Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7584597 2020-07-17
godz. 13:05
Wielkopolskie Usługa przeprowadzenia dla 1 pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581277 2020-07-17
godz. 14:00
Lubuskie Wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań -, b) wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584446 2020-07-17
godz. 14:00
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: Operator koparki kl. III dla 1. osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579011 2020-07-17
godz. 15:00
Pomorskie Przeprowadzenie zajęć, wykładów dotyczących profilaktyki zdrowotnej na rzecz osób starszych w Klubie Senior + w Koczale. W związku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584938 2020-07-17
godz. 15:30
Podkarpackie Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: ABC Przedsiębiorczości - dla 40 osób bezrobotnych. Szkolenie f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581670 2020-07-18
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów dla maksymalnie 12 Uczestniczek i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582947 2020-07-18
godz. 00:00
Wielkopolskie wybór wykonawców usług szkoleniowych Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550978 2020-07-20
godz. 00:00
Śląskie Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020r. zadania publicznego w zakresie usługi trenera pracy Przedmiotem zadania jest usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568130 2020-07-20
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/ WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 1. Przedmiotem jest opracowanie, wykonanie i implementacja na platformie Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570067 2020-07-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt „Gospodarowanie budżetem domowym” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571421 2020-07-20
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie zajęć fotograficznych w wymiarze 120 godz. Zajęcia będą odbywały się w Klubie Seniora w Cycowie przy ulicy Chełm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572459 2020-07-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegenta na spotkaniach grup samopomocowych w kole PZN Kętrzyn Prelekcja na tematy: "Udziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577658 2020-07-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegenta na spotkaniu grupy samopomocowej w kole PZN Kętrzyn Przedmiotem zamówienia jest wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578829 2020-07-20
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581357 2020-07-20
godz. 00:00
Pomorskie Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące Zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Spawanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581355 2020-07-20
godz. 00:00
Świętokrzyskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2020/PNDP na szkolenia zawodo Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci grupowych szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581603 2020-07-20
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M07ZO01.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Oper...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581686 2020-07-20
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPMA.10.01.01-14-b686/18 Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu kursu robotyki dla uczniów oraz c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582907 2020-07-20
godz. 00:00
Śląskie Usługa szkoleniowa w trybie zdalnym (webinar) w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582933 2020-07-20
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/19011/MDDP/2020 Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z przepro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582948 2020-07-20
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe na usługę trenera kursu zawodowego „Pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych" Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581492 2020-07-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kurs masażu I stopnia w projekcie ERKON-DROGA DO NIEZALEZNOŚCI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583169 2020-07-20
godz. 00:00
Mazowieckie W związku z realizacją projektu „Pierwszy krok do kariery” zapraszamy do składania oferty dotyczącej świadczenia usług doradztwa z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580175 2020-07-20
godz. 00:00
Małopolskie Prowadzenia superwizji dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie zakresu po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581094 2020-07-20
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581362 2020-07-20
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe nr 1/07/2020/KNP na realizację grupowego szkolenia zawodowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581589 2020-07-20
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie usługi aktywizacji uczestników projektu przebywających w Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581677 2020-07-20
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalisty do spraw opracowywania indywidualnych planów rozwoju uczniów/opiekuna merytorycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582900 2020-07-20
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583262 2020-07-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie 3/DP/2020 Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych certyfikujących z zakresu język...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)