Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7290428 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia w zakresie świadczenia usług szkoleniowych (trener do przeprowadzenia szkolenia) Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292913 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 300 uczestników projektu "Akademia nowych możliwości" nr RPWP.07....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287280 2020-01-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe 01/PDS/01/2020/SKNP z dnia 18.01.2020 r. - "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287276 2020-01-28
godz. 00:00
Łódzkie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu etykiety i kultury biznesowej pn. „Kulturalny Biznesmen” adresowanego do stude...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290471 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenia szkolenia i egzaminów TELC lub równoważnych wraz z weryfikacją wyników i wydaniem certyfikatów potwierdzających kw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290473 2020-01-28
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289268 2020-01-28
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych do zajęć: 1. Hurtownie danych i nierelacyjne bazy danych 2. Ucze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288859 2020-01-28
godz. 00:00
Małopolskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia praktycznego - Budowanie nalotu dowódczego 92h dla jednego uczestnika p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288862 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie DPF61-03 - Kurs j. angielskiego branżowego dla nauczycieli 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 40...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292849 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/PZ 6.2 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług indywidualnego wsparcia doradczo-motywacyjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292844 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/PZ 1.2 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług indywidualnego wsparcia doradczego przez dora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290445 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Zaproszenie do przedstawienia oferty na realizację szkoleń zawodowych z następującej tematyki: „Rachunkowość i finanse”, „Magazyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292890 2020-01-28
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Specjaliści do prowadzenia zajeć DDP Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie następujących specjalistów: a) specjalistów ds. pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292888 2020-01-28
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb i opracowania IPD uczestników projektu 1. Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292866 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej dla 12 osób (1 gr x śr.12 os.) - Uczestników p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292864 2020-01-28
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie nr 8/P/PZN/2020 – poradnictwo zawodowe. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na terenie woj.podlaskiego indywidualneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292922 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie trener/ka regionalny/a TIK 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK (kod CPV 8000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290476 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr NS/11.2/4/01/2020 na prowadzenie zajęć ruchowych z uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora w Dziennym Domu Pomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290485 2020-01-28
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Organizacja i przeprowadzenie czternastu bloków szkoleniowych podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe Uczestników Pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289627 2020-01-28
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POWER/WNSS/2020 - przeprowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294403 2020-01-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wybór podmiotu, który zrealizuje kompleksową usługę szkolenia Kurs kancelaryjno archiwalny pierwszego stopnia dla 4 uczestników El...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288437 2020-01-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług doradztwa specjalistycznego dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280667 2020-01-28
godz. 09:00
Podlaskie Usługa szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie I podstawowym oraz języka angielskiego na poziomie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283315 2020-01-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie Organizacja i przeprowadzenie kursów informatycznych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kielecki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288999 2020-01-28
godz. 10:00
Pomorskie Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wykonywania prac gorących Varme Arbieder (HOT WORK)- 3 w ramach projektu SezAM wiedzy, kompet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293974 2020-01-28
godz. 10:00
Opolskie Usługa szkoleniowa dla jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie: Behawiorysta, t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290795 2020-01-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: Aktywizacja szansą na lepsze jutro

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291781 2020-01-28
godz. 10:00
Podkarpackie Szkolenie pracownika w zakresie: Zamówienia publiczne na usługi szkoleniowe współfinansowane z budżetu UE w Urzędach Pracy z uwzgl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291643 2020-01-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przeprowadzaniu zajęć terapeutycznych w zakresie treningu kompetencji społecznych, treningów umiejętności społecznych oraz terapii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280414 2020-01-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie badania USG noworodka w ramach projektu Mały DolnoŚlązak - okresu trwałośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)