Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073320 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Nowodworce Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075502 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych - powtórzenie Postępowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076093 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Sporządzenie opracowania hydrologicznego dla zlewni obszaru Puszczy Białowieskiej Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dla Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076909 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie kompleksowej usługi związane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077618 2021-04-22
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa lampy przepływowej-3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063168 2021-04-22
godz. 09:50
Podlaskie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Masiewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067622 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.1. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 24 mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072249 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym W ramach zadania należy opracować kompleksową, wielobranżo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072751 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Płaska oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073329 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa leków. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, zwanych w dalszej części SWZ: towarem, dlaSamodzielnego Publicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8075552 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawów diagnostycznych i testów diagnostycznych, w tym do diagnostyki koronawirusa” na potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076396 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawów diagnostycznych i testów diagnostycznych, w tym do diagnostyki koronawirusa” na potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079072 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie Sprzątanie, zamiatanie, grabienie, zbieranie śmieci, sprzątanie liści z terenów całego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080603 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: remont elewacji budynków przy ul. Słowackiego 1 i 7.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083714 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa - Adsorpcyjny osuszacz powietrza ATLAS COPCO CD1+, Separator wodno-olejowy ATLAS COPCO OSC12 Carbon, Filtr dokładny ATLAS ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063387 2021-04-22
godz. 10:15
Podlaskie Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – Etap I Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa cmentarza komunalnego poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076140 2021-04-22
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa warzyw kiszonych oraz warzyw strączkowych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032471 2021-04-22
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach Numer referencyjny: ZP/5/2021/PN Dzierżawa ap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068980 2021-04-22
godz. 12:00
Podlaskie Remont 13 wejść do klatek schodowych z montażem wiatrołapów systemowych o lekkiej konstrukcji aluminiowej w następujących lokaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068983 2021-04-22
godz. 12:00
Podlaskie Remont miejsc odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Spółdzielni z przygotowaniem terenu pod wiaty i montaż wiat śmietnikowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075464 2021-04-22
godz. 12:00
Podlaskie Zakup systemów jakościowych w ramach realizacji projektu pn. Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076600 2021-04-22
godz. 12:00
Podlaskie Usługa prania dla Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pralniczych tj. prania, dezynfekc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082991 2021-04-22
godz. 12:00
Podlaskie usługę nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich pn. Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073936 2021-04-22
godz. 14:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do domu seniora w Milejczycach prowadzonej przez Zamawiająceg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083493 2021-04-22
godz. 14:00
Podlaskie DAT.2348.15.2021 Całodobowy odbiór zwłok pacjentów z pozytywnym wynikiem lub z podejrzeniem COVID-19 z oddziałów, izby przyjęć SP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083488 2021-04-22
godz. 14:00
Podlaskie DAT.2348.14.2021 Zakup systemu generowania płyt dla pacjentów CD/DVD ArPACS OUT - 2 szt. na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068063 2021-04-22
godz. 15:00
Podlaskie Wykonanie i montaż żaluzji pionowych (verticali) w Placówce Terenowej KRUS w Hajnówce 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Kasa Rolnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069304 2021-04-22
godz. 15:00
Podlaskie Wykonanie i montaż żaluzji pionowych (verticali) w Placówce Terenowej KRUS w Hajnówce. Szacunkowe pomiary rolet: - 2 szt. 500 mm x...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074972 2021-04-22
godz. 15:00
Podlaskie udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076513 2021-04-22
godz. 16:00
Podlaskie Protetyka 2.0 – prace badawczo-rozwojowe nad inteligentnymi egzoprotezami Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów lutownic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)