Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845418 2020-03-26 Łódzkie
Budowa samoobsługowej myjni bezdotykowej...
845419 2020-03-26 Łódzkie
Przebudowa budynku remizy OSP
845420 2020-03-26 Łódzkie
Budowa wiaty gospodarczej
845421 2020-03-26 Małopolskie
Budowa hali magazynowej namiotowej wraz ...
845422 2020-03-26 Małopolskie
Przebudowa wieży kratowej
845423 2020-03-26 Pomorskie
Budowa budynku biurowego i budynku magaz...
845424 2020-03-26 Pomorskie
Budowa linii kablowych 15 kV i 0,4kV ora...
845426 2020-03-26 Pomorskie
Budowa przenoski i przystani kajakowej j...
845427 2020-03-26 Pomorskie
Budowa przystani kajakowej jako obiekt s...
845428 2020-03-26 Pomorskie
Rozbudowa budynku wczasowego (bez przyłą...
845429 2020-03-26 Pomorskie
Budynek do przechowywania płodów rolnych
845430 2020-03-26 Pomorskie
Rozbudowa sieci wodociągowej
845431 2020-03-26 Pomorskie
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę b...
845432 2020-03-26 Śląskie
Budowa pawilonu handlowego
845433 2020-03-26 Śląskie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadó...
845434 2020-03-26 Śląskie
Budowa kotłowni gazowej w budynku istnie...
845435 2020-03-26 Śląskie
Budowa stacji pomiarowej gazu średniego ...
845436 2020-03-26 Śląskie
Budowa parkingu zewnętrznego przy firmie...
845437 2020-03-26 Śląskie
Zmianan spsobu uzytkowania, przebudowa i...
845438 2020-03-26 Dolnośląskie
Projekt bud. zmian - budowa bydynku biur...
845439 2020-03-26 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego
845440 2020-03-26 Dolnośląskie
Wykonanie sali do rehabilitacji dla osób...
845441 2020-03-26 Dolnośląskie
Budowa budynku produkcyjnego przeznaczon...
845442 2020-03-26 Dolnośląskie
Budowa obiektu pomocniczego wiaty
844644 2020-03-25 Mazowieckie
Dzierżawa analizatora immunologicznego, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844645 2020-03-25 Mazowieckie
Włókna do lasera holmowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844646 2020-03-25 Mazowieckie
Włókna do lasera diodowego, noże do marc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844649 2020-03-25 Lubelskie
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Konstan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844650 2020-03-25 Mazowieckie
Akcesoria medyczne jednorazowego użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844651 2020-03-25 Mazowieckie
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu