Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7557155 2020-07-14
godz. 10:00
Małopolskie Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa Numer referencyjny: DZP-271-21/20/MSIM Zadanie nr:1 Roboty budowlane obejmują: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559596 2020-07-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie PN-16/20 Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563551 2020-07-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja systemu SSWiN (sygnalizacji włamania i napadu) w budynku Inspektoratu ZUS w Białogardzie przy ul. Wojska Polskiego 56...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570995 2020-07-14
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) w systemie zmianowym w WKU Ośw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565959 2020-07-14
godz. 13:00
Śląskie Sygnalizacja p.poż w tunelach kablowych wydziału P2. [ P2/DK/US/440/2020 ] 1. Opracowanie projektu i wykonanie instalacji sygnali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559912 2020-07-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Zadanie nr 1 - montaż 2 szlabanów jednoramiennych, zadanie nr 2 - świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania w/w szl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563757 2020-07-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Rozbudowa oraz modernizacja istniejącego systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu Cel zamówienia Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569978 2020-07-15
godz. 08:00
Wielkopolskie 1) Bezpośrednia stała ochrona fizyczna w niżej wymienionych budynkach Urzędu Miasta Poznania: a) ul. Libelta 16/20 - całodobowo pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556874 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dźwigu osobowego oraz wykonaniu instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558437 2020-07-15
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa systemu kontroli dostępu w RD Nowa Sól

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559934 2020-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie modernizacji systemu ochrony budynku administracyjnego TJE Sando...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562881 2020-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie DWZ/144/2019 wykonanie rozbudowy z modernizacją istniejących u Zamawiającego Systemów Zabezpieczeń Technicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531849 2020-07-15
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa serwisowa stałych, wodnych urządzeń gaśniczych transformatorów sieciowych Numer referencyjny: 2020-WNP-0137-DU-KKO SUG eksp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559447 2020-07-15
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich - w 9 pakietach Numer referencyjny: 6.017/20/PN/WGSI ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570430 2020-07-15
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Naprawa elementów Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP w jednostkach Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego CPV 31625000 -3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561295 2020-07-16
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja wraz z wykonaniem monitoringu i sterowania obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie jest zaprojektowanie (w tym uzyska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566463 2020-07-16
godz. 10:00
Małopolskie ZOZ.V.010/DZP/12/PU/20 Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563277 2020-07-16
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie: wymiany 67 bramofonów analogowych na bramofony cyfrowe w 16 budynkach mieszkalnych na osiedlu Na Skarpie w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564631 2020-07-16
godz. 11:30
Świętokrzyskie Remont systemu monitoringu w windach Numer referencyjny: AG.I.272.1.15.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536407 2020-07-16
godz. 14:00
Dolnośląskie Wykonanie w technologii cyfrowej systemu przywoławczego 67 pokoi w budynku Sanatorium Gryf zlokalizowanym przy ul. Solankowej 8 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547449 2020-07-16
godz. 14:00
Dolnośląskie Wykonanie w technologii cyfrowej systemu przywoławczego 67 pokoi w budynku Sanatorium Gryf zlokalizowanym przy ul. Solankowej 8 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534612 2020-07-17
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie prac renowacyjnych i adaptacyjnych wybranych elementów Fortu Kleparz dla celów turystki kulturowej, edukacji i rekreacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562064 2020-07-17
godz. 09:00
Śląskie Utrzymanie czystości oraz dozorowanie obiektu Centrum Przesiadkowego w Żorach ul. Męczenników Oświęcimskich 20A Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557084 2020-07-17
godz. 10:00
Mazowieckie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA : „PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU NR 52 NA POTRZEBY LOKALNEGO CENTRUM NADZORU WRAZ Z POŁĄCZENIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567120 2020-07-17
godz. 10:00
Opolskie Budowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557429 2020-07-17
godz. 11:00
Mazowieckie Realizacja usługi wykonania kompleksowej renowacji czterech sejfów zabytkowych zlokalizowanych w budynku Centrali Banku Gospodarst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567200 2020-07-17
godz. 11:00
Mazowieckie Dokończenie IV etap modernizacji budynku zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, dostosowującej do wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554629 2020-07-17
godz. 12:00
Mazowieckie Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych na drzwi stalowe ze zworą wraz z modernizacją systemów domofonowych w 14-tu budynkach znajd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565689 2020-07-17
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie okresowego przeglądu stanu izolacji i urządzeń elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565690 2020-07-17
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie okresowego przeglądu gaśnic i hydrantów w budynku Ratusza Miejskiego w Kętrzynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)