Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8470747 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części Część 1: Dostawa chromatog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471705 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostosowanie infrastruktury sieci LAN do pracy zdalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ. OL.WAG.SDZP.261.5.21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475630 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów dla potrzeb utrzymania wód i urządzeń na terenie działania ZZ Sokołów Podlaski - 2 części Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla potrzeb utrzymania rzek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476454 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługi koordynacji i merytorycznego wsparcia na szkoleniach specjalizacyjnych w ramach projektu „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej... (...)" – pełnienie funkcji Kierownika Naukoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468675 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie „Usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943). Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku” 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476371 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie EM.370.23.21 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2022 na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie”, n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482731 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa przeciwciał według katalogu KERAFAST lub równoważnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456380 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 42 na potrzeby magazynu w Lublinie wraz z uzyskaniem pozwolenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459371 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów zużywalnych- 2 zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474267 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oraz wdrożenie w infrastrukturze zamawiającego Systemu uwierzytelnienia dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475849 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania w OWES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475851 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pozycjonowania stron, tworzenia inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475852 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu podstaw doradztwa biznesowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475853 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pomocy publicznej i de minimis

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480272 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych Część 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482840 2021-10-28
godz. 13:00
Lubelskie DI.380.2.2021 Świadczenie usługi stałego i nielimitowanego dostępu do Internetu oraz sieci Urzędu Miasta Lublin w siedzibie Zamawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472833 2021-10-28
godz. 14:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie i montaż szafek metalowych wraz z systemem sterowania i zarządzania szafkami dla Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie.Szczegółowo przedmiot zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474703 2021-10-28
godz. 14:00
Lubelskie "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego" Przedmiotem zamówienia jest: organizacja szkolenia „Nowy Model Współpr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478027 2021-10-28
godz. 14:00
Lubelskie RFP – na przeprowadzenia egzaminu na przedłużenie uprawnień spawaczy metodą 111 i 135 dla 16 pracowników Przeprowadzenie egzaminu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478904 2021-10-28
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie pomiarów środowiska pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476655 2021-10-28
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej oraz pozyskanie inwestora dla TribeP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476654 2021-10-28
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i materiałów służących do stworzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457317 2021-10-28
godz. 23:59
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej Hotelu Focus w Lublinie część 1) dostawa i montaż instalacji klimatyzacji, pomp ciepła -Montaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462735 2021-10-28
godz. 23:59
Lubelskie Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Spółki Inżynierów SIM sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475838 2021-10-28
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Fabryka Okien i Drzwi BAS dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478827 2021-10-28
godz. 23:59
Lubelskie ,,Internacjonalizacja oferty firmy Bio-Novum Sp. z o.o.” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie n/w usług zaplanowanych w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471452 2021-10-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic i hydrantów w budynkach Sądu Rejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478945 2021-10-29
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby realizacji projektu badawczego nr DS 427. Zad. 1 Odczynniki według katalogu producenta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482534 2021-10-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie okresowego przeglądu technicznego (tzw. rocznego przeglądu) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470885 2021-10-29
godz. 08:00
Lubelskie DOSTAWA ROZTWORÓW RECEPTUROWYCH – 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!