Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9088891 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Nowy budynek Biblioteki w Łuszczowie - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gminnej biblioteki publicznej w miejscowości Łuszczów Pier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091520 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i wykonanie robót dla zadania: „Budowa garażu na wozy laboratoryjne w m. Lublin ul. Elektryczna dz. nr 26/5”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091793 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie naprawy rolet elektrycznych okiennych w pomieszczeniach Auli U i Auli R znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094603 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie 6/AZ/2022 Usługa mycia elewacji obiektów Kampusu Politechniki Lubelskiej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa mycia elewacji obie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097460 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 części Część 1: Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097718 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099584 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa pojemników do unguatora, wskaźników do sterylizacji i worków do sporządzania roztworów cytostatycznych Część 1: pakiet 1 – dostawa pojemników, wskaźników., według 3 p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100204 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Zakup usługi emisji spotów reklamowych w ramach projektu „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności” dofinansowanego z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9056448 2022-08-19
godz. 11:00
Lubelskie dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego do projektu Tango IV Numer referencyjny: UM-ZP-262-37/22 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego do pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083784 2022-08-19
godz. 11:00
Lubelskie Posterunek Policji w Wojsławicach – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego - Posterunek Policji w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083854 2022-08-19
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie Sygnał przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie Zakres zamówienia obejmuje:1. zakres robót budowlanych: a) roboty fundamentowe; b) dobudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089398 2022-08-19
godz. 11:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotów kanalizacji deszczowej W30 i W34 (ul. Turystyczna) do rzeki Bystrzycy. 1. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu wylot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101526 2022-08-19
godz. 11:00
Lubelskie „Awatary Miasta” – jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100691 2022-08-19
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem wyposażenia pokoi dla osób z niepełnosprawnością w Domu Studenckim ZANA w Lublinie, przy ul. Tomasz Zana 11. Szczegółowy opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9054178 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9054176 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9054174 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099068 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, kod 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie, w zakresie kwalifikowania kandydatów n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104087 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - urządzenia sanitarne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104086 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - rury, kształtki, itp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104085 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - baterie, zawory, podgrzewacze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106382 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych-3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106378 2022-08-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa produktów - odczynników i materiałów zużywalnych-4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099726 2022-08-19
godz. 14:30
Lubelskie ZZ_DSP/2022/Z/87 ZZ_DSP/2022/Z/87 Przeprowadzenie ogólnopolskich badań socjologicznych ilościowych i jakościowych wśród mło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993748 2022-08-19
godz. 23:59
Lubelskie remont mieszkania lublin Zlecę wykonanie remontu mieszkania w lublinie. Przybliżony zakresprac poniżej. Remont można rozpocz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9054048 2022-08-19
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnego urządzenia myjącego wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń ką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100376 2022-08-19
godz. 23:59
Lubelskie Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie do standardów Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104327 2022-08-19
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji 3pSoft Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne Przedmiotem zamówienia są poniżs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105812 2022-08-19
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Fabryka Okien i Drzwi BAS dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107336 2022-08-19
godz. 23:59
Lubelskie Kompleksowy i zautomatyzowany system wspierający pracodawców w skutecznym przeciwdziałaniu zjawiskom niedozwolonym w miejscu pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)