Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7895662 2021-01-22
godz. 23:59
Podlaskie Koziki - budowa elektrowni fotowoltaicznej przez PV Koziki Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltai...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895663 2021-01-22
godz. 23:59
Podlaskie Solar Lewkowo - budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lewkowo Nowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895674 2021-01-22
godz. 23:59
Podlaskie OŁDAKI 5 - odnawialne źródła energii w firmie SUNSET PV Sp. z o.o Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915996 2021-01-22
godz. 23:59
Podlaskie Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915452 2021-01-23
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915912 2021-01-23
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910342 2021-01-24
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę ułożenie terakoty ok. 170 m2 i glazury ok.50 m2. Supraśl Zlecę ułożenie terakoty ok. 170 m2 i glazury ok.50 m2 w nowobudowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916587 2021-01-25
godz. 00:00
Podlaskie organizacja szkoleń indywidualnych w roku 2021 z zakresu kierowca prawa jazdy kategorii C (50 godzin), kierowca prawa jazdy katego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924770 2021-01-25
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa elementów optomechanicznych i światłowodów transmisyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894908 2021-01-25
godz. 09:00
Podlaskie Zakup sprzętu i aparatury medycznej Numer referencyjny: DA.ZP.242.67.2020 Pakiet nr 1Aparat ultrasonograficzny w ilości 1 sztSzcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893500 2021-01-25
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 7+738 – 9+123 Numer referencyjny: ZDP.II.240.12.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913754 2021-01-25
godz. 09:55
Podlaskie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo z podziałem na 3 zadania Numer referencyjny: GP.271.1.17....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885443 2021-01-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa podłoży i zestawów diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku, ul. Żur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885695 2021-01-25
godz. 10:00
Podlaskie Zwalczanie NIEcierpka drobnokwiatowego na terenie Nadleśnictwa Białowieża w 2021 r. w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915830 2021-01-25
godz. 10:00
Podlaskie „Żłobek Rudy Lisek szansą na aktywizację” Zakres robót obejmuje adaptacje pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku położonym w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7876728 2021-01-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP/PN-20/20 Numer referencyjny: ZP/PN-20/20 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923657 2021-01-25
godz. 10:00
Podlaskie „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego. 2. Zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901550 2021-01-25
godz. 10:30
Podlaskie Budowa ulicy Węgierskiej i ul. Sinej wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku Numer referencyjny: ZDM-III.271.29.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903579 2021-01-25
godz. 10:30
Podlaskie Remont murów oporowych, gzymsów i balustrad w ciągu ul. Sienkiewicza-Wasilkowskiej w Białymstoku – strona północna Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895270 2021-01-25
godz. 10:50
Podlaskie Pełnienie nadzoru nad kontraktami: 1) projekt i budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8; 2) projekt i budowa obwodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895099 2021-01-25
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa implantów ortopedycznych. Numer referencyjny: DA.ZP.242.68.2020 Pakiet nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902298 2021-01-25
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa testów do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895737 2021-01-25
godz. 12:00
Podlaskie Wzrost pozycji konkurencyjnej CDM Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu zaleceń Strategii Wzorniczej Część I Wielowrzecionowe centrum profi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913329 2021-01-25
godz. 12:00
Podlaskie Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizowanymi robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z wykonaniem instalacji fotowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923960 2021-01-25
godz. 12:00
Podlaskie Dostawy sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912862 2021-01-25
godz. 13:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923572 2021-01-25
godz. 16:00
Podlaskie Opracowanie innowacyjnej samochodowej instalacji LPG do zasilania benzynowych jednostek napędowych wyposażonych w bezpośredni wtry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921639 2021-01-25
godz. 23:59
Podlaskie Przedszkole marzeń 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923536 2021-01-25
godz. 23:59
Podlaskie Przedszkole marzeń 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7886113 2021-01-25
godz. 23:59
Podlaskie Zwiększenie potencjału Centrum B+R w zakresie alternatywnych technologii napędzania pojazdów Zakup, instalacja i uruchomienie 1 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)