Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7499963 2020-06-02
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPLU.09.03.00-06-0034/16 Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących szkoleń: A. Przepr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499966 2020-06-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór wykładowcy oraz instruktora na kursach Spawacz MAG/TIG w projekcie Zbuduj Swoją Przyszłość Przedmiotem zamówienia jest prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499981 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu "Nowa ścieżka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499982 2020-06-02
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPMP/2020 Przedmiotem zamówienia jest PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA USŁUG OBEJMUJĄCYCH SZKOLENIA ZAWODOWE WR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502298 2020-06-02
godz. 00:00
Mazowieckie Zorganizowanie szkolenia indywidualnego dla osoby bezrobotnej pn.: Kurs spawania blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG - spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500631 2020-06-02
godz. 00:00
Wielkopolskie SZKOŁA ĆWICZEŃ W SUCHYM LESIE – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495223 2020-06-02
godz. 09:00
Śląskie IA1/U/20/34/NC Certyfikowane szkolenie-SOLIDWORKS Modelowanie części i złożeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492878 2020-06-02
godz. 09:30
Śląskie IZ.271.31.2020 Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499147 2020-06-02
godz. 10:50
Mazowieckie Zakup usług szkoleniowych w podziale na zadania w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498368 2020-06-02
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia specjalistycznych usług z zakresu zajęć rcedukacyjnych w systemie pieczy zastępczej w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500266 2020-06-02
godz. 12:00
Wielkopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Suchym Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502846 2020-06-02
godz. 23:59
Mazowieckie Świadczenie usługi organizacji technicznej jednodniowych warsztatów z noclegiem dla wojewódzkich komend Policji i regionalnych dyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493412 2020-06-03
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń: Część 1. Postępowanie administracyjne; Część 2. Szkolenia w zakresie prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499951 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE” oraz „KADRY I PŁACE” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 1) Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499955 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III i I UPRAWNIEŃ – KURS JEDNOETAPOWY” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499957 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500898 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia e-learning - MAGAZYNIER dla uczestników p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500905 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM (Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500913 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Podstawowe szkolenie zarządzanie projektami PMI (Project Manageme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501113 2020-06-03
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/B/OWES/2020 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z zakresu turystyki kulinarnej dla czterech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502068 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Grupowe warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe Cel zamówienia Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499953 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i realizacji kursu/ szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym dla Uczestników proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499968 2020-06-03
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Manager gastronomii” w formule online dla uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502306 2020-06-03
godz. 00:00
Mazowieckie Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników klubu Seniora w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępności do usług społecznych w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493132 2020-06-03
godz. 09:30
Śląskie DZP.381.021.2020.UGS Usługi szkoleniowe z zakresu zastosowania zagadnień geohazardowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495081 2020-06-03
godz. 09:30
Śląskie DZP.381.027.2020.UGS Przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466723 2020-06-03
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu stacjonarnych kursów ję zyka polskiego dla dorosłych cud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489369 2020-06-03
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa sprzętu, robót i usług w ramach projektu „Wiem i potrafię”. Numer referencyjny: ZP.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498433 2020-06-03
godz. 10:00
Śląskie Szkolenie dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502483 2020-06-03
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)