Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7408726 2020-04-16
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa koszy wewnętrznych do segregacji odpadów Numer referencyjny: PN/24-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410258 2020-04-16
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa pamięci do przechowywania danych Numer referencyjny: PN/02-2020/DZP-a Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410541 2020-04-16
godz. 11:00
Lubelskie dostawa czterech sond TDR do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410551 2020-04-16
godz. 11:00
Lubelskie (PUB/29-2020/DZP-a) dostawa endoskopu do UMCS. Endoskop sztywny 2,7/110/kąt patrzenia 0stopn..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414062 2020-04-16
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zdań na obszarze działania RE Zamość (Korczów dz. Nr 1455_4, Majdan Stary dz. nr 806)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403202 2020-04-16
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa aparatury kontrolno-badawczej dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411352 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę opracowania kursów e-learning dostosowanych do potrzeb student...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413036 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nowego systemu elektronicznego biletu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416801 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - procedura wyboru wykonawcy - szkolenia spawanie metodą MAG 135 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416802 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - procedura wyboru wykonawcy - przeprowadzenie poradnictwa zawodowego wraz z przygotowaniem IPD Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414652 2020-04-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup liczników statycznych 3-fazowych komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391680 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Chełmie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408921 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych zgodnie z umową o prace kompleksowe - 9 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409376 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowych w branży elektroenergetycznej dla 7 zadań na terenie RE Biała Podlaska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409953 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa macierzy dyskowej dla potrzeb systemu BMS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410992 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Porządkowanie, odchwaszczanie i koszenie na terenie RE Lublin–Teren w podziale na 4 zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411318 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Opomiarowanie stacji SN/nN (montaż układów pomiarowych bilansowo-kontrolnych) na terenie Rejonu Energetycznego Lublin-Miasto, Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412186 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412752 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Sezonowa wymiana opon w pojazdach eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Siedlce - PE Łuków w okresie 12 miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412753 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Sezonowa wymiana opon w pojazdach eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Siedlce w okresie 12 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412754 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Sezonowa wymiana opon w pojazdach eksploatowanych w Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Wydział Transportu Pruszków w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413329 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa osprzętu BHP na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413333 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Sezonowa wymiana opon w pojazdach eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Wyszków - PE Sokołów w okresie 12 mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414507 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nowego systemu elektronicznego biletu aglomeracyjnego współfinansowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415103 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Koszenie trawy na działkach pod GPZ na terenie RE Biała Podlaska.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418184 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410298 2020-04-17
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu audiowizualnego Numer referencyjny: PN/03-2020/DZP-a Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415365 2020-04-17
godz. 11:00
Lubelskie Usługa subskrypcji i wsparcia technicznego dla serwerowego oprogramowania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere 6 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417487 2020-04-17
godz. 11:00
Lubelskie Utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418268 2020-04-17
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa lasera do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)