Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7716116 2020-10-05
godz. 14:00
Mazowieckie Meble biurowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705322 2020-10-06
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie czynności poziomu utrzymania P4, 60-ciu szt. zestawów kołowych na tor 1520 mm wraz z usługą transportu do i z zakładu na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713141 2020-10-06
godz. 10:00
Mazowieckie Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne, oraz drzwi otwierane do wewnątrz z progiem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716986 2020-10-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wod- kan do budynku schroniska toromistrza st. Wąchock

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716989 2020-10-06
godz. 10:00
Mazowieckie Zabudowa systemów TVu na przejazdach kolejowo - drogowych kat. „B” na linii 94 w km 45,343 oraz na linii 95 w km 4,536.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713459 2020-10-06
godz. 12:00
Mazowieckie Części zamienne do kos spalinowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7718131 2020-10-06
godz. 12:00
Mazowieckie Części zamienne do wózków MELEX.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707001 2020-10-06
godz. 18:00
Mazowieckie Czyszczenie separatorów lamelowych SL-1 i SL-2 wraz z osadnikami zlokalizowanych na bocznicy kolejowej przy ul. Półłanki 1 w Krako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705709 2020-10-07
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie modernizacji z zastosowaniem silnika CAT 3512C dwóch, będących własnością PKP LHS sp. z o.o. lokomotyw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708465 2020-10-08
godz. 18:00
Mazowieckie Wykonanie usługi odśnieżania torów, międzytorzy i rozjazdów na obszarze bocznicy kolejowej Zakopane Spyrkówka w sezonie zimowym 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714776 2020-10-09
godz. 11:00
Mazowieckie „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)” – Faza II realizowanego w ramach Programu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714077 2020-10-09
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń ERTMS/ETCS poziom 1 dla linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681484 2020-10-09
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684217 2020-10-12
godz. 10:00
Mazowieckie Przedłużenie wsparcia dla macierzy dyskowych Numer referencyjny: 6060/ILG 8/12100/03313/20/P Przedłużenie wsparcia dla macierzy dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697549 2020-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa pojazdów samochodowych Spółki w latach 2021–2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/15494/04108/20/P Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697543 2020-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie „Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697554 2020-10-19
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „PKP Intercity” S.A. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711569 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” – etap II w ramach projektu kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716121 2020-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru Inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej zadania pn.: „Zabudowa urządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705839 2020-10-28
godz. 10:00
Opolskie Wycinka drzew i krzewów w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w sąsiedztwie linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705841 2020-10-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716484 2020-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo - dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717144 2020-10-30
godz. 12:00
Mazowieckie „Przebudowa stacji Węgliniec”. Numer referencyjny: 0661/IZ14GM/16097/04320/20/P Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)