Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4704123 2018-12-10 Łódzkie Usługi w zakresie przetwarzania odpadów medycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DSUiZP 252/MS/15/2018r Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704134 2018-12-10 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDiK.DZ.271.96.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, a w sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704099 2018-12-10 Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest doposażenie polowego terminala polowego VSAT w nowy wzmacniacz o mocy 100W (1 szt.), wraz z niezbędny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704122 2018-12-10 „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości zamiesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704154 2018-12-10 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: PAKIET NR 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704170 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Barcicka 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704172 2018-12-10 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki na dz. ozn. nr 1957, 2171, 2253/2".

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704186 2018-12-10 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przewóz zwłok na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdyni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704233 2018-12-10 Pomorskie Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni placu przy siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704245 2018-12-10 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: odśniezanie obszaru 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704272 2018-12-10 CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: specjalistyczne materiały hemostatyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704215 2018-12-10 Lubuskie Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704214 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: szwy chirurgiczne 1 Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704230 2018-12-10 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa armatury-fabrycznie nowych wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu z dostawą do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704279 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: szwy chirurgiczne 24 Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704262 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: szwy chirurgiczne 1* "Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, z polidwuoksanonu z czynnikiem antybaktery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704281 2018-12-10 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: część II miasto Wałbrzych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704282 2018-12-10 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: część III miasto Legnica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704283 2018-12-10 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: część IV miasto Jelenia Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704236 2018-12-10 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: część I miasto Wrocław

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704280 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: szwy chirurgiczne 10 "Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, z polidwuoksanonu z czynnikiem antybaktery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704263 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: szwy chirurgiczne 1 "Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, antybakteryjne na bazie triclosanu Ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704264 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: szwy chirurgiczne 1 "Szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, o zmniejszonej hydro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704265 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: szwy chirurgiczne 1 "Szwy syntetyczne - polipropylen, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, z kontrolowanym ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704234 2018-12-10 Zachodniopomorskie Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2018 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704285 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: szwy chirurgiczne 21 "Szwy syntetyczne - polipropylen, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, z kontrolowanym r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704224 2018-12-10 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: odśnieżanie obszaru 1 Obszar nr 1 Bukwałd, Barkweda długość 17,50 km

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704266 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: szwy chirurgiczne 1 Nić syntetyczna, poliestrowa, pleciona (splot 16 włóknowy z rdzeniem ), powlekana polibuty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704267 2018-12-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: specjalistyczne materiały hemostatyczne 1 Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704225 2018-12-10 Mazowieckie Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)