Przetargi woj. śląskie

Województwo Śląskie jest głównym przemysłowym regionem Polski oraz najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym. To również najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad. W 2015 r. ogłoszonych zostało aż 81231 zamówień, co stanowi ponad 18% całkowitej ilości ogłoszonych przetargów i zleceń w Polsce. Monitorując przetargi z woj. śląskiego uzyskasz dostęp do cennych informacji różnych branż.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8075678 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa reduktora stożkowo-walcowego 3-stopniowego I-25 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - gr mat. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075679 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa jarzm górnych do łączenia strzemion dwujarzmowych V-32/34/36 lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021r. -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076339 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie RFP: na zakup wraz z dostawą: IDENTYFIKATOR ZESTAWÓW KOŁOWYCH RFP: na zakup wraz z dostawą: Blaszki identyfikacyjne do zestawów k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076256 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu Vacat dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076680 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie 01-04-2021 Dostawa części i akcesoriów hydraulicznych wg załacznika nr 1 ( tabela nr 1 , 2 , tabela 3-materiały różne ) PRZEDMIOT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077118 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa węży specjalnego przeznaczenia górniczych ssawnych do wody Q 50 i Q 80 1,0/3,0MPa -25+60C dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077264 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa części zamienne maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych - wózki widłowe dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078081 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Awaryjna naprawa ogrodzenia od strony wschodniej i zachodniej - Knurów ul. Rybnicka 8a

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075124 2021-04-19
godz. 09:09
Śląskie Dostawa TAŚMA BARWIĄCA CZARNA KAT.MK8-RB DO DRUKARKI PARTEX dla TAURON Wytwarzanie S.A._ Elektrownia Siersza w Trzebini

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049488 2021-04-19
godz. 09:30
Śląskie Dostawa przekaźników eksploatowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055025 2021-04-19
godz. 09:30
Śląskie Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów kanałowych w Głogowie Małopolskim k. Rzeszowa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066216 2021-04-19
godz. 09:30
Śląskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065643 2021-04-19
godz. 09:30
Śląskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068420 2021-04-19
godz. 09:30
Śląskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077659 2021-04-19
godz. 09:30
Śląskie Dostawa przetyczek do hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.: KWK ROW Ruch Jankowice i KWK Sośnica, n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8018251 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Zakup autobusów o napędzie spalinowym klasy Maxi (5 szt.) dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8020920 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Zarębskiego 3 w Katowicach Numer referencyjny: PZP/TC/01177/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023872 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa mebli biurowych i metalowych do budynków Uniwersytetu Śląskiego wraz z montażem Numer referencyjny: DZP.381.009.2021.DWU C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023919 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. kardynała Stefana Wys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032532 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa gazociągu DN 150 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim–Kęty na odc. ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz ZZU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032531 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Finansowanie zobowiązań zamawiającego wobec dostawców krajowych zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej JSW) w postaci faktoringu od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032529 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol – opracowanie dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8042724 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 3 Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest wykonanie robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043213 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047421 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Remonty nawierzchni dróg i ulic w Jastrzębiu-Zdroju – remont łącznika ul. Wyszyńskiego - ul. Wiejska nr 22-22 I Zakres robót obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050168 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych Zakres prac obejmuje:Prace z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052060 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów dla mieszkańców DPS. 1. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem die...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055078 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa armatury dla inwestycji pt. Budowa rurociągu tłocznego na odcinku PWO H2 do rowu RC w Pawłowicach w rejonie ulic Wodzisław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055142 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane w zakresie robót malarskich i cyklinowania i lakierowania parkietu sali gim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055164 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)