Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5620519 2021-03-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) II.2.4) Opis za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620777 2021-03-03 Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa ścieżki rowerowo- pieszej Góra - Sła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620503 2021-03-03 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 378 357 m2 II.2.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620850 2021-03-03 Podlaskie Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek gruntu w obrębie Dobrzyniewo Duże i w obrębie Gniła gm. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620861 2021-03-03 Mazowieckie Zakup 100 szt. maseczek KN95.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620859 2021-03-03 Podlaskie Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek gruntu w obrębie Szerenosy gm. Juchnowiec Kościelny, niezb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620858 2021-03-03 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZNK.DZP.2510.7.2020 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620856 2021-03-03 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZP/DTG/33/20 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) rozbudowa budynków Ortopedyczno-Rehabil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620854 2021-03-03 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie: przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w latach 2021 i 2022 dla silni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620853 2021-03-03 Podlaskie Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek gruntu w obrębie Tatarowce gm. Zabłudów, niezbędnych do in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620837 2021-03-03 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 42/2020 Dostawy sukcesywne pieczywa świeżego wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620838 2021-03-03 Łódzkie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ulicach Cyprysowej i Czeremchy w Zduńskiej Woli" Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620839 2021-03-03 Małopolskie „Wykonanie utwardzenia terenu na działce 75/2 obręb 17 Śródmieście zlokalizowanej przy ul. Prochowej w Krakowie.” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620840 2021-03-03 Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ronda im. Żołnierzy Wyklętych w Kraśniku” w ramach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620843 2021-03-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620844 2021-03-03 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P-126/I/20 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa al. Niepodl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620153 2021-03-03 Wielkopolskie Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR.271.24.2020 Przedmiotem zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620848 2021-03-03 Śląskie Adaptacja pomieszczeń budynku przy Al. Piłsudskiego 36E/627 i 36/627C w Dąbrowie Górniczej na potrzeby placówki handlowo-społeczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620860 2021-03-03 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Mięso i wędliny drobiowe II.2.4) Opis zamówienia: Kurczak mrożony - 5240 kg Mięso gulaszowe drobiowe mrożone -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620399 2021-03-03 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Mięso i wędliny wieprzowe II.2.4) Opis zamówienia: Mięso gulaszowe wieprzowe świeże kat II A - 500 kgMię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620209 2021-03-03 Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ulicy Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620212 2021-03-03 Wielkopolskie kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620214 2021-03-03 Mazowieckie Zakup wraz z dostawą ambulansu typu C wraz z zabudową oraz sprzętem i wyposażeniem medycznym oraz ambulansu typu B wraz z zabudową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620216 2021-03-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej w Gubinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620483 2021-03-03 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I – grupowe ubezpieczenie na życie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620224 2021-03-03 Pomorskie Wytypowanie i przygotowanie do digitalizacji 140000 stron rękopisów i starodruków ze zbiorów muzyki Polskiej Akademii Nauk Bibliot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620863 2021-03-03 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – grupowe ubezpieczenie zdrowotne II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa na dobr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620862 2021-03-03 DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM DLA SALI GASTROENTEROLOGII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620233 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługa opiekuńcza świadczona przez 1 opiekuna: 1) Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 3h/tydzień; 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620917 2021-03-03 Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)