Przetargi Szczecin

Szczecin to ośrodek gospodarki morskiej. Znajdują się tu stocznie remontowe, produkujące m.in. elementy nośne, osłony przeciwsłoneczne oraz osprzęt elektroinstalacyjny oraz oczyszczalnie ścieków. W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim ogłoszono blisko 22 tys. zamówień, z czego ponad 6 tys. w Szczecinie. Wiodące branże to: medyczna (703), budowlana - remonty i wykończenia (554) oraz komputery i informatyka (428). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Szczecinie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8063904 2021-04-26
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim Przedmiotem Zamówienia jest „Zakup i dostawa 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066380 2021-04-26
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim Przedmiotem Zamówienia jest „Zakup i dostawa 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074545 2021-04-26
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Wdrożenie produkcji innowacyjnych siłowników o wysokiej trwałości przy zastosowaniu autorskich rozwiązań, dedykowanych jednostkom ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075171 2021-04-26
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim Przedmiotem Zamówienia jest „Zakup i dostawa 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080164 2021-04-26
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim Przedmiotem Zamówienia jest „Zakup i dostawa 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084126 2021-04-27
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa środków chwastobójczych i owadobójczych. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Środek chwastobójczy ROUNDUP - chodniki i podjazdy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082812 2021-04-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa Płyt DVD, CD oraz materiałów eksploatacyjnych dla SPSK nr 1 PUM w Szczecinie oraz SPSK1 w Policach PAKIET 1 LP. NAZWA Jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084876 2021-04-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji Część 1 Całodobowe świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084504 2021-04-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082732 2021-04-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083433 2021-04-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna ar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038183 2021-04-27
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Wykonanie monitoringu przyrodniczego z podziałem na 4 części. Numer referencyjny: O.Sz.D-3.2413.4.6.2021 Monitoring poinwestycyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043378 2021-04-27
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – przebudowa drogi na odcinku od km 2+050 do km 2+500 w celu uzyskania skrajni pionowej pod ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084820 2021-04-27
godz. 11:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa stanowisk kasowych na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka oraz obsługa stanowisk kasowych na ką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069073 2021-04-27
godz. 11:45
Zachodniopomorskie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, testów fotometrycznych i kuwetowych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074414 2021-04-27
godz. 11:45
Zachodniopomorskie Serwis systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Opis pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071288 2021-04-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest modernizacja ośrodka wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083676 2021-04-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostarczenie łącza szerokopasmowego dostępu do sieci Internet o przepustowości 200 Mbps do budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074312 2021-04-27
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni węglowej przy ul. Odrzańskiej 19 w Moryniu na paliwo gazowe. 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086003 2021-04-27
godz. 15:30
Zachodniopomorskie Organizacja turnusu wyjazdowego dla użytkowników mieszkań wspomaganych (osobom z ASD), ich rodziców lub opiekunów faktycznych i ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074273 2021-04-27
godz. 16:00
Zachodniopomorskie LECZENIE SZPITALNE zakres podstawowy: OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA w tym: OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066039 2021-04-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Interesuje mnie szkolenie i egzamin UTD na obsługę żurawi przenośnych (HDS) - Szczecin Witam. Interesuje mnie szkolenie i egzamin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087328 2021-04-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi Zamówienie obejmuje: dostawę 10 modułów (podzespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087359 2021-04-28
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa mebli i wyposażenia dla potrzeb SPSK NR 1 PUM Część 1 klimatyzator - Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075300 2021-04-28
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usług na dostawę i wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR-w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083703 2021-04-28
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Remont balkonów nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 15, 17, 19.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086504 2021-04-28
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona kąpieliska miejskiego Dąbie w Szczecinie.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000-4 Usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050029 2021-04-28
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie – część 3 Numer referencyjny: SIM/ZP/P/03/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084531 2021-04-28
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073342 2021-04-28
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Instytutu Pamięci Narodowej –KŚZpNP Oddział Szczecin przy ul. K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)