Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7408050 2020-04-15
godz. 00:00
Lubuskie Wybór Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn. „Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych na terenie zajezdni Miejskiego Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412600 2020-04-15
godz. 00:00
Lubuskie 21/PN/2020 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: TUSZY, TONERÓW, BĘBNÓW I POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY TONER

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416325 2020-04-15
godz. 07:56
Lubuskie Dostawa nowego silnika spalinowego diesel, 4-cylindrowego, chłodzonego cieczą, Kubota V1505-T-E3B o mocy 33,0 kW PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402986 2020-04-15
godz. 08:00
Lubuskie Roboty zduńskie w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: TZP-002/10/2020 1) Przedmiot zamówienia obejmuje pob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408653 2020-04-15
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie remontu Archiwum w Różankach Numer referencyjny: GOR.WOP.260.10.2020 Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na rem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413501 2020-04-15
godz. 09:30
Lubuskie Pełnienie dyżurów ppoż. w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2020 Numer referencyjny: SA.270.3.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382734 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 400 ton koagulantu glinowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: ZP/4/2020/PL Wartość bez VAT: 40...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396151 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie robót remontowo-budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400205 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Montaż elementów małej architektury - budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Nowa Sól Numer referencyjny: ZP.271.03.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405125 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405965 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Legalizacja butli ciśnieniowych na gaz Inergen, wymiana zaworów butlowych i węży przyłączeniowych na KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408885 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Budowa obwodnicy ogrodzeniowej wraz z systemami alarmowymi i TUS oraz obwodnicą oświetleniową w JW Skwierzyna Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408603 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Remont nawierzchni drogi odcinka B w ramach zadania pn.: Remont nawierzchni drogi w Jordanowie przy budynkach 23-28 (dz. nr 516/4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409937 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług przeglądowych i usuwanie awarii w obiektach linii blokowej 220kV wraz z polem w Elektrociepłowni „Zielona Góra” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410293 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa lasera wielofunkcyjnego dla Oddziału Okulistycznego Numer referencyjny: DZPU.2632.16.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410265 2020-04-15
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa mięsa drobiowego i wędlin Numer referencyjny: DZPU. 2632.11.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390145 2020-04-15
godz. 11:00
Lubuskie Budowa boiska do gry w piłkę nożną oraz infrastruktury lekkoatletycznej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402215 2020-04-15
godz. 11:30
Lubuskie Wykonanie szablonowania rur wydobywczych, poboru próbek wgłębnych płynów złożowych, przerabianie rur wydobywczych, pomiarów wgłębn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409963 2020-04-15
godz. 11:30
Lubuskie Remont zbiornika siarki T-0550 na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405688 2020-04-15
godz. 11:45
Lubuskie PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZAKŁADU KARNEGO W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406947 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie roboty budowlanej w zakresie budowy wiaty rowerowej i instalacji tablicy multimedialnej na terenie Powiatowego Centrum Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412601 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie 139-2020 Dostawa sprzętu informatycznego i powszechnego użytku DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADOWANIEM I WNIESIENIEM SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413558 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415783 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie Przeprowadzenie okresowej, rocznej kontroli stanu, technicznego obiektów pozostaj cych w zasobach okr gu zielonogórskiego, zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415924 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej obiektów w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Niesulicach, sygn. PO VII WB 262.18.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415935 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie usunięcie usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Krośnie Odrzańskim, sygn. PO VII WB 262.17.2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403097 2020-04-15
godz. 13:00
Lubuskie „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403294 2020-04-15
godz. 13:30
Lubuskie Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410732 2020-04-15
godz. 15:00
Lubuskie usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Siedlisko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386755 2020-04-16
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu słuchawek z aktywnym tłumieniem hałasu w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z akt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)