Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa, Motoryzacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7486875 2020-05-26
godz. 09:00
Małopolskie DOSTARCZANIE KASET DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486980 2020-05-26
godz. 09:00
Małopolskie Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481291 2020-05-26
godz. 09:00
Małopolskie Usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej Numer referencyjny: 115/ZP/2020 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492962 2020-05-26
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz preparatów dezynfekcyjnych dla domów pomocy społecznej w Krakowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7495090 2020-05-26
godz. 09:00
Małopolskie SORBENT SYPKI MINERALNY DO ABSORPCJI OLEJÓW UZIARNIENIE 2,0 - 5,0 MM OP. 20 lub 25 KG Koszt dostawy po stronie Wykonawcy. Termin p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494960 2020-05-26
godz. 09:00
Małopolskie Canpack materiały utrzymania ruchu 1. Końcówka torxs T-30 10 szt. 2. Samorezy dł 30 łeb sześciokątny 10 2 szt. 3. Samorezy dł 100...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495820 2020-05-26
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie oraz dostawa kotew M-36 pod montaż witacza w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438767 2020-05-26
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa mebli biurowych metalowych Numer referencyjny: 16/2020/ZP Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych – metalowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7464661 2020-05-26
godz. 09:30
Małopolskie Remont drogi gminnej ul. Rynek w km 0+000,00 - 0+260,00 nr dz. ewid. 673/10 w miejscowości Ryglice, Gmina Ryglice Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7464660 2020-05-26
godz. 09:30
Małopolskie Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z przynależnymi korytarzami i sanitariatami oraz pomieszcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487186 2020-05-26
godz. 09:30
Małopolskie Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych Numer referencyjny: A.ZP.271-10/20 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488277 2020-05-26
godz. 09:30
Małopolskie Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438791 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa endoprotez Numer referencyjny: A.I.271-8/20 Wartość bez VAT: 1 257 969.25 PLN Część 1 (pakiet 1) – Endoprotezy przynasadow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438838 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465804 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468265 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474020 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu konserwatorskiego elewacji frontowej ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474157 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostosowanie pomieszczeń w budynkach szpitalnych do nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego, wymagań Rozporządzenia Ministra Zd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474179 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach Numer referencyjny: BR.271.I.3.2020.PG 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474335 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na hali sportowej budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474258 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębno Numer referencyjny: RWI.271.4.2020.IP 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474289 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach rewitalizacji i modernizacji Parku Aleksandry w Krakowie (etap 3) pn.: „Budowa sze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474279 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa obiektów sportowych TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61 a w Krakowie - budowa hali namiotowej łukowej wraz z modernizacją b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481491 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie zakup, dostawa: Linie krwi, Dializatory, Bicarty, Filtr płynu wg. N/w Zakresów dla Ośrodek Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Św....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7450460 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień; odcinek I w km od 0+075,00 do km 2+678,00 w miejscowości Łostówka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474288 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa drogi gminnej nr 604109K - ul. Do Barci w km 0+000-0+800 w miejscowości Szaflary. Numer referencyjny: ZP.271.23.2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484137 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa rękawic zabiegowo- diagnostycznych uzupełnienie III Numer referencyjny: U Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484125 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa fartuchów higienicznych Pakiety 1-3 Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/36/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fartuchów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484038 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług komunalnych na terenach przyległych do budynków wielorodzinnych w Skawinie Numer referencyjny: ZP.271.23.GK.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483077 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie 1 Dostawa pozostałych kabli SN dla potrzeb TAURON Dytrybucja S.A. Oddział w Tarnowie 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)