Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
861750 2020-07-09 Podkarpackie
Remont domu studenta ,,Laura" w ramach z...
861756 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Przebudowa lokalu odnowy biologicznej na...
861757 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Przebudowa (wzmocnienie) wieży kratowej
861767 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Budowa sieci wodociągowej, przebudowa ru...
861768 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Budowa ściany oporowej OP1.
861769 2020-07-09 Wielkopolskie
Obiekt wielorodzinny o powierzchni użytk...
861770 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Budowa sieci 15 kV w pasie DW 167 (ul. P...
861771 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Budowa elektroenergetycznej linii kablow...
861772 2020-07-09 Małopolskie
IV Etap Osiedla Podgaje
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861773 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Budowa drogi leśnej - dojazd pożarowy nr...
861774 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Przebudowa pomieszczeń z budową zadaszen...
861775 2020-07-09 Zachodniopomorskie
Rozbudowa z przebudową magazynu papieru ...
861776 2020-07-09 Łódzkie
Obiekt wielorodzinny z 65 mieszkaniami
861785 2020-07-09 Małopolskie
Zmiana decyzji nr 982/19 z dnia 27.11.20...
861786 2020-07-09 Małopolskie
Zmiana decyzji Starosty Olkuskiego nr 27...
861787 2020-07-09 Śląskie
Budowa wentylacji mechanicznej w pomiesz...
861788 2020-07-09 Śląskie
Przebudowa cieku Potok Leśny dla zadania...
861789 2020-07-09 Śląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wi...
861790 2020-07-09 Śląskie
Przebudowa części pomieszczeń 4 piętra S...
861791 2020-07-09 Śląskie
Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-us...
861792 2020-07-09 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
861793 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa drewnianej wiaty gospodarczo-maga...
861794 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa wiaty drewnianej
861795 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infras...
861796 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ulicy wiosennej w Zalewie
861797 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Zm.sposobu użytkowania i przebudowa budy...
861798 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa zewnętrznego magazynku spożywczeg...
861799 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Remont ścian fundamentowych i schodów wr...
861800 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na o...
861801 2020-07-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa wielofunkcyjnego boiska