Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7986101 2021-03-04
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów WA-12 (prawy i lewy) w ciągu autostrady A4 w km 622+149, w miejscowości Mirocin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981697 2021-03-04
godz. 23:55
Podkarpackie koszenie trawy wraz z wywiezieniem i utylizacją Pięciokrotne koszenie trawy w 2021r. na terenach znajdujących się w zasobach MZBM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981591 2021-03-05
godz. 09:00
Podkarpackie „Roboty budowlane obiektów sieci nN – Tarnobrzeg; Nowa Dęba – zadania dla przyłączenia odbiorców”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983704 2021-03-05
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy środków do dezynfekcji i odkażania skóry oraz narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, wyszczególnionych w czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906199 2021-03-05
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986368 2021-03-05
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie bonów towarowych dla Emerytów i Rencistów (6298 szt. bonów o nominale 50,00 zł ) ZP/UR/38/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988217 2021-03-05
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/38/2021 Sprzedaż i dostarczenie bonów towarowych dla Emerytów i Rencistów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7972610 2021-03-05
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Nazwa zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984228 2021-03-05
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie ekspertyzy technicznej nawierzchni bocznej ul. Paderewskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje określenie jakości robót b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986097 2021-03-05
godz. 15:00
Podkarpackie Zabezpieczenie siatkami przestrzeni na obiektach mostowych usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku Węzeł Świlcza-Węz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988710 2021-03-05
godz. 15:00
Podkarpackie Budowa alejek na cmentarzach komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986202 2021-03-05
godz. 23:59
Podkarpackie Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi publikacji obwiesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984359 2021-03-05
godz. 23:59
Podkarpackie „ZUZIA – tworzenie infrastruktury przedszkoli terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu” C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977176 2021-03-06
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa i wyposażenie zakładu wytwórczego innowacyjnych kół kompresji wytwarzania addytywnego z wewnętrzną strukturą ażurową Postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984995 2021-03-07
godz. 23:00
Podkarpackie Automatyzacja obróbki cienkościennych korpusów przekładni lotniczych, wykonanych ze stopów lekkich Dostawa 6 sztuk odlewów cienko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7975816 2021-03-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa wsparcia technicznego systemów Barracuda Web Security Gateway i Barracuda Email Security Gateway dla Podkarpackiego Urzędu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983740 2021-03-08
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa polegająca na bieżącej obsłudze fontann zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej Przedmiotem zamówienia jest kompleks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984787 2021-03-08
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane SN w m. Rzeszów - zadanie pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983734 2021-03-08
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa laptopa i licencji (2 części). Poniżej wskazano minimalne parametry techniczne jakie dostarczany sprzęt musi spełniać. Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985471 2021-03-08
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie i dostawa kontenerów hakowych typu KP-40 z plandeką Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987483 2021-03-08
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej Dostawa foteli biurowych dla Centrum Sportu Akademicki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7954892 2021-03-08
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwacja oraz remonty bieżące urządzeń transportu bliskiego (UTB) dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973773 2021-03-08
godz. 12:00
Podkarpackie Wymiana zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Z. Chrzanowskiej 14 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7980450 2021-03-08
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 07 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE zakresie: ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE na ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981858 2021-03-08
godz. 16:00
Podkarpackie Kod postępowania 09-21 -000039/STM/07/1/07.0000.218.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986547 2021-03-09
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie RE Stalowa Wola.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7979272 2021-03-09
godz. 10:00
Podkarpackie Badanie ewaluacyjne Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ewaluacyjnego wraz z opracowaniem raportu z badania ewaluacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987473 2021-03-09
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz. Komputer przenośny - Katedra Nauki o Materiałach - 1 szt. Komputer przenośny (laptop) – K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904457 2021-03-09
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane w zakresie rozbiórki istniejącej sali gimnastycznej oraz budowa sali gimnastycznej przy I LO w Rzeszowie wraz z z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905617 2021-03-10
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego Numer referencyjny: ZP 55/2020/PPNT A. Zamówienia pod nazwą: „Budowa Podkarpackiego Parku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)