Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7891482 2021-01-25
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa obłożeń operacyjnych(ubrania operacyjne, czepki chirurgiczne, fartuchy, pościel jednorazowa oraz pozostałe materiały włók...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885477 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na LED na terenie gminy Skierbieszów w ramach projektu „Niskoemisyjne oświetlenie w gminie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894917 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż oraz dostawa – sprzętu do zabiegów krioablacji migotania przedsionków wraz z dzierżawą kriokonsoli dla potrzeb Oddziału K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895198 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tomaszów w roku 2021 – II postępowanie” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891446 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mebli biurowych, krzeseł, foteli i szaf metalowych (pakiety nr 1, 2, 3) Numer referencyjny: 6.001/21/PN/SS Pakiet nr 1 – M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894225 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Wycinka, podcinka drzew i krzewów w pobliżu linii elektroenergetycznych WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. w podziale na 8 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895275 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897513 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie Numer referencyjny: G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899110 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała na odcinkach: od km 4+580,00 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907621 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Wycinka drzew 1. zamówienie zgodnie ze specyfikacją 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912905 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 109885L od km 0+110,00 do km 1+104,00 w miejscowości Romanówek 1)Roboty przygotowawcze, 2)Przebudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915573 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w Roztoczańskim Parku Narodowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912744 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach Numer referencyjny: FI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920900 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Bialski Ośrodek Ekonomii Społecznej 2.0 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego – doradztwo w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921231 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż i odbiór zużytych transformatorów wraz z olejem znajdującym się w transformatorach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922807 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja recept na produkty lecznicze oraz dostarczanie produktów leczniczych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7912494 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4 Numer referencyjny: Nr sprawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923023 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa w zakresie dostosowania stacji trafo Tuchowicz III do zwiększonego obciążenia i budowa przyłącza kablowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923603 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Zamówienie planowane jest w ramach projektu, „Nowa innowacyjna usługa w ECOMARX” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923692 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia 4.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924124 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Usługa dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Podedwórze tj. od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925061 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa ręczników frotte LOTOS 1 o wym 70 x 140 cm gramatura 500g/m2 1. Zakup i dostawa ręczników frotte LOTOS 1 gat I gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926525 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa soli drogowej kamiennej luzem z antyzbrylaczem w ilości 150 ton

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926510 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zacisze w m. łuków. Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929713 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywny zakup paliw płynnych w tym, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885972 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy Wólka, z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931574 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905261 2021-01-25
godz. 10:15
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L ma odcinku od dr. woj. 809 w m. Kawka od km 0+003,09 do km 2+462 Numer referencyjny: BiZP.272...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874090 2021-01-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888116 2021-01-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Wojciechów Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)