Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7692783 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Zaleszanach Numer referencyjny: GKM.272.8.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest „Adapta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692779 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Olszynce-III etap ” Numer referencyjny: OAF.II.271.24.2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692749 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko-Sielnica km 1+800 - 4+250 Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692730 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązownica. Numer referencyjny: IZ.271.10.2020 2.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693348 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Zabrnie – zadaniedla przyłączenia odbiorców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699113 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN w msc. Czarna Dolna, Ustrzyki Dolne, Orelec, Solina, Brzozów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703567 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa warzyw i owoców Numer referencyjny: DZP-380-21/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców z podziałem na 6 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705161 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Realizacja usługi badawczo - rozwojowej polegającej na opracowaniu nowej technologii w postaci systemu do sterowania maszynami CNC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706498 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa wyrobów do hemodializy (dializatory ) - 3 pakiety Numer referencyjny: Eap-2412/20/20/M Dostawa wyrobów do hemodializy (d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706214 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Kompleksowa usługa wynajmu sztucznego lodowiska przenośnego z pełną infrastrukturą techniczną w Stalowej Woli Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708102 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa (fabrycznie nowych) opon zimowych dla potrzeby jednostek terenowych w 2020 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697904 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych Numer referencyjny: S.271.6.2020 Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych polegających n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709271 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu i urządzeń dezynfekcyjnych w 3 pakietach- powtórzenie. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711619 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie GPIR.271.2.60.2020 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie -przebudowa kotłowni centralnego ogrzewani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697993 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy zestawów do leczenia wodogłowia Numer referencyjny: ZP250/056/2020 Pakiet nr 1 – 4. Zestawy do leczenia wodogłowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713418 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzęt IT 1. Switch Cisco SG350-28 1 szt. 2. SG350-10-K9-EU 3 szt. 3. Komputer Dell Vostro 3471 1 szt. 4. Microsoft Office Standa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713845 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzęt IT 1. Switch Cisco SG350-28 1 szt. 2. SG350-10-K9-EU 3 szt. 3. Komputer Dell Vostro 3471 1 szt. 4. Microsoft Office Standa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7718716 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie pieczątka printy 4836 1. NUMERATOR TRODAT PRINTY 4836 100 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7718707 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie NAWĘGLACZ KOKSOWY 0-3 mm 1. NAWEGLACZ KOKSOWY 0 - 3 MM 72 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706253 2020-09-29
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320 – 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji projektowej do złożen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686867 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach drogowego przejścia granicznego w Budomierzu Numer referencyjny: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690196 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa budynku garażu dwustanowiskowego na samochody gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy Numer referencyjny: SGiOŚ 271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693023 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Remont dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec Numer referencyjny: ZP.271.4.2020 5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692949 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna - ul. Niepodległości - ul. Mickiewicza do s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692976 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Surochów Numer referencyjny: UG.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692760 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowości Widacz , w ciągu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692009 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie remontu i modernizacji Sali Konferencyjnej w budynku Starosta Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1. Prace obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698245 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi w Głogowie Młp. wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699574 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów biurowych i innych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702064 2020-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Radość Życia - Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Dziennego Domu Pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)