Przetargi Poczta Polska

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rodzimym rynku. W 2015 roku ogłosiła ponad 2 tys. przetargów, m.in z branż: budowlana - remonty i wykończenia (392), projektowanie (123), komputery i informatyka (73), sprzatanie (36). Monitoruj przetargi Poczty Polskiej i sprawdź które z nich możesz wygrać!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7924951 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Pipetor Swiftpet Pro (nr kat.0390, HTL) - 1 szt. Pipetor Swiftpet Pro (nr kat.0390, HTL) - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924947 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: oligonukleotydy zgodnie z załącznikiem - 1 szt. oligonukleotydy zgodnie z załącznikiem - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924948 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Expand™ Long Template PCR System na 38 reakcji (nr kat.11681834001, Roche) - 1 op. Expand Long Template PCR System na 38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924950 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Ubiquitin Antibody (P4D1) 200 μg/ml (nr kat.sc-8017, Santa Cruz Biotechnology) - 1 op. Ubiquitin Antibody (P4D1) 200 µg/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925000 2021-01-20
godz. 10:00
Śląskie Przewód UNITRONIC BUS PB FD P 1x2x0,64 2170222 dla zakladu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu 1. Przewód ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925418 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa N-Hydroxysuccinimide (nr kat.130672-5G, sigma) - 1 op. N-Hydroxysuccinimide (nr kat.130672-5G, sigma) - 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925419 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Potasu nadmanganian czda /prekursor 500g (nr kat.117438809- 500G, Chempur) - 4 szt. Potasu nadmanganian czda /prekursor5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925420 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Alkohol etylowy skażony, 5L (nr kat.1010536, vavex) - 3 szt. Alkohol etylowy skażony, 5L (nr kat.1010536, vavex) - 3 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925421 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: DMEM HIGH GLUC4.0MML-GLUTAM NA-PY6X500ML 2x6 butelek po 500 ml (nr kat.HYCLSH30243.FS) - 2 szt. DMEM HIGH GLUC4.0MML-GLU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925422 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: YEAST SYNTHETIC DROP-OUT MEDIUM (nr kat.Y2001-20G) - 1 op. YEAST SYNTHETIC DROP-OUT MEDIUM (nr kat.Y2001-20G) - 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925423 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Certyfikowane maseczki jednorazowe medyczne Typ IIR, trójwarstwowe, Certyfikat CE i Badania BFE 99%, (50szt/op.) (nr kat....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925424 2021-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Toner do drukarki HP LaserJet 1300 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893621 2021-01-20
godz. 10:08
Mazowieckie Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz innych środków ochrony indywidualnej dla pracowników PKP Polskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887456 2021-01-20
godz. 11:00
Mazowieckie Prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach Smart Labów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911034 2021-01-20
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup środków ochrony indywidualnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903911 2021-01-20
godz. 11:00
Dolnośląskie Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z systemem druku podążającego oraz ich serwis Numer referencyjny: PO.271.42.2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914193 2021-01-20
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w Przasnyszu ul. A. Asnyka, E. Orzeszkowej, Cicha, Nowa, B. Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888295 2021-01-20
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa wjazdu wraz tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912891 2021-01-20
godz. 11:00
Mazowieckie Remont Śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego – dz.nr 416/1 i 168/1 Płaska, gm. Płaska, pow. augustowski polegający na wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912386 2021-01-20
godz. 11:30
Mazowieckie Wyposażenie sal konferencyjnych w siedzibie PGW WP KZGW przy ul. Żelaznej 59a w Warszawie Numer referencyjny: KZGW/KIT/294/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902794 2021-01-20
godz. 12:00
Mazowieckie Produkcja treści multimedialnych typu branded content na potrzeby komunikacji udziału Polski w Wystawie Światowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911802 2021-01-20
godz. 12:00
Łódzkie Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Walter Kompressortechnik Polska Przedmiotem zamówienia jest zakup środków t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911801 2021-01-20
godz. 12:00
Łódzkie Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Walter Kompressortechnik Polska Przedmiotem zamówienia jest zakup środków t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914195 2021-01-20
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa wymian gazomierzy miechowych Zgodnie z załączonym OPZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916119 2021-01-20
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji SE Instytut EE-RPZ Zakręt pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916685 2021-01-20
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług opracowywania operatów wodnoprawnych dla projektów przyłączy i sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916692 2021-01-20
godz. 12:00
Małopolskie Wykonania usługi oznaczenia rozkładu domieszki całkowitej sodu w warstwach tlenków miedzi wytworzonych na podłożu miedzianym Specy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918248 2021-01-20
godz. 12:00
Wielkopolskie „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919981 2021-01-20
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa miernika prędkości przepływu z 3 sondami pomiarowymi, na potrzeby projektu nr POIR.04.01.04-00-0096/17, pt. HYBRYDOWY syst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905637 2021-01-20
godz. 13:00
Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług obejmujących sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych o raportach składanych przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)