Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7330193 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej polegające na wykonywanie modernizacji instalacji uziemiających służącyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340459 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym organizowanych dla dzieci i młodzieży wiejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341406 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia kursów spawalniczych i przedłużenia kwalifikacji spawalniczych z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343215 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Zakup słupków i płotków metalowych 1. słupek do płotka metalowego malowany proszkowo 800 szt. 2. Płotek metalowy malowany proszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332881 2020-02-24
godz. 10:30
Lubelskie „Sporządzenie podziałów nieruchomości” Numer referencyjny: IGM-ZP.272.13.2019.MG1 3.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316041 2020-02-24
godz. 10:30
Lubelskie Przebudowa mini boiska przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336277 2020-02-24
godz. 10:45
Lubelskie Sukcesywna dostawa wody średniozmineralizowanej (500 do 1500 mg/l) w butelkach o pojemności 1,5l PET na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294814 2020-02-24
godz. 11:00
Lubelskie Zrzut lotniczy szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących Numer referencyjny: 2019/75 Usługa zrzutu lotnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294769 2020-02-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących do 8 (ośmiu) Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335913 2020-02-24
godz. 11:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia pt. Zachowanie trwałości projektów finansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020 dla B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341889 2020-02-24
godz. 11:00
Lubelskie T świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326089 2020-02-24
godz. 11:00
Lubelskie dostawa tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących Numer referencyjny: EDZ.242-6/20 dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325833 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie Opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325831 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie Opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy na potrzeby pododdziałowego magazynu broni i magazynu branżowego bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335285 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie Dzierżawa automatycznego analizatora immunohematologicznego na potrzeby Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w Lublinie, do wykony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335170 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335702 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie Zorganizowanie jednodniowej konferencji pt. Tworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych dla jednostek samorządowych szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336948 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie Zapewnienie usługi cateringu podczas 20 jednodniowych spotkań skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336162 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie opracowanie graficzne, skład i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Karty „Lubelska Karta Seniora” oraz laserowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331347 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI Numer referencyjny: DZP.3311-07/2020 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343681 2020-02-24
godz. 12:00
Lubelskie Płytki rozwojowe z mikrokontrolerem: 5 szt. 1. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem STM32F407VGT6 2. Wbudowalny slot na kartę mikro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340582 2020-02-24
godz. 13:00
Lubelskie Świadczenie usługi prowadzenia obsługi kasowej 3 urzędów skarbowych województwa lubelskiego w okresie 12 miesięcy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338146 2020-02-24
godz. 15:30
Lubelskie Usługa transportu lotniczego osób w związku z uczestnictwem miasta Lublin w projekcie europejskim Making-City (Energy efficient pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330406 2020-02-24
godz. 17:00
Lubelskie Wykonanie w osiedlu im K. Szymanowskiego następujących robót: 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Noskowskiego 2,4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335152 2020-02-25
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337812 2020-02-25
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Mentoring dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Lublin Fundacja Niepodległości, w ramach realizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337809 2020-02-25
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Diagnoza UP dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Lublin Fundacja Niepodległości, w ramach realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338164 2020-02-25
godz. 00:00
Lubelskie zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego wraz z egzaminem zgodnie z zapytaniem ofertow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338503 2020-02-25
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie prac na stanowisku Programista Aplikacji Mobilnych Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338176 2020-02-25
godz. 00:00
Lubelskie Usługa zrealizowania Poradnictwa specjalistycznego - poradnictwa psychologicznego dla max 24 Uczestników Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)