Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073752 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Koordynatora Specjalistów ds. Epidemiologii 2. na pełnienie funkcji Z-cy Koordynatora Specjalistów ds. Epidemiol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074529 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie „Transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Podrzeczu”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075247 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Zakup wraz z dostawą substratu torfowego - II postępowanie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075296 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie zapr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075944 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa zaworów tłoczkowych KVN szt 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076323 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa podpórek do drzwi różne wymiary w ilości 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076295 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa odwadniaczy dzwonowych szt 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078608 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie BZP-3941-10/2021 Dostawa mebli dla potrzeb jednostek organizacyjnych Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083818 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY JEDNOMODOWY ,MODUŁ DO SWITCH,KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073300 2021-04-21
godz. 09:30
Małopolskie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023862 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa gazów medycznych sprężonych i powietrza syntetycznego wraz z dzierżawą urządzeń Numer referencyjny: DL-271-3/21 Dostawa ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8037902 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywne dostawy części zamiennych do instalacji oleju smarnego zespołów młynowych kotłów OP230 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052299 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055265 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Budowa odcinków sieci wodociągowych na terenie działalności przedsiębiorstwa o łącznej długości około 1374 m z rur PE HD 100 RC wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060828 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Remont i przebudowa budynku biurowego w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja budynku w miejscowości Wieprz (były SKR)”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061375 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Moderniz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061653 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Budowa stacji kontenerowej z likwidacją istniejącej ST-827-13 (Wita Stwosza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066001 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg 50-P-2021 Zakup i dostawa azotanu lantanu dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w ilości około 1000 kg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066344 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Obsługa serwisowa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067694 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa chodnika od ode. 190 km 0+400 - ode. 190k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067734 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz ze strefami rekreacyjnymi wzdłuż drogi g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070458 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1743K And...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070759 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na 2 od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070758 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy Budynkiem nr 52 do 58. a)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072450 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych Dostawa samochodu minimum 8-osobowego przystosowanego do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072959 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie 32/INF/U/21 Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach wojskowych w Kłaju i Niedźwiedziu administrowanych przez 35 Wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073355 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa energii elektrycznej dla Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim. 1.Dostawa energii elektrycznej do obiektu Biu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073287 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa 3.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073651 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Kwartowej w Krakowie. a) Przedmiotem niniejszego zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074536 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i montaż podnośnika basenowego w budynku Krytej Pływalni Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)