Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7897248 2021-02-02
godz. 10:50
Mazowieckie Dostawa granatów w ramach 5 zadań Numer referencyjny: 242/Cut/20/KK Zadanie nr 1 granat 1-hukowo-błyskowy w ilości 350 szt.• Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900339 2021-02-02
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Nauki Kopernik Numer referencyjny: PZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902667 2021-02-02
godz. 12:30
Lubelskie Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929587 2021-02-03
godz. 08:30
Mazowieckie Przeglądy i konserwacja systemów bezpieczeństwa pożarowego na dworcach w obszarze działania OGN Gdańsk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893827 2021-02-03
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa sprzętu polowego Numer referencyjny: 07/2021/ZP Przedmiotem zamówienia jest dostawa hełmów strażackich. Szczegółowy zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900087 2021-02-03
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900183 2021-02-03
godz. 10:00
Śląskie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910080 2021-02-03
godz. 10:00
Wielkopolskie Przetarg na modernizację systemu monitoringu w zajezdniach Numer referencyjny: AL.0140.14.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest mode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899488 2021-02-03
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa systemów ochrony perymetrycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908469 2021-02-03
godz. 11:00
Lubuskie Postępowanie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej kwot określnych w przepis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929880 2021-02-03
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa czterech kamer wraz z ich montażem i uruchomieniem w ramach rozbudowy systemu CCTV na terenie PGE EC Oddział Elektrociepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902749 2021-02-03
godz. 11:45
Łódzkie CAŁODOBOWE DOZOROWANIE ORAZ SPRZĄTANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH W LATACH 2021 – 2022 a) cał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932114 2021-02-04
godz. 09:00
Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku biurowo – magazynowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909936 2021-02-04
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Mielec. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910025 2021-02-04
godz. 10:00
Śląskie Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, ustawą o ochronie informacji NIEjawnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927841 2021-02-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO-etapII Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorsko-rest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928916 2021-02-04
godz. 10:00
Małopolskie Konserwacje i naprawy systemów sygnalizacji pożaru Zakres prac: 1.Sprawdzanie działania central zgodnie z instrukcją producenta 2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931663 2021-02-04
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902641 2021-02-04
godz. 10:50
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup amunicji kal. 9 mm w ramach trzech zadań. Numer referencyjny: 255/Cut/20/KK Amunicja antyrykosze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905135 2021-02-04
godz. 11:00
Śląskie „Monitoring Miejski: Etap I – zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górce Słupe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890656 2021-02-04
godz. 11:30
Mazowieckie Ochrona fizyczna budynków wraz z przyległymi terenami Wydziału Inżynierii Materiałowej PW Numer referencyjny: WIM/ZP/16/2020 3.3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905934 2021-02-04
godz. 12:00
Mazowieckie Wdrożenie (zaprojektowanie, dostawa i instalacja) systemu depozytorów kluczy i systemu Master Key w gmachu Ministerstwa Finansów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899508 2021-02-04
godz. 12:30
Łódzkie Dostawa wraz z montażem i konfiguracją elektronicznego depozytora kluczy, systemu monitorującego i zabezpieczającego oraz dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900475 2021-02-05
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego Dla SZ RP. Zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902609 2021-02-05
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawy ładunków do wyrzutników pirotechnicznych w ramach 3 zadań Numer referencyjny: 254/Cut/20/RG Zadanie nr 1 – dostawa ładunkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900193 2021-02-05
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu obiektów dla Izby Administracji Skarbowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926423 2021-02-08
godz. 09:30
Mazowieckie Budowa zbiorników przeciwpożarowych wraz z pompowniami przeciwpożarowymi II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907967 2021-02-08
godz. 10:00
Lubuskie Budowa dwóch masztów i jednej wieży wraz z wyposażeniem w sprzęt do przeciwpożarowej obserwacji terenów leśnych Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911769 2021-02-08
godz. 10:00
Podkarpackie Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania w oparciu o innowacyjne rozwiązania będące efektem prac B+R ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900128 2021-02-08
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)