Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4373629 2018-03-23 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłachowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIGK.271.3.2018.MS Przedmiotem zam...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373633 2018-03-23 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/6/2018 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373708 2018-03-23 Podlaskie Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2018. Numer referency...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373709 2018-03-23 Śląskie Dostawa oprogramowania do zamawiania i obsługi przewozu osób niepełnosprawnych wraz z instalacją i wdrożeniem Numer referencyjn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373712 2018-03-23 Wielkopolskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń - Kołaczkowice Numer referencyjny (jeż...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373536 2018-03-23 Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze Numer referencyjny (jeżeli dot...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373494 2018-03-23 Dolnośląskie „Plac zabaw dla dzieci i siłownia dla dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw”, na działce nr 44, AM_31, Obręb Pracze O...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373496 2018-03-23 Wielkopolskie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków Przedmiote...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373498 2018-03-23 Małopolskie Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu nad fosą Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OA.271.2.8.2018 W zakres prac w...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373512 2018-03-23 Świętokrzyskie Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – opracowanie koncepcji architektonicznej, kosztorysu oraz ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373513 2018-03-23 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy Gm. Nowe Ostrowy dz. nr 47/1 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373519 2018-03-23 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.271.9.2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa boiska wielofunk...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373526 2018-03-23 Lubuskie "Wykonanie zasilania rezerwowego w m. Tuplice" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 06/2018 Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373529 2018-03-23 Pomorskie Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RLKP.271.1.1.201...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373575 2018-03-23 Małopolskie Budowa chodnika w miejscowości Krzeszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPP.271.2.2018 3.1 Przedmiotem zamówienia jest...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373576 2018-03-23 UBEZPIECZENIE MIENIA i OC działalności URBIS Sp. o.o. w Gnieźnie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-URB-3/2018 1. Ube...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373581 2018-03-23 Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 6319 w km 0+000-0+330 w Dynowie, boczna ul. Grunwaldzkiej, realizowana ze środk...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373583 2018-03-23 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/CZD/14/18 Dostawa ryb w ilościach określonych w formularzu cenowym sukcesywnie przez ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373584 2018-03-23 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 270.1.2018 Rozbiórka i budowa nowego przepustu na drodze Gałajny - Nowa Wieś” - obręb ew...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373587 2018-03-23 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.271.1.2.2018 Dostawy napojów, soków, syropów, wód mineralnych określone w Załączniku n...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373589 2018-03-23 Budowa chodnika na ulicy Leśnej w Przedczu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGWI.271.2.2.2018 1.Przedmiotem zamówienia ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373590 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie Budowa obiektu infrastruktury technicznej - stacji stabilizująco - uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373593 2018-03-23 Wielkopolskie Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju Numer referenc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373599 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa sięgacza ul. Działowej w Toruniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-271.10.2018 W ramach inwestycji przewi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373600 2018-03-23 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-P.271.9.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zada...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373608 2018-03-23 Wielkopolskie Przebudowa sieci wodociągowej w Sepnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INW.271.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373617 2018-03-23 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 251.04.18 KA Przedmiotem zamówienia jest budowa masztu antenowego dla stacjonarnego Węzł...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373618 2018-03-23 Łódzkie Mycie okien w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze. Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373627 2018-03-23 Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373635 2018-03-23 Podkarpackie Dostawa sortów mundurowych oraz odzieży i obuwia roboczego w roku 2018 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.4.2018 P...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)