-07-16
godz. 09:30
Pomorskie Część I: Naprawa sygnalizacyjnej stacji hydroakustycznej MGS-30 na ORP ORZEŁ Część II: Naprawa stacji hydrolokacyjnej do poszukiwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525868 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531825 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór, transport odpadów komunalnych z NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z NIEruchomości na których: NIE zamiesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536024 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Przegląd systemów asekuracji przed upadkiem z wysokości w LOTOS Oil Sp. z o.o. w Zakładzie w Gdańsku 1. Przegląd systemu asekurac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541731 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559458 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 13...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564748 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa dróg gminnych w m. Głobino (ul. Brzozowa, Wierzbowa, Rodzinna i Krótka) - ZP.271.25.2020 Numer referencyjny: ZP.271.25....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564728 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Linia – Kobylasz Numer referencyjny: ZP 271.2.2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564653 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku filii biblioteki w miejscowości Osowo Numer referencyjny: ZP.271.01.2020 3.1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568061 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie Termomodernizacja budynku Konopnickiej 14 w Słupsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)