Przetargi PKP Energetyka

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. W 2015 roku spółka ogłosiła ponad 1 600 zamówień, z czego najwięcej z nich pojawiło sie w województwie mazowieckim (660), śląskim (299) oraz małopolskim (269). Zapoznaj się z przetargami PKP Energetyka i monitoruj je na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7506641 2020-06-15
godz. 00:00
Pomorskie Postępowanie nr 34927595 dot. budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicy Konrada Wallenroda 2, 3, 5 w Gdańsku Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505823 2020-06-15
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa oryginalnych i równoważnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserokopiarek dla potrzeb Zakładu Linii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508253 2020-06-15
godz. 09:00
Pomorskie Wymiana kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni placu przy budynku IZ Gdynia. OPZ stanowi załącznik do wniosku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515384 2020-06-15
godz. 09:00
Mazowieckie Poprawa warunków pracy poprzez roboty budowlane remontowe budynku schroniska w st. Chełm Wsch.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471872 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dwor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495961 2020-06-15
godz. 10:00
Lubuskie Prace serwisowe bieżącego utrzymania ruchu, konserwacyjno-remontowe, usuwanie usterek i awarii urządzeń maszynowni oraz systemów d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503444 2020-06-15
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505243 2020-06-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Roboty budowlane polegające na przebudowie osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów w technologii preizolowanej wraz z podłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506758 2020-06-15
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 USŁUGA OCHRONY MIENIA W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO „ENERGETYKA” SP. Z.O.O. W LUBINIE 1,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505746 2020-06-15
godz. 10:00
Dolnośląskie USŁUGI OCHRONY MIENIA DLA OBIEKTÓW BGP -- Kryteria ogólne -- -- 1 USŁUGA OCHRONY MIENIA BGP 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509382 2020-06-15
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Remont pomieszczeń – Centralna Dyspozytornia na terenie Wydziału ZEC Polkowice 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508176 2020-06-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie okresowego wzorcowania urządzeń pomiarowych ZEC/Lubin. -- Kryteria ogólne -- -- 1 Przeprowadzenie okresowego wz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510572 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Remont urządzeń EOR na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice na liniach kolejowych nr 1 i 183

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512905 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa i instalacja oraz serwis 24 klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu „Multi-Split” oraz 1 klimatyzatora typu „Split” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515385 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Remont zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Miechów Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie prac, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515665 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa, utrzymanie oraz eksploatacja systemu monitoringu zużycia paliwa oraz lokalizacji położenia pojazdów samochodowych w okres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508529 2020-06-15
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 5ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 5XW1÷3, podgrzewaczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510151 2020-06-15
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie usługi remontu 4 kompletów przystawek do zestawów kontrolno-pomiarowych UZKP-1/2 oraz 2 szt. zestawów kontrolno-pomiarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504664 2020-06-15
godz. 12:00
Śląskie 4/PZ/2020 zakup i dostawa środków utrzymania czystości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508574 2020-06-15
godz. 12:00
Mazowieckie Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz statutowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz członków or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508530 2020-06-15
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest remont kotła A i B dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Opis Przedmiotu Zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515556 2020-06-15
godz. 12:00
Mazowieckie Naprawa urządzeń elektronicznych do taboru kolejowego „PKP Intercity” S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514945 2020-06-15
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Dostawa wymienników ciepła c.w.u.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511617 2020-06-15
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Kompleksowa wymiana leja opału kotła WR-5 (tzw. małego leja) wraz z remontem zsypu żużla do koryta odżużlania na ciepłowni przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514783 2020-06-15
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Wykonanie węzła cieplnego w Myśliborzu przy ul. Ratuszowej 25a. Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe, zakup materiałów pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482931 2020-06-16
godz. 00:00
Pomorskie Postępowanie nr 34741246 dot. Wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulicy Kurzej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519534 2020-06-16
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa kształtek stalowych dla zadania: Budowa węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych ulica Żeromskiego 16, K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519796 2020-06-16
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa rur stalowych dla zadania: Budowa węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych ulica Żeromskiego 16, Kochano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495085 2020-06-16
godz. 09:00
Dolnośląskie Naprawa peronów zlokalizowanych na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu wraz z robotami towarzyszącymi, z podzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509771 2020-06-16
godz. 09:00
Dolnośląskie Zadanie 1: Przebudowa dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. Dokerskiej 40 w celu dostosowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)