Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7770501 2020-11-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa minikoparki gąsienicowej na potrzeby Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773241 2020-11-03
godz. 10:00
Podkarpackie KZP-1/253/TTZ/32/20/UE Sukcesywna dostawa materiałów izolacyjnych z podziałem na dwie części: Cześć 1: Otuliny izolacyjne rur z pó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772649 2020-11-03
godz. 10:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774542 2020-11-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie Numer referencyjny: DAT/ZP/04/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776170 2020-11-03
godz. 10:30
Podkarpackie RR/947/2020 Wymiana siłowników LS-1 w moście MS-20 GADLEZJA o numerze MS20/722410

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7777206 2020-11-03
godz. 10:30
Podkarpackie Wykonanie usługi polegającej na wycince, podcince, frezowaniu pni drzew na terenie zamkniętym w kompleksach wojskowych – zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776296 2020-11-03
godz. 12:00
Podkarpackie Zapewnienie hostess/hostów na obsługę wydarzeń eventowych w ramach umowy ramowej. Przedmiotowe postępowanie zakupowe obejmuje zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7777430 2020-11-03
godz. 12:00
Podkarpackie Usługa badawcza o charakterze doradczym w ramach projektu pn. „Prace B+R prowadzące do opracowania innowacyjnej metody wczesnej di...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769193 2020-11-03
godz. 13:00
Podkarpackie Usługa deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778519 2020-11-04
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa 4 sztuk defibrylatorów wraz z metalowymi szafkami do ich przechowywania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779092 2020-11-04
godz. 00:00
Podkarpackie AT.272.1.14.2020.pk Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji en...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765731 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Remont jazów, MEW Wilcza Wola oraz wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770187 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN w m. Mchawa, Brzozów, Smolnik, Bukowiec, Mchawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770513 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa rur osłonowych dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773237 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa tabliczek aluminiowy dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774188 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa leków onkologicznych oraz leków różnych. Numer referencyjny: ZP.261.29-A.2020, Postępowanie nr 76. 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7777506 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Przyłączenie nowych odbiorców w miejscowościach: Roztoki, Zaborów, Jasło

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7780087 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkoleń tj. zapewnienie (wynajem) sal szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7730913 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru energii elektrycznej RZGW w Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765657 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774252 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i rozładunek ciekłego azotu w szacowanej ilości 300 ton Numer referencyjny: ZP/UR/208/2020 Dostawa i rozładunek ciekłego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774485 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie i wdrożenie oprogramowania Inteligentny BOT Konwersacyjny -Wirtualny Asystent Studenta Numer referencyjny: ZP/UR/200/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770948 2020-11-04
godz. 10:30
Podkarpackie „Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Duk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767157 2020-11-04
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej prowadzonej w nieczynnych przewodach spalinowych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733775 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: ZP250/070/2020 Pakiet nr 1 – Zestaw do założenia wkłucia centralnegoPakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733773 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767251 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN – Mielec, ul. Matki Teresy – zadanie dla przyłączenia odbiorców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768897 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja szkód powodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Wola Michowa – Maniów, polegająca na remoncie (odnowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778542 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7780082 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzętowo-programowy front-end odbiornika GNSS uodparniający system nawigacyjny na ataki sygnałami zakłócającymi Zatrudnienie na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)