Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8475748 2021-11-03
godz. 00:00
Śląskie Sukcesywne dostawy armatury wodno-kanalizacyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469529 2021-11-03
godz. 10:00
Małopolskie Wymiany legalizacyjne liczników energii elektrycznej wraz z techniczną obsługą bezpośrednich układów pomiarowych Klientów na terenie działania TAURON Dystrybucja Pomiary sp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469930 2021-11-03
godz. 10:00
Małopolskie Zadanie nr 1: Budowa 5 polowej stacji transformatorowej dla zasilania zakładu produkcyjnego w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 oraz Promiennej 55. Zadanie nr 2: „Budowa 4 polowej stacji tran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472225 2021-11-03
godz. 10:00
Śląskie Chemiczne doczyszczanie kotła bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474670 2021-11-03
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 4 zadań: Modernizacja SN i nN na terenie m. Tomaszów Bolesławiecki: zadanie 1 - Modernizacja linii napowietrznej 20 kV LGC702 (historyczny nr L-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474671 2021-11-03
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Modernizacja obwodów niskiego napięcia 0,4 kV w m. Gierałtowiec (KZ LG/001768/20) - 121/2021/ZAK2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468352 2021-11-03
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa linii SN Boże Dary z GPZ Tychy Miasto od słupa 7362 do słupa 7495 oraz przebudowa stacji M600, M601, M612 oraz M614 - Tychy ul. Katowicka - wraz infrastrukturą oświetleniową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474984 2021-11-03
godz. 11:00
Małopolskie 118/2021 - Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych użytkowanych przez jednostki w Pionie Serwisu w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477332 2021-11-03
godz. 13:00
Dolnośląskie Wymiana latarni oświetleniowych w systemie „Kup + zrób” na terenie SM Energetyk we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477069 2021-11-04
godz. 09:00
Małopolskie Zasilanie osiedla domów wielolokalowych przy ul. Kolonia Cieśle dz. nr 420, 422, 421 w Sosnowcu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (technicznej) i terenowo-prawnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458334 2021-11-04
godz. 10:00
Śląskie 179/N/MNO Usługi remontów silników i przetwornic maszyn wyciągowych, silników wentylatorów głównego przewietrzania oraz silników pomp głównego odwodnienia dla TAURON Wydobyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470109 2021-11-04
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Budowa złącza kablowego SN 20 kV i stacji transformatorowej w m. Pielgrzymka wraz z powiązaniami SN i nN (116/2021/ZAK2)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477330 2021-11-04
godz. 10:00
Małopolskie „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477331 2021-11-04
godz. 10:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej odbiorców gr. IV i gr. V powiązana z siecią oświetleniową w miejscowościach Tymbark, Młynne i Jadamwola w trybie: „zaprojek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442701 2021-11-04
godz. 12:00
Śląskie Świadczenie usług konserwacyjnych i serwisowych Urządzeń Transportu Bliskiego w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Numer referencyjny: PZP/TW/04634/2021 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462200 2021-11-05
godz. 00:00
Małopolskie 64/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Karpacz – Przebudowa napowietrznej sieci nN na kablową w rejonie ulicy Wąskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477070 2021-11-05
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV obw I, III, IV, V i VI w m. Ręszów oraz stacji LGU95303 (117/2021/ZAK2)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478459 2021-11-05
godz. 10:00
Śląskie Przegląd, naprawa, legalizacja UDT podręcznego i przewoźnego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439418 2021-11-05
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: PZP/TD-CN/05221/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469151 2021-11-05
godz. 13:00
Małopolskie Zapytanie o informację: „Świadczenie usługi w zakresie pośrednictwa handlowego – telefoniczna sprzedaż produktu Klimatyzacja od TA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449387 2021-11-05
godz. 14:00
Śląskie Usługa drążenia wyrobisk korytarzowych dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina - wykonanie Zbiorników wodnych poz. 800 m Numer referencyjny: PZP/TWD/03311/2021/ 120...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465242 2021-11-05
godz. 14:00
Śląskie 187/N/RF Dostawy mierników wielogazowych dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465566 2021-11-05
godz. 14:00
Śląskie „Dostawa śluz wentylacyjnych dla TAURON Wydobycie S.A.- Zakład Górniczy Sobieski, Zakład Górniczy Brzeszcze”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465241 2021-11-08
godz. 00:00
Śląskie 185/N/AS Wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473642 2021-11-08
godz. 08:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej odbiorców gr. IV i gr. V powiązana z siecią oświetleniową w miejscowości Laskowa na dz. ewid. nr 1323/1 w trybie: „zaprojek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475747 2021-11-08
godz. 09:00
Śląskie Umowa ramowa na roboty budowlane w systemie realizacji inwestycji: wybuduj lub zaprojektuj i wybuduj (w przypadku braku projektu) w zakresie budowy nowych przyłączeń cieplnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435962 2021-11-08
godz. 12:00
Śląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w systemie „pod klucz” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472226 2021-11-09
godz. 00:00
Śląskie 183/N/MK Dostawa – modernizacja układu sterowania przenośników taśmowych zasilanych przemiennikami częstotliwości dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476146 2021-11-09
godz. 09:00
Śląskie Remonty bieżące w zakresie serwisowania przeciągarek wagonów na wywrotnicę wagonową WWb-90.20 w ZW Katowice w latach 2022-2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432989 2021-11-09
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa rozdzielnic słupowych stacji transformatorowych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Numer referencyjny: PZP/TD-OKR/04413/2021 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)