Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881299 2020-12-10 Mazowieckie
Remonty budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881300 2020-12-10 Mazowieckie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881298 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i zmiany sposobu użytkowania ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881301 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa systemów grzewczych oraz mode...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881302 2020-12-10 Małopolskie
Budowa przedszkola samorządowego w Jawor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881303 2020-12-10 Małopolskie
Budowa infrastruktury sportowej i rekrea...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881304 2020-12-10 Małopolskie
Przedmiotem inwestycji jest budowa noweg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881305 2020-12-10 Małopolskie
Dofinansowanie do wymiany przestarzałych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881306 2020-12-10 Małopolskie
Remont budynku Przedszkola Samorządowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881307 2020-12-10 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881308 2020-12-10 Małopolskie
Wykonanie modernizacji energetycznej Bur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881309 2020-12-10 Małopolskie
Budowa 34 doświetlonych przejść dla pies...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881310 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551K Lima...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881311 2020-12-10 Małopolskie
Inwestycja obejmuje budowę Centrum Sport...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881312 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881313 2020-12-10 Małopolskie
Inwestycja obejmuje budowę Gminnego Ośro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881314 2020-12-10 Małopolskie
Zaprojektowanie i wybudowanie budynku sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881316 2020-12-10 Małopolskie
Budynek Centrum Kultury i Edukacji Muzyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881317 2020-12-10 Małopolskie
Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881318 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881319 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881320 2020-12-10 Małopolskie
Budowa Gminnego Przedszkola.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881323 2020-12-10 Mazowieckie
Termomodernizacji budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881321 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa budynku gminnego w Przysietni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881322 2020-12-10 Mazowieckie
Termomodernizacji budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881324 2020-12-10 Małopolskie
Budowa przedszkola w Moszczenicy Niżnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881328 2020-12-10 Mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881325 2020-12-10 Małopolskie
Rewitalizacja zabytkowego budynku mykwy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881330 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881329 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa jakości życia mieszkańców w sołe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu