Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8415794 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę rozbiórkę budynku - Suwałki Witam, Zlecę rozbiórkę budynku 11x7. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374012 2021-09-30
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: Szp.P.VI.7(21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych według opisu przedmiotu zamówienia, w asortymencie i ilościach wykazany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379201 2021-09-30
godz. 08:00
Podlaskie Termomodernizacja osady Balinka. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja osady Balinka nr. zadania BU/2019/07, nr. inw. M20/106/1. Modernizacja polegająca na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411614 2021-09-30
godz. 08:45
Podlaskie Odmulanie i konserwacja 10 wodopojów oraz konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych – 2 km na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363289 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397194 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Budowa urządzeń piętrzących w postaci dwóch zastawek w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie 1. Przedmiotem zamówienia dotyczy budowy urządzeń piętrzących w postaci dwóch zastawek drew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397561 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki Część 1: 1) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest remont wolnego lokalu mieszkalnego Nr 14 w budynku przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397578 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (paśnik z cielętnikiem) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie paśnika z cielę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402763 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411498 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Asystent zatrudniony będzie w wymiarze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412221 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa namiotów wraz z wyposażeniem i osprzętem Część 1: Dostawa 5 sztuk namiotów stelażowych ratowniczych (wraz z wyposażeniem i osprzętem) Część 2: Dostawa 1 sztuki namiotu dekontami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412746 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa 6-ciu stacji służących do zdalnego monitorowania pacjentów pediatrycznych z potwierdzaną infekcją SARS-CoV-2 z oprogramowaniem do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413154 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ – EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU IMIENIA STANISŁAWA MONIUSZKI Przedmiotem zamówienia jest świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414781 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Zakup wraz z dostawą aspiracyjno – próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnych materiałów laboratoryjnych Część 1: PAKIET 1 - System zamknięty aspiracyjno-próżniowy do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391471 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653.2. Prace budowlane będą polegać na: oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8390082 2021-09-30
godz. 09:30
Podlaskie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1380B Tykocin- Złotoria Etap II (gm. Tykocin) ZP.2620.47.2021 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2021/B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412989 2021-09-30
godz. 09:45
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2021/2022 na zadanie nr 1,2,3 i 4 Część 1: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363323 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie "Dostawa produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach” Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/06/21 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8365821 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa pierwszego wyposażenia do budynków zakwaterowania osadzonych typu zamkniętego w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, woj. mazowieckie. Numer referencyjny: OI.D.2232.3.2021.I Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397937 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi odchodzącej od ul. Pileckiego w Zambrowie w km 0+000 – 0+245. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi odchodzącej od ul. Pileckiego w Zambrowie w km. 0+000 – 0+245.W ramach in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399175 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Kokoszki-Guty o dł. ok. 2000m Planowana przebudowa drogi na odcinku o długości 1913,28 m ma na celu podniesienie jej parametrów technicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402650 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Sokoły Jeziorne gm. Biała Pisko- budowa sieci SN i nN w celu przyłączenia odbiorcy dz. nr 9/9 (GDDKiA)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403180 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Budowa sieci SN i nN w celu przyłączenia nowych odbiorców na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408502 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Zakup, dostawa i montaż zespołu prądotwórczego wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi na potrzeby SUW Przerośl

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409910 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy warsztatu samochodowego MPK w Łomży do obsługi autobusów zero emisyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411449 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego usług t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411599 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa systemu transkodującego dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku Przedmiotem zamówienia jest systemu transkodującego dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413391 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wzrost konkurencyjności firmy ADB Sp. z o.o. poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją modułowych konstrukcj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413392 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wzrost konkurencyjności firmy ADB Sp. z o.o. poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją modułowych konstrukcj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413367 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Utworzenie Prototypowni w celu prowadzenia prac b+r w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcji i technologii wykonywania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)