Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7564851 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/WKZII/2020 Z DNIA 01/07/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakupu wraz z dostarczeniem doposażenia stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564844 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr FH/P-XII/BK/01/07/2020 dotyczące realizacji szkoleń zawodowych Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564836 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania rynkowego w Niemczech oraz w Chorwacji w segmencie klientów samorządowych urzędów gmin w Niemczech oraz Ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564833 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie Badanie rynkowe na rynku polskim - segment kancelarii prawnych-numer postępowania 1797/4 Przedmiotem zamówienia jest Badanie rynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564832 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie przeprowadzenie badania rynkowego w segmencie Urzędów Gmin oraz ZOZ’ów (Zakładów Opieki Zdrowotnej) na rynku polskim numer postępo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564815 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja NEET" Instytut Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564810 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "SKUTECZNY OUTPLACEMENT" Insty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564788 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie Usługa tj. Egzamin zewnętrzny i certyfikacja po szkoleniu podnoszącym kompetencje TIK dla max.36 UP Firma O.K. Centrum Języków Ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568695 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571002 2020-07-09
godz. 00:00
Lubelskie Nowa lokalna licencja dla dwóch stanowisk na oprogramowanie statystyczne do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze wspar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555520 2020-07-09
godz. 09:00
Lubelskie Roboty budowlane SN dla przyłączenia obiektów w m. CIEKLIN, DĄBRÓWKI, PRZEDBÓRZ, UHERCE MINERALNE, GLINIK DOLNY - zadania pod kluc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560586 2020-07-09
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa paliw płynnych polegająca na tankowaniu samochodów służbowych Zamawiającego podanych w Wykazie samochodów służb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512917 2020-07-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa płynów infuzyjnych Numer referencyjny: EO/LA-2722/XLII/20 Aqua pro injectione flakon, 250 ml.Aqua pro injectione flakon, 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7554731 2020-07-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wyłącznika 110 kV GL 311F1 z konstrukcją wsporczą – 1szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555517 2020-07-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w branży elektroenergetycznej dla 3 zadań na terenie RE Puławy i RE Biała P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557111 2020-07-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa czujników pomiarowych do badań Numer referencyjny: KP-272-PNK-63/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujników po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564643 2020-07-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa monitora komputerowego, dysków SSD, pamięci RAM, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565921 2020-07-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup subskrypcji oprogramowania Draftsight Standard 1. zamówienie zgodnie ze specyfikacją 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564468 2020-07-09
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas okulistycznych procedur zabiegowych - powtórzenie Numer referencyjny: EO/LA-M-273...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568184 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie (PUB/59-2020/DZP-a) dostawa pompy jonowej z kontrolerem do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568172 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa transferu magnetycznego (PUB/60-2020/DZP-a) dostawa transferu magnetycznego do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568150 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie (PUB/61-2020/DZP-a) dostawa zaworu próżniowego do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568120 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa układu pomiaru próżni (PUB/62-2020/DZP-a) dostawa układu pomiaru próżni do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565668 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Pomoc publiczna i pomoc de minimis dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568090 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa spektrofotometru do UMCS dostawa spektrofotometru do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570207 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Wykonania próbek z kompozytów IPCs do badania w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych według podanego opisu: Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570223 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Zakup 3 sztuk dozowników wolnostojących, bezdotykowych do dezynfekcji rąk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550411 2020-07-09
godz. 11:30
Lubelskie Remont w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: w budynku Collegium Universum oraz w budynku Dom Studenta nr 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555709 2020-07-09
godz. 11:30
Lubelskie Remont w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: w budynku Collegium Universum oraz w budynku Dom Studenta nr 4 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547042 2020-07-09
godz. 12:00
Lubelskie usługa polegająca na remediacji środowiska gruntowo wodnego z zanieczyszczeń ropopochodnych terenu MPS byłego lotniska wojskowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)