Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9180989 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych w Białymstoku Kompleksowa dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach:48,685 kW na budynku Szkoły Podsta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180981 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa atestowanej stali do produkcji wyrobów budowlanych – Część V 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa atestowanej stali gatunku B500B lub B500SP do produkcji wyrob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9182003 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Zakup sprzętu i narzędzi używanych do pracy przy wycince podrostów i gałęzi przy liniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9182104 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan skroplony do celów grzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9182177 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa mikroskopu odwróconego ZK-DZP.262.98.2022 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mikroskopu odwróconego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9182828 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Rrg.2710.76.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Ekologiczne inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9182403 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiegoPrzedmiot umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184946 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach: Ortopedia (świadczenia ambulatoryjne, hospitalizacja całodobowo)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9185882 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu eksploatowanych przez Gminę Giby Giby 74A 16-506 Giby Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9188106 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie I - Switch 3 sztuki - Dysków SSD 256GB 2,5, SATA III-15 sztuk - 50 sztuk Płyt DVD+R Doubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184512 2022-09-28
godz. 10:30
Podlaskie Wykonanie prac budowlano-remontowych zaplecza Apteki i pomieszczeń piwnicznych w Hajnówce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9181743 2022-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowych PZ22 i PZ23 ZP/TP-24/22 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego serwisu pogwarancyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184996 2022-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Dokumentacja projektowa budowy kompleksu rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184998 2022-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Dokumentacja projektowa budowy dróg, parkingów, ścieżek rowerowych i pieszych w ramach inwestycji szlak wodny Pisa-Narew

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186884 2022-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Pracowni Endoskopii Białostoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186886 2022-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Pracowni Endoskopii Białostoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189605 2022-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w okresie od 16.X.2022 r. do 15.X...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9192556 2022-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9165712 2022-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łupichy i Hornostaje Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łupichy i Hornostaje z podziałem na 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180366 2022-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa urządzeń medycznych Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera "Formularz asortymentowo-cenowy" Część 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9181350 2022-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Część 1: zadanie 1 - system kopii bezpieczeństwa Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9183385 2022-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Wymiana niesprawnych hydrantów zewnętrznych wraz z instalacją i robotami ziemnymi na terenie kampusu Politechniki Białostockie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187908 2022-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach- Kossakach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189570 2022-09-28
godz. 12:00
Podlaskie prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i pedagogizujących w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Białymstoku przy S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189587 2022-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Budowa masztu flagowego w ramach projektu Pod biało-czerwoną na części działki 886/1 przy Szkole Podstawowej, przy ul. 11 Lis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189589 2022-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa zestawu programów multimedialnych do Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9188107 2022-09-28
godz. 13:30
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Część 1 - drobny sprzęt firmy LABIT wg załącznika nr 1 Część 2 - drobny sprzęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9171071 2022-09-28
godz. 14:00
Podlaskie Wymiana elektrycznych pionów głównych i WLZ w budynku Śródmieście nr 10 w Augustowie wg specyfikacji,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9183318 2022-09-28
godz. 14:00
Podlaskie Szacowanie wartości - meble i wyposażenie do SOK Zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia do SOK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9194137 2022-09-28
godz. 14:00
Podlaskie E opracowania PLANÓW EWAKUACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI dla budynków Akademii Nauk Stosowanych w Łomży zlokalizowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)