Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5437937 2020-10-23 Kujawsko-Pomorskie Serwis i naprawę systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zamontowanych na obiektach administrowanych przez Zarzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437945 2020-10-23 Dostawa komputera stacjonarnego do obliczeń przeprowadzanych przez GPU - FH/ 02/ 09/ 20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437953 2020-10-23 Opolskie Uszczelnienie dachu oraz naprawa ścian i sufitów w budynku archiwum zakładowego KOWR OT w Opolu przy ul. 1 Maja 6. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437955 2020-10-23 Dolnośląskie Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary w sezonie 2020/2022 Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437965 2020-10-23 Zachodniopomorskie Dostawa drukowanych książek. Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.JM.2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KF.AZ.2401.9.JM.2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437979 2020-10-23 Małopolskie ROBOTY BUDOWLANE: REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACJI – POMIESZCZENIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI. Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437985 2020-10-23 Dolnośląskie Rozbudowa oraz świadczenie opieki informatycznej funkcjonujących systemów: SĘDZIA-2, KNS-2, KURATOR-3 Sądu Okręgowego we Wrocławi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437987 2020-10-23 Podkarpackie Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jawornik-Przedmieście na dz. o nr ewid. 1161/1 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437988 2020-10-23 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 304/2020/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna szkiełek p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437999 2020-10-23 Lubelskie Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438000 2020-10-23 Zachodniopomorskie Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ MGB Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/2020 Przedmiot zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438006 2020-10-23 Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską, w ramach zadania inwestycyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438007 2020-10-23 Świętokrzyskie Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/78/MW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IA1/D/20/78/MW 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438008 2020-10-23 Świętokrzyskie Dostawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. Etap II – dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438012 2020-10-23 Mazowieckie Budowa intranetu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZGW/KIT/151/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438013 2020-10-23 Podkarpackie "Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego "Relax"- wyposażenie" Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438014 2020-10-23 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): K-GT-43-232-7/2020 Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438020 2020-10-23 Wielkopolskie Wykonanie odczytów urządzeń pomiarowych i rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej w budynkach gminnych, objętych zarządem ZZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438021 2020-10-23 Śląskie Rekonstrukcja drzwi wejściowych wraz z robotami towarzyszącymi do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14 w Katow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438031 2020-10-23 Śląskie 1. Budowa oświetlenia Olsztyn ul. Norwida oraz ,,Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego 2. Budowa oświetlenia Turów ul. Akacjo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438033 2020-10-23 Mazowieckie Dostawa zasilaczy prądu stałego 30V-400A dla IFJ PAN w Krakowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-271-18/20 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438040 2020-10-23 Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej w al. Śmigłego – Rydza – Przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438044 2020-10-23 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PPiZP.271.1.12.2020.RS 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń Świetlicy W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438047 2020-10-23 Dostawa prasownicy nieckowej do żłobka nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu Dostawę prasownicy nieckowej do żłobka nr 14 przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438064 2020-10-23 Pomorskie Budowa linii oświetlenia wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 53, 170, 197 w m. Lubuczewo, obr. Lubuczewo ZP.271.33.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438069 2020-10-23 Małopolskie Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa - drogi krajowe, woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438071 2020-10-23 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 44/DB/PN/2020 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438074 2020-10-23 Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438084 2020-10-23 Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami do klubów seniora w ramach realizacji projektu LUBInclusiON. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5438085 2020-10-23 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW –ZDRÓJ W SEZONIE ZIMOWYM 2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)