Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8177857 2021-06-23
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płazów, gm. Narol Część 1 Konstrukcja nawierzchni drogi na odcinku Nr 1 w km 0+000 do km 0+181,60: • Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfalto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212877 2021-06-23
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ORTOPEDII i TRAUMATOLOGI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197401 2021-06-23
godz. 09:30
Podkarpackie Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Część 1 ˜Mięso i przetwory mięsne. Miejsce realizacji- wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162587 2021-06-23
godz. 09:30
Podkarpackie Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w 2021 r. – Zadanie Nr 8 – RDW Ustrzyki Dolne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187183 2021-06-23
godz. 09:45
Podkarpackie Adaptacja, modernizacja, przebudowa istniejących przedszkoli – na terenie Gminy Wojaszówka Część 1 - przemurowanie istniejących ścian działowych - wykonanie instalacji wod – kan., co, elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8152970 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/23/2021 Dostawa produktów leczniczych wg 6 zadań. Produkty lecznicze Część nr 1 Zadanie 1: 1. Ixazomibum kaps.twarde 2,3 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8153008 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa wielozadaniowego nośnika osprzętu (podnośnik teleskopowy) Numer referencyjny: WT.2370.4.2021 Nośnik osprzętu (podnośnik teleskopowy). Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153014 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIEużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/130/2021 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153157 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Żołynia Numer referencyjny: RG.271.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8154483 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/130/2021 Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8158769 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/24/2021 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162744 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa polielektroiitów (flokulantów) wykorzystywanych do zagęszczania i odwadniania osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177536 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Kampania promocyjna Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej poświęconej promocji projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu, z uwzg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183067 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule w km 5+277,00 ÷ 5+860,00 w m. Piechoty; Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1 134R relacji Padew Narodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183096 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 Przedmiotem inwestycji jest „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec – SP Wrocanka” w miejscowości Wrocanka, adres: Niepubliczna Szkoła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183797 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie "Przebudowa drogi gminnej Korczyna Załęże (ul. Dworska etap III) polegającej na budowie chodnika” 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Korczyna -Załęże II (ul. Dworska) w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183819 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski” - I część zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: I część zamówienia: a) „Modernizacja drogi dojazdowej do grun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187072 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na asfaltowaniu dróg gminnych na terenie Gminy Sanok, w miejscowościach: Byk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187297 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie „Zagospodarowanie terenu wokół płyty rynku na działce nr 1688 w Dębowcu” Przedmiotem zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół płyty rynku na działce nr 1688 w Dębowcu” jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190259 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi gminnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192234 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych Część 1 Pakiet nr 1 Usługa konserwacji i naprawa 29 szt. urządzeń dźwigowych w kompleksie budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186092 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Zadanie 1: „Remont drogi gminnej wewnętrznej Zarębki-Dubas w m. Zarębki” Zadanie 2: „Remont drogi gminnej publicznej nr 104002 R ul. Krakowskiej w km od 2+148 do 2+865,1 w m. Kolbuszowa i No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194056 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie POSTĘPOWANIE NA USŁUGĘ ARCHIWIZACJI MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH (KATEGORII A) ORAZ DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KATEGORII B) STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ ZASOBU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197749 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa wytworzenie demonstratora struktury wielowarstwowej o właściwościach elektrochromowych na rzecz Startupu IQ Window. ˜Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie demonstratora struktury w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197801 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie MATERIAŁY, OPAKOWANIA I AKCESORIA W PAKIECIE I DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Część 1 ˜PAKIET I - MATERIAŁY, OPAKOWANIA I AKCESORIA DLA CENTRALNEJ STERYL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198181 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego (tzw. rocznej) zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego - art. 62.1.1 dla budynków administrowanych przez PZDW w 2021r. ˜Celem zadania jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200713 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie ˜Dostawa, montaż i ustawienie lad oraz wyposażenia meblowego dla Dziekanatów Politechniki Rzeszowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. ˜NA/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200721 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawy mięsa i wędlin do DPS w Wysocku ˜Dostawy mięsa i wędlin- opis szczegółowy załącznik nr 2 do SWZ ˜DPS-AG-1.271.5.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201549 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa warzyw i owoców (28) ˜„Dostawa warzyw i owoców”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do swz. ˜SZSPOO.SZPiGM.3810/28/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203445 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie „Wdrożenie innowacyjnej metody wykon. elementów pełnokolorowych w tech.druku 3D w połączeniu z technol.Teksturowania Przestrzenneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)