Przetargi Polskiej Grupy Energetycznej (PGE)

PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. W 2015 r. spółka ogłosiła prawie 8 tys. zamówień z róznych branż - to ogromy potencjał dla Twojej firmy. Monitoruj przetargi PGE i pozyskaj nowe kontrakty!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7710200 2020-09-30
godz. 09:00
Pomorskie Najem pojemników na odpady komunalne, które będą użytkowane na terenie Grupy LOTOS S.A. 1. Miesięczny koszt najm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710521 2020-09-30
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa hełmów i okularów ochronnych oraz półmasek filtrujących

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710518 2020-09-30
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów przeznaczonych do spinania podkładów i podrozjazdnic drewnianych , oraz worków do zbierania próchna po wymianie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710922 2020-09-30
godz. 09:00
Małopolskie Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie: Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM 350 wraz licencją Streamline NX v3 dodatkowo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710921 2020-09-30
godz. 09:00
Małopolskie Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie: Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM C300 wraz licencją Streamline NX v3 oraz 1 ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716276 2020-09-30
godz. 09:00
Śląskie Dostawa akumulatora do kamery dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 314-1. - kopia 1 AKUMU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716613 2020-09-30
godz. 09:00
Małopolskie Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie: Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM C300 wraz licencją Streamline NX v3 oraz 1 ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694305 2020-09-30
godz. 09:30
Mazowieckie Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych siłami własnym Gazowni O/ZG w Lublinie w powiatach :miasto Lublin lubelski ,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700174 2020-09-30
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby LM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709163 2020-09-30
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby LM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7537739 2020-09-30
godz. 10:00
Opolskie Zakup szkolenia pracowników GA Prorem (zakłady w Kędzierzynie i Tarnowie) w zakresie odnowienia / uzyskania uprawnień ener...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7682357 2020-09-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Wykonanie prac remontowych budynku administracyjnego w zakładzie w Brzegu 1 020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681834 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup urządzeń do rozbudowy zespołu emisyjnego kanału Poland in o możliwości realizacji transmisji LIVE Numer referencyjny: ZP/TIT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689641 2020-09-30
godz. 10:00
Małopolskie 1. Zakup ,dostawa zespołu pompowego wody kotłowej dla Segmentu Biznesowego Tworzyw – Wydział WKS i SHA w Grupie A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695541 2020-09-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy gm. Perzów, Bralin – Remonty 6 budowli Numer referencyjny: WR.ROZ.28...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695816 2020-09-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy gm. Perzów, Bralin-Remonty 6 budowli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700026 2020-09-30
godz. 10:00
Małopolskie Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Radia Kraków wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej Numer referencyjny: 3.Dz.A.-PN-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699351 2020-09-30
godz. 10:00
Lubelskie 1. Zakup usługi -Wycena zorganizowanej częsci przedsiębiorstwa pod nazwą Dom Wczasowy "Jawor" w Ustroniu Jaszowcu w ujęciu zastoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699399 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie „Serwis i konserwacja dźwigów, schodów ruchomych i dźwignika zainstalowanych w budynku dworca Wrocław Gł. przy ul Piłsudskiego 105

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702201 2020-09-30
godz. 10:00
Śląskie Nowy Sącz - Śrubka A06-50108 oraz A02 zgodnie z informacjami z załącznika 1. Śrubka A06-50108 100 Sztuka 2. Śrubka A02 100 Sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702657 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa dachu papowego, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich w budynku warsztatowym w Tarnowskich Górach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703032 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c dla zadania zlokalizowanego w m. Wieńkowo, Drogoradz - UP/00350883...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705250 2020-09-30
godz. 10:00
Pomorskie SRM/199187/ EK_Dostawa i montaż agragtu klimatyzacyjnego typu SPLIT 7kW_Kiosk_Obiekt Kontenerowy na Zakładowej Oczyszczalni ściekó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705251 2020-09-30
godz. 10:00
Pomorskie SRM/199000/203524/ EK_Dostawa i montaż Dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla pomieszczeń 207,301 ÷ 304 na III p. w budynku EC ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706226 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa w ramach rozbudowy systemu do transmisji wideo poprzez GSM Numer referencyjny: ZP/TITT/81/2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705951 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie MOK w PSG sp. z o.o. Oddział Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706964 2020-09-30
godz. 10:00
Wielkopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na zadaniu Rów Polski-regulacja w km 21+100-28+200 - Budowa jazu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695156 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie ,,Dostawa sprzętu RTV oraz FOTO na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie”. Numer referencyjny: SZ.R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707984 2020-09-30
godz. 10:00
Lubelskie 1. Zakup usługi -Wycena zorganizowanej częsci przedsiębiorstwa pod nazwą Dom Wczasowy "Jawor" w Ustroniu Jaszowcu w ujęciu zastoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709836 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie ZO/58/IFPAN/2020 wymiana kontrolera NSV-W10-U BASE do skaningowego mikroskopu - NSV-W10-U BASE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)