Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5236237 2020-03-26 Pomorskie Prace z zakresu pozyskania i hodowli – zamówienie uzupełniające do zamówienia ZG2.270.2.6.2019.IS - pakiet II Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236256 2020-03-26 Świętokrzyskie „Koszenie traw, chwastów, samosiejek drzew i krzewów przy drogach powiatowych na terenie miasta Starachowice" Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236267 2020-03-26 KP w Jordanowie – przebudowa obiektu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.129.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236270 2020-03-26 Wielkopolskie Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i Gostyńskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236344 2020-03-26 Wielkopolskie Dostawa dla ZSLP w Białogardzie artykułów do znakowania drzew i drewna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z.270.02.2020 S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236349 2020-03-26 Lubelskie Dostawa materiałów kamiennych dolomitowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wojciechów Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236354 2020-03-26 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu i serwisu odzieży roboczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236357 2020-03-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-OS.2610.100.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz odpadów stałych z int...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236374 2020-03-26 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ROA.271.41.2019 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8 – Roboty w zakresie burzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236377 2020-03-26 Przeniesienie DVOR/DME Radom Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP-2221-11/50/2019 Przedmiotem zamówienia jest przeniesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236389 2020-03-26 Pomorskie Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Na Stoku 26, ul. Konopnickiej 12 w Gdańsku wraz z wykonaniem robót zabezpieczając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236394 2020-03-26 Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/SRSM/20 Przedmiotem zamówienia jest usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236399 2020-03-26 Zachodniopomorskie Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236412 2020-03-26 Wielkopolskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku użyteczności publicznej wraz z kompleksem mieszkalnym oraz budynku biurowego zarządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236208 2020-03-26 Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236230 2020-03-26 Podkarpackie Zakup wraz z dostawą kostki betonowej, krawężników i obrzeży niezbędnych do remontu chodnika w ciągu DW 875 m. Sokołów Małopolski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236219 2020-03-26 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZSPOO.SZPiGM.3810/15/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców. Szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236391 2020-03-26 Mazowieckie Wymiana nawierzchni kortów tenisowych przy ul.Fabrycznej w Świdniku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZP-Z-271.3.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236338 2020-03-26 Podkarpackie Dostawa nowych pojemników na odpady Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/ZP-8/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236193 2020-03-26 Pomorskie Dostawa materiałów do utrzymania czystości i zapewnienia estetyki spożywania posiłków na stołówkach wojskowych Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236094 2020-03-26 Mazowieckie Dostawa termomiksera z termoblokiem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SG.270.1.2.2020 Termomikser wraz z wyposażeniem do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236402 2020-03-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 1 Testy paskowe do oznaczania lekowrażliwości beztlenowcow ATB ANA op./10 tes. 20 2 Mineral oil s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236502 2020-03-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: PAKIET NR 4 1. Fiolet krystaliczny op/1l 6 2. Płyn Lugola op/1l 6 3. Odbarwiacz (etanol + aceton) op/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236503 2020-03-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: PAKIET NR 5 1 Do oznaczania grupy paciorkowcowej A, B, C, D, F, G wraz z enzymem op./...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236504 2020-03-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: PAKIET NR 6 1. Test do oznaczania wartości MIC kolistyny op/40 szt 2 2. Podloże do wykonania zawiesin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236505 2020-03-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: PAKIET NR 7 1. Wymazówki z tworzywa z wacikiem wiskozowym w probówce z podłożem transportowym Amies bez węgla,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236158 2020-03-26 Świętokrzyskie Świadczenie usług asysty technicznej, konserwacji i utrzymania Systemu PROKOMP, eksploatowanego przez Zamawiającego Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236110 2020-03-26 „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Sztumie na działce nr 279/228, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236362 2020-03-26 Wielkopolskie : zakup 16 sztuk licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego – KC-zp.272-26/20 Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236427 2020-03-26 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSR.271.6.2019 1. Temat: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu do pracowni archite...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)