Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6595439 2019-02-26
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na montaż systemów alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru, systemu kontroli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6573191 2019-02-26
godz. 11:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów Numer referencyjny: RA-Z-07/2019 Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek Uniwersytetu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6537184 2019-02-26
godz. 12:00
Lubuskie Przebudowa sieci cieplnej ul. Zjednoczenia, ul. Zacisze, ul. Batorego, ul. Ludowej, ul. Węglowej, ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6593925 2019-02-26
godz. 12:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach zadania „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku” Numer referencyjny: RI.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6589000 2019-02-26
godz. 13:00
Lubuskie Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze Zamówienie dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599852 2019-02-26
godz. 13:44
Lubuskie Zakup manometru glicerynowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Manometr glicerynowy manometr glicerynowy manometr kwasoodporny G1/4R, 63...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6569863 2019-02-27
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Maszyny i sprzęt, Maszyny i urządzenia przemysłowe Pilarka Adres nadania: Słubice , Polska Adres dostawy: Sosnowiec , ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6578134 2019-02-27
godz. 00:00
Lubuskie „Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych” 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580982 2019-02-27
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 4201 przy ul. Warszawskiej 40 w Gorzowie Wlkp. wraz rewitalizacją t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6592946 2019-02-27
godz. 00:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali do budowy prototypu Kompaktowego Pojazdu Hybrydowego. Na przedmiot zamówienia składa s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6594273 2019-02-27
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Paczki 1 paczka z obrazami do Anglii. Do GL53 8JQ Cheltenham. Adres nadania: Gorzów Wielkopolski , 66-400, Polska Adre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6596377 2019-02-27
godz. 00:00
Lubuskie dostawa materiałów biurowych i papieru ksero A4 na potrzeby projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6598064 2019-02-27
godz. 00:00
Lubuskie WOF-1.261.8.2019.RD Świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez sieć GSM 2.4. Zakres usługi obejmuje: 2.4.1. obsługa centralki w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6596166 2019-02-27
godz. 09:00
Lubuskie Obsługa kotłowni na paliwo stałe administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn Numer referencyjny: 8/2019/INFRA 1. Obsługa obejmuje: - ut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6585479 2019-02-27
godz. 09:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim Numer referencyjny: WZP.271.5.2019 3.1. Opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580302 2019-02-27
godz. 09:30
Lubuskie Roboty sprzętem wraz z obsługą operatorską Numer referencyjny: BZ.271.5.2019 1.1. Zamówienie obejmuje wynajem sprzętu wraz z obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6578038 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6582629 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa, dostawa wraz z montażem, naprawa oraz utylizacja opon w pojazdach Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. do samocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6595281 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kożuchów I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest oprac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6595358 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie Usługi weterynaryjne na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Numer referencyjny: WAD-VI.271.18.2019.JB Przedmiot zamówienia został podzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580039 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie Numer referencyjny: ZP.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6595563 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ. ORAZ SĄDU REJONOWE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6597791 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie w roku 2019. 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6598061 2019-02-27
godz. 10:00
Lubuskie 18/E/WEN/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu trzech rozdzielni oraz wymianę linii kablow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6595615 2019-02-27
godz. 10:30
Lubuskie Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do badań ECPW oraz sprzętu jednokrotnego użytku do zabiegów endoskopowych polipektomii i tam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580681 2019-02-27
godz. 11:30
Lubuskie Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedzib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6585133 2019-02-27
godz. 11:30
Lubuskie NP/PGNG/19/1777/OZ/EU Asysta dla urządzeń IBM Świadczenie usług serwisowych urządzeń IBM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6561383 2019-02-27
godz. 12:00
Lubuskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługi zduńskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2019 roku Prosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6541532 2019-02-27
godz. 12:00
Lubuskie REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACYJNEJ W SŁUBICACH realizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6595461 2019-02-27
godz. 12:00
Lubuskie 7/ZO/2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)