Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7559976 2020-07-09
godz. 15:30
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkolenia/kursu przygotowującego do obsługiwania bezzałogowego statku powietrznego w zakresie poza zasięgiem wzrok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568288 2020-07-09
godz. 15:30
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń indywidualnych o kierunku: 1)Prawo jazdy kat. C, 2) Kwalifikacja wstępna przyspieszona ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565837 2020-07-09
godz. 16:00
Mazowieckie Przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej z modułem kompetencji cyfrowych dla uczestników projektu Q Samodzielności nr RPMA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7523087 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/VP/ZK prowadzone w ramach zasady konkurencyjności na opracowanie sylabusów, materiałów dydaktycznych oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7524252 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/VP/ZK prowadzone w ramach zasady konkurencyjności na opracowanie sylabusów, materiałów dydaktycznych oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547201 2020-07-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 30 uczestników projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji” Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561385 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa trenerska - przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT” Przeprowadzenie szkolenia „Operator wó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563821 2020-07-10
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE NR TAG/2/2020 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie międzynarodowego zewnętrznego egzaminu certyfikacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564994 2020-07-10
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567236 2020-07-10
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.07.2020 . Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych TELC lub innych rów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567248 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPMA/2020/KNZ I cześć zamówienia Szkolenia zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567251 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w projekcie „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie” - ZS1/AKZWO/8/07/2020. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567261 2020-07-10
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla Uczestników projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563743 2020-07-10
godz. 00:00
Podkarpackie 2/2020/SWN Przeprowadzenie i organizacja szkoleń zawodowych dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563748 2020-07-10
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/9.1.1 RPLD/2020/ZOS_doradca zawodowy Świadczenie usług doradztwa zawodowego Cel zamówienia 1. Określen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564799 2020-07-10
godz. 00:00
Śląskie Usługa szkoleniowa- kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej Usługa szkoleniowa- kursu operatora wózka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568136 2020-07-10
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 55/07/2020/POWER/CP coach (opiekun wolontariuszy) Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na stanowisku Co...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568581 2020-07-10
godz. 00:00
Śląskie 80/2020 Usługa szkoleniowa- kursu operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej w wymiarze 40 godzin dla maksymal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565616 2020-07-10
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Szkolenie zawodowe Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe" Cel zamówienia Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569851 2020-07-10
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 3/2020/WW Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego Cel zamówienia Celem zamówienia jest organizacja i przeprow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566201 2020-07-10
godz. 00:00
Podlaskie Zamówienie z dnia 02.07.2020 r. na dostarczenie usługi: konsultacje z psychologiem, indywidualne programy terapeutyczne, trening u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567215 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zgodne z zasadą konkurencyjności- Przepis na zmianę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567240 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych” w formule online w ramach projektu „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567243 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Pracownik biurowy z elementami e-marketingu w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja" nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567260 2020-07-10
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na opracowanie Ścieżki Reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz przeprowadzenie szkoleń z um...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567265 2020-07-10
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów dla Uczestników projektu „Stała ścieżka aktywności” CZĘŚĆ I ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567266 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe Nr 01/07/MASZ/2020 Przedmiot zamówienia – zamówienie składa się z dwóch części Część I – Uczestnictwo w ku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567295 2020-07-10
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POWER/SzP/2020/SZ Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie szkoleń zawodowych: • kurs Kucharz dla 2 os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567279 2020-07-10
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych nadających kompetencje i/lub kwalifikacje wraz z organizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566194 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR M-4010/RPLU.11.03.005/6/2020/K - świadczenie usługi trenerskiej/szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)