Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035535 2022-04-29 Mazowieckie
Stworzenie platformy do zarządzania Vid...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035538 2022-04-29 Mazowieckie
Zakup materiału nasadzeniowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035539 2022-04-29 Mazowieckie
Zakup i montaż solarnych lamp oświetle...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035546 2022-04-29 Mazowieckie
Wymiana oświetlenia ulicznego na energo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035547 2022-04-29 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego z własnym...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035548 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035549 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na e...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035705 2022-04-29 Mazowieckie
Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035126 2022-04-29 Mazowieckie
Urządzenie terenów zielonych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035788 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na e...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035778 2022-04-29 Lubelskie
DAREX: ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI NA CZYNN...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035791 2022-04-29 Mazowieckie
Tworzenie terenów zielonych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035706 2022-04-29 Mazowieckie
Solarne oświetlenie uliczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035790 2022-04-29 Lubelskie
E-BIZNES i EDUKACJA
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034621 2022-04-28 Kujawsko-Pomorskie
Konserwacja ołtarza głównego z kości...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034623 2022-04-28 Kujawsko-Pomorskie
Konserwacja barokowego ołtarza główne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034630 2022-04-28 Podlaskie
Rozbudowa remizy strażackiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034631 2022-04-28 Podlaskie
Budowa przedszkoli, remont elewacji remi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034629 2022-04-28 Podlaskie
Budowa przedszkoli
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035027 2022-04-28 Podlaskie
Ul. Pogodna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035028 2022-04-28 Podlaskie
Budowa i przebudowa stacji uzdatniania w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035029 2022-04-28 Podlaskie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B rela...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035030 2022-04-28 Podlaskie
Budowa garażu oraz strażnicy OSP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035031 2022-04-28 Podlaskie
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035032 2022-04-28 Podlaskie
Dokończenie wymiany oświetlenia na led...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035184 2022-04-28 Podlaskie
Remont dróg dojazdowych do pól w kompl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035183 2022-04-28 Małopolskie
Modernizacja kompleksu sportowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035185 2022-04-28 Podlaskie
Pomnik inicjatorów i twórców Kanału ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035187 2022-04-28 Podlaskie
Przebudowa z rozbudową budynku po ośro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035188 2022-04-28 Podlaskie
Przebudowa stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu