Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4824802 2019-03-23 Świętokrzyskie DOSTAWA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, PRZYRZĄDÓW ORAZ MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824787 2019-03-23 Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 1 Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824788 2019-03-23 Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 2 Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824790 2019-03-23 Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 4 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Wykonanie ewaluacji dla 5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824791 2019-03-23 Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 5 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Wykonanie ewaluacji dla 5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824842 2019-03-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824843 2019-03-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont gruzem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824844 2019-03-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Remont kruszywem przy pomocy równiarki lub rozściełacza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824845 2019-03-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Remont równiarką dróg gminnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824846 2019-03-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Remont przełomów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824803 2019-03-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824804 2019-03-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa gruzu kruszonego betonowo – ceglanego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824847 2019-03-23 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa kruszywa mineralnego łamanego dolomitowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824801 2019-03-23 Łódzkie REMONT CHODNIKÓW ORAZ NAWIERZCHNI ULIC WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4824789 2019-03-23 Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 3 Wykonanie ewaluacji dla 5 zawodów z kategorii finanse Opisów Informac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823580 2019-03-22 Świętokrzyskie Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.4.2.2019.I 1. Na przedmiotowe zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823552 2019-03-22 Mazowieckie Dostawy jaj kurzych dla Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKw2232.2.2019 jaja k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823554 2019-03-22 Lubuskie „Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED” Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823557 2019-03-22 Pomorskie Dostawa kontenerów KP9, KP15, KP30 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN / 1-2 / DM / 2019 1.Dostawa kontenerów otwartych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823558 2019-03-22 Mazowieckie konserwacja i drobne roboty naprawcze nieruchomości m. st. Warszawy, położonych w Dzielnicy Bemowo Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823559 2019-03-22 Przebudowa z rozbudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wysokiej, Gmina Przemków. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823562 2019-03-22 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/OLK SPZOZ/PN/2019 Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa sprzątania i utrzyman...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823563 2019-03-22 Łódzkie Modernizacja instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DMP. 5/2019 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823564 2019-03-22 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D/25/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do masek MP-5. Wymogi or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823567 2019-03-22 Wielkopolskie Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do wykonania robót drogowych w Gminie Śmigiel w 2019 r. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823568 2019-03-22 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG-AS/262-1/19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej na potrzeby jednos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823569 2019-03-22 Wielkopolskie Przebudowa budynku administracyjno-biurowego nr inw. 105/009 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.3.2019.S Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823570 2019-03-22 Podlaskie Działania przyrodnicze na terenie Polski w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: BocianiMy w Lasach. Dobre prak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823574 2019-03-22 Podkarpackie Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w okresie letnim w 2019 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823576 2019-03-22 Przebudowa ulicy Zachodniej Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Zachodniej w zakresie wykonania nawierzchni ulicy z ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)