Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8258834 2021-08-17
godz. 11:00
Małopolskie Budowa stacji GPZ Pilzno wraz z liniami zasilającymi. Etap 1 – Budowa stacji GPZ 110/15 kV Pilzno. Zamówienie dotyczy projektu „Budowa stacji GPZ Pilzno wraz z linia zasilającą” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8292766 2021-08-18
godz. 00:00
Śląskie 125/N/MF Usługa okresowego remontu wentylatorów WPK-3.3 zabudowanych przy szybie „Leopold” dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8290966 2021-08-18
godz. 11:00
Śląskie Dostawy obudowy chodnikowej prostej i giętej dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: PZP/TWD/03307/2021-116/P/AP Dostawy obudowy chodnikowej prostej i giętej dla

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258839 2021-08-18
godz. 12:00
Śląskie Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń łączności oraz urządzeń zasilania w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER1 układów zasilania w obiektach elektroenergetycznych w Tauron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8296747 2021-08-18
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa żerdzi betonowych wraz z fundamentami na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: PZP/TD-CN/01324/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa żerdzi betonow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293808 2021-08-20
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług serwisowych w zakresie remontów bieżących dmuchaw powietrza w Zakładzie Wytwarzania Tychy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288319 2021-08-23
godz. 12:00
Śląskie „Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych dla Tauron Wydobycie S.A.” Numer referencyjny: PZP/TWD/02240/2021/112/P/MNO Przedmiotem zamówienia są „Dostawy prefabrykowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298516 2021-08-24
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja i rozbudowa systemu radioliniowego w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER w obiektach TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8296746 2021-08-30
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa osprzętu do linii napowietrznych nN i SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: PZP/TD-CN/02058/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302099 2021-08-31
godz. 10:00
Śląskie RURA WYSOKOST.16x2,6mm GAT.1H18N10 B/SZ lub równoważne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302559 2021-09-01
godz. 12:00
Śląskie Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Tauron za lata 2022–2024, inne czynności rewizji finansowej oraz pozostałe usługi dozwolone ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302918 2021-09-03
godz. 00:00
Śląskie DOSTAWA : 6 sztuk Pomp smarnych (smarowniczych wielowylotowych) Typ MPS 10-1S/28-4-1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)