Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7558871 2020-07-10
godz. 12:30
Małopolskie Wykonanie i montaż 52 sztuk nasad kominowych, wymianę 6 sztuk klap oddymiających wraz z wykonaniem dodatkowych drabin pożarowych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558861 2020-07-10
godz. 12:30
Małopolskie Wykonanie remontu dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w budynku mieszkalnym przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558837 2020-07-10
godz. 12:30
Małopolskie Wykonanie miejscowego remontu dróg asfaltowych na terenie Spółdzielni o pow. około 1.650 m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571031 2020-07-10
godz. 12:30
Małopolskie Montaż piłkochwytów przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 Nowym Sączu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534347 2020-07-10
godz. 12:30
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją Zalewu Nowohuckiego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525855 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553857 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewnętrznej - Lasek Falkowski w Nowym Sączu w ramach zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556188 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: Budowa chodnika drogi wojewódzkiej nr 794 wraz z odwodnieniem, ulicy Krakowsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556185 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: Budowa chodnika drogi gminnej nr 600785K wraz z odwodnieniem w granicach pasa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556182 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 604523K Aleja Kasztanowa W granicach pasa drogowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556190 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: Budowa chodnika drogi wojewódzkiej nr 773 wraz z odwodnieniem, w granicach pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568665 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Zakup i dostawa reduktora powietrza wraz osprzętem - 1 sztuka 1. reduktor powietrza technologicznego wraz z osprzętem 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567831 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Zakup detektorów metalu OMRON E2Q6-N30MF3-H dla IPR 1. Detektor metalu OMRON E2Q6-N30MF3-H 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568664 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie Zakup i dostawa fabrycznie nowej klapy zwrotnej DN 600 z amortyzacją zamknietą - 1 sztuka 1. klapa zwrotna DN 600 z amortyzacją z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576244 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie 71605 - PŁYTKA SPUN190412 THM 1. PŁYTKA SPUN190412 THM 50 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576243 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie 71605 - NÓŻE TOKARSKIE 1. Nóż tokarski NNZc 20x20 S-30 20 szt. 2. Nóż tokarski NNZc 16x16 S-30 20 szt. 3. Nóż tokarski NNPd 25x16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576242 2020-07-10
godz. 13:00
Małopolskie 71547 - bezpiecznik acetylen oraz tlen 1. BEZPIECZNIK PRZYPALNIKOWY MOST 1 TLEN. 20 szt. 2. BEZPIECZNIK PRZYPALNIKOWY MOST ACETYL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556233 2020-07-10
godz. 13:30
Małopolskie 1. Remont pomieszczenia biurowego w budynku JBN 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503253 2020-07-10
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie remontu pionów elektrycznych WLZ i RG w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 65 w Krakowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7538010 2020-07-10
godz. 14:00
Małopolskie Dzierżawa pomieszczenia położonego w wieży Zamku io Ojcowie z przeznaczeniem na montaż urządzeń do przekazu sygnału telefonii komó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568666 2020-07-10
godz. 14:00
Małopolskie Zakup i dostawa zasuwy kołnierzowej typu E-2 DN 600 z napędem ręcznym -1 sztuka 1. Zasuwa kołnierzowa typ E-2 DN 600 PN 10 z napę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568760 2020-07-10
godz. 14:00
Małopolskie Zakup drona Mavic Air Combo DJI (zestaw i akcesoria) dla NM 1. Dron Mavic Air Combo DJI (zestaw i akcesoria) 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568769 2020-07-10
godz. 14:00
Małopolskie Zakup i dostawa zasuwy parowej DN 150 PN 16- sztuk 2 1. zasuwa parowa DN 150 PN 16 2 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570982 2020-07-10
godz. 14:00
Małopolskie Dostawa części i asortymentu do naprawy łodzi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569092 2020-07-10
godz. 14:21
Małopolskie Wykonanie okresowego przeglądu stacjonarnych agregatów prądotwórczych, przewoźnych agregatów prądotwórczych, pomp napędzanych siln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7537383 2020-07-10
godz. 15:00
Małopolskie Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu z zakresu programu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557727 2020-07-10
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej m miejscowości Marcinkowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560081 2020-07-10
godz. 15:00
Małopolskie Dostawa i montaż półpodziemnych kontenerów na odpady komunalne na terenie nieruchomości pod adresem ul. Mościckiego 43 w Tarnowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565192 2020-07-10
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków Gminy Miasto Zakopane

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567844 2020-07-10
godz. 15:00
Małopolskie Usługa: Analiza emisji Hg (rtęci) w dwóch emitorach na ECII Grupy Azoty S.A. Tarnów 1. Analiza emisji Hg (rtęci) w dwóch emitorac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)