Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5352528 2020-08-03 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2020 . Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadanie: „Wykonanie projektu pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352536 2020-08-03 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OO.271.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 105584B Konopki-Kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352538 2020-08-03 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbką glifów budynku Akademickiego Liceum Ogólnoks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352552 2020-08-03 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.6.2020.TK Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi rolniczej ul. Graniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352554 2020-08-03 Mazowieckie Zakup licencji oraz usługi wsparcia technicznego w zakresie portalu pracowniczego Zamawiającego Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352555 2020-08-03 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SR.271.13.2020 Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352557 2020-08-03 Śląskie „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352558 2020-08-03 Mazowieckie Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352193 2020-08-03 Zachodniopomorskie Dostawa materiałów laboratoryjnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FZ - 1/5357/MKO/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352200 2020-08-03 Wielkopolskie Regulacja poboczy w ciągu dróg woj. na terenie działania Obwodu Drogowego w Iławie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDW/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352201 2020-08-03 Dolnośląskie Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 280, 285 w m. Rosochata Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2020 . Zakres zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352206 2020-08-03 „Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352212 2020-08-03 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej nr 108353L Rudnik Pierwszy – Rudnik Drugi od km 0+990 do km 1+980 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352213 2020-08-03 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OI.271.9.2020 Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli Przebudowa sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352220 2020-08-03 Wielkopolskie Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 260 skrzyżowanie ul. Witkowskiej z ul. Osiniec ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352222 2020-08-03 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKIZp.271.10.2020 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raczyny” 1. Zakres robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352227 2020-08-03 Nadzór inwestorski w ramach zadania: Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ulicy Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną - e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352228 2020-08-03 Lubelskie Budowa ulicy Zbożowej w Parczewie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI.271.5.1.2020 Zakres zamówienia obejmuje m.in.: -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352232 2020-08-03 Wielkopolskie „Nadzór inwestorski dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352233 2020-08-03 Łódzkie Dostawy mięsa z drobiu i wędlin drobiowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 06/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352235 2020-08-03 Zachodniopomorskie " Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój" Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352237 2020-08-03 Śląskie Zakup samochodów osobowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDW.N4.361.27.2020 2. Zamówienie dotyczy dostawy fabryczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352253 2020-08-03 Podkarpackie Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogami powiatowymi nr 1305K i 1313K w m. Żelichów – opracowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352254 2020-08-03 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie i jej jednostek organizacyjnych” – IV zamówienie po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352255 2020-08-03 Lubuskie Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesoriów (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352257 2020-08-03 Podkarpackie Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Dębowiec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG 271.2.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352258 2020-08-03 Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352262 2020-08-03 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/11/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352265 2020-08-03 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IG-DP.272.11.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Realizacja prog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352266 2020-08-03 Wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń administracyjnych na I-piętrze w budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)