Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4282367 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rz.271.44.2017 Remont i rozbudowa boiska sportowego ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282370 2018-01-16 Mazowieckie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw ciekłych do pojazdów i urzą...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282371 2018-01-16 Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczucin w 2018 roku Nu...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282373 2018-01-16 Pomorskie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy stacji transformatorowej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwers...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282374 2018-01-16 Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ). Numer referencyjny (jeże...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282375 2018-01-16 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 31/pn/2017 Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanyc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282377 2018-01-16 Pomorskie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy stacji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego zasilania kablem SN w budy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282227 2018-01-16 Śląskie Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa bois...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282368 2018-01-16 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WOP.271.55.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282415 2018-01-16 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DO-ZP.271.95,2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282407 2018-01-16 Śląskie „Zakup i dostawa używanego walca drogowego” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 270.0012.2017 Załącznik nr 8 do SWIZ 1. Op...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282411 2018-01-16 Śląskie Zakup urządzenia do ciśnieniowego zmywania ulic, zabudowanego na ramie pod hakowiec Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządze...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282412 2018-01-16 Łódzkie „Budowa teleinformatycznej sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla SP ZOZ w Bogatyni” ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282418 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Zaprojektuj - wybuduj: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO - BUDY...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282435 2018-01-16 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGKR.271.2.16.2017.MK Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne w systemie „zapro...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282433 2018-01-16 Pomorskie Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: „Przebudowa ul. Waryńskiego – II etap” w Lęborku Numer referencyjny (jeżeli dot...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282430 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu ciągu pieszego przy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282428 2018-01-16 Dolnośląskie „Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej różnego rodzaju na rzecz SP ZOZ w Bogatyni” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282378 2018-01-16 Lubelskie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach miejskich. 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282480 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KBZ.261.53.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282472 2018-01-16 Łódzkie „Strzeżenie terenu targowiska w Aleksandrowie Łódzkim”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/2017 Strzeżenie terenu targ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282488 2018-01-16 Kujawsko-Pomorskie „Dostawa i montaż foteli teatralnych dla realizacji inwestycji pod nazwą: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala wido...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282476 2018-01-16 Podlaskie Budowa parkingów obok budynków nr 16 i nr 26 przy ulicy Śniadeckiego w Łomży, przebudowa drogi dojazdowej do tych parkingów oraz ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282486 2018-01-16 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nu...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282475 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rz.271.46.2017 Budowa ul. Brzozowej w Legionowie 1....

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282520 2018-01-16 Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji technicznych, wynikłych w trakcie prowadzenia prac projektowych pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej kl...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282523 2018-01-16 Lubuskie Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2018 r...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282501 2018-01-16 Mazowieckie Usługa serwisowa urządzeń sieciowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BP-DZP.B5.39.2017 Przedmiotem zamówienia jest świ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282508 2018-01-16 Mazowieckie Przebudowa pomieszczeń Małej Sceny wraz z wymianą konstrukcji stropu Przedmiotem zamówienia są dla roboty budowlane w zakresie ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4282510 2018-01-16 Śląskie Sprawowanie opieki serwisowej nad systemem Quorum Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDG.II.270.19.2017

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)