Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7638196 2020-08-19
godz. 10:00
Podlaskie Usługa Maintanace dla oprogramowania VMware oraz Dataprotector posiadanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny przez okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637192 2020-08-19
godz. 10:30
Podlaskie Usługa sprzedaży biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej - Punkt SURASKA/SKŁODOWSKIEJ Numer referencyjny: BKM-I.271.22.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620859 2020-08-19
godz. 10:30
Podlaskie Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego, K. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625752 2020-08-19
godz. 10:50
Podlaskie Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji rozbudowy drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635128 2020-08-19
godz. 10:50
Podlaskie Zakup wyposażenia do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem Numer referencyjny: MK.271.9.2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613905 2020-08-19
godz. 10:50
Podlaskie Wzmocnienie obiektu MD-16A w ciągu drogi dojazdowej DD11 w km 2+428,27 w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 (...) odci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7589956 2020-08-19
godz. 11:00
Podlaskie Zakup i dostawy przez okres 12 miesięcy leków na potrzeby SP ZOZ w Sejnach Numer referencyjny: 03/ZP/2020 LekiZadanie nr 1. Leki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7592328 2020-08-19
godz. 11:00
Podlaskie „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rutki” Numer referencyjny: RG.271.9.2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634897 2020-08-19
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz przyrządów używanych na salach operacyjnych dla potrzeb Szpitala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639315 2020-08-19
godz. 11:00
Podlaskie Pokrowce termoizolacyjne na armaturę rurociągu parowego. Znak sprawy: OZ/261/EB/D/255/20 1. Otulina na zawór grzybkowy kołnierzow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625560 2020-08-19
godz. 11:30
Podlaskie ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Brańskiego klubu Seniora W BUDYNKU: przy ul. Binduga 95 w Brańsku Numer referencyjny: MOPS.4111.2.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622397 2020-08-19
godz. 12:00
Podlaskie Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637294 2020-08-19
godz. 14:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Numer referencyjny: 7/ZP/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636852 2020-08-19
godz. 14:07
Podlaskie BI.271.14.2020 Zakup endoskopowego insuflatora CO2 Endoflow PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Endoskopowy insuflator CO2 Endoflow Zakup e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7600909 2020-08-20
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę brygadom prace dociepleniowe - Białystok Poszukuję brygad do elewacji. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7600922 2020-08-20
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę brygadom prace murarskie - Białystok Poszukuję brygad murarzy. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7600924 2020-08-20
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę brygadom prace tynkarskie - Białystok Poszukuję brygad tynkarzy. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630077 2020-08-20
godz. 00:00
Podlaskie NANOO_1-2020_Zakup Wycinarki laserowej CNC w technologii światłowodowej Wycinarka laserowa CNC w technologii światłowodowej (1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635324 2020-08-20
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/08/2020/1.4.1 RPOWP na zakup i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych – 2 szt. (urządzenia do drukowania kop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635102 2020-08-20
godz. 07:30
Podlaskie Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku nr 3 na terenie JW. w Białymstoku Numer referencyjny: 30/PN/2020 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7597966 2020-08-20
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostawę siatek, materiałów do szycia, staplerów, urządzeń używanych na salach operacyjnych i przyrządów chirurgicznych – u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637308 2020-08-20
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Czeremsze N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637832 2020-08-20
godz. 09:00
Podlaskie 26/ZO/2020 Dostawa ubrań strażackich i sprzętu osobistego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628007 2020-08-20
godz. 09:30
Podlaskie Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz z remontem wewnętrznym budynku WTZ w Nowej Woli (sprawa nr 1/ZP/NW/20) Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7638760 2020-08-20
godz. 09:45
Podlaskie Wykonanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczego w Perkach Karpiach w roku szko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614475 2020-08-20
godz. 10:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla kadry zarządzającej, pracowników administracji, kadry dydaktycznej PWS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618717 2020-08-20
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618976 2020-08-20
godz. 10:00
Podlaskie Zakup oleju napędowego do autobusów wykorzystywanych do dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej Numer referencyjny: BOS.OLEJNAPED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621729 2020-08-20
godz. 10:00
Podlaskie wynajęcie powierzchni ogrodzenia posesji Boiska Orlik 2012 w Łomży przy ul. Katyńskiej 3 z przeznaczeniem na umieszczenie baneru r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623429 2020-08-20
godz. 10:00
Podlaskie „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie – etap II” Numer referencyjny: 7013.10.2020 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)