Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5294514 2020-06-01 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.272.21.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Wykonanie dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294516 2020-06-01 Mazowieckie „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Branice i jej jednostek organizacyjnych” Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294521 2020-06-01 Pomorskie Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, gmina Kościerzyna Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294528 2020-06-01 Mazowieckie Dostawa wraz z montażem szaf przesuwnych do archiwizacji dokumentów dla Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294530 2020-06-01 Śląskie Zagospodarowanie terenów części osiedla studenckiego pomiędzy DS Ondraszek i DS Karolinka Politechniki Śląskiej przy ul. Kujawski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294535 2020-06-01 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.10.2020 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (wymiana) urządzenia dźwigowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294536 2020-06-01 Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – dr.pow. Nr 2052B Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294538 2020-06-01 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIW-AD.272.48.2020 Dostawa testów, roztworów i wzorców do analizatora VITEK2 oraz aparat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294548 2020-06-01 Wielkopolskie Usługi nadzoru autorskiego dla systemu SIMPLE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-14/20 Usługi nadzoru autorskiego dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294550 2020-06-01 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie. Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294553 2020-06-01 Warmińsko-Mazurskie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku ” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294559 2020-06-01 Śląskie Fabrycznie nowy zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej ( HPLC ) składającej się z części wymienionych w specyfikacji t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294561 2020-06-01 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę Łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294566 2020-06-01 Mazowieckie USŁUGI Z ZAKRESU LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294567 2020-06-01 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IK.271.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294572 2020-06-01 Program ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na lata 2020 – 2023 Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294573 2020-06-01 Pomorskie Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę, w ciągu drogi krajowej nr 16 koło miejscowości Sobiewola N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294577 2020-06-01 Zachodniopomorskie Ochrona obiektu Obwodu Drogowego w Nowogardzie przy ul. Rtm. W. Pileckiego 28 w systemie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294579 2020-06-01 Podkarpackie Przystosowanie budynku Kilińskiego 25 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): II.T.271.12.RB.2020 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294581 2020-06-01 Mazowieckie Remont drogi gminnej Nr 101764L Grabowiec - Wygnanka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.2.2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294582 2020-06-01 Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji podjazdu dla wózków inwalidzkich w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294591 2020-06-01 Modernizacja systemu wentylacji poprzez dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split oraz oczyszczaczy powietrza w wybranych pomies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294592 2020-06-01 Małopolskie Remont drogi gminnej nr K 202489 w km 0+000-0+436 w miejscowości Rudka, Gmina Wierzchosławice Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294611 2020-06-01 Małopolskie Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294615 2020-06-01 0015 „Budowa drogi pieszo – rowerowej (trasa 23C) w ramach zadania Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294620 2020-06-01 Śląskie Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294623 2020-06-01 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294624 2020-06-01 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.44.2020.BMP 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza kanalizacji ogólnos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294632 2020-06-01 Śląskie Modernizacja bloku żywieniowego wraz z zapleczem w budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294633 2020-06-01 ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA PRZY UL. NIEDŹWIEDZIEJ/RYSIEJ W SZCZECINIE – ETAP I – BUDOWA FONTANNY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)