Przetargi i zamówienia - Ochrona, uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7408298 2020-04-16
godz. 12:00
Pomorskie PWK nr WU/072/2020/MP - Remont instalacji hydrantowej w budynku Warsztatu Elektrycznego – Obiekt 25D na terenie Grupy LOTOS S.A. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409694 2020-04-16
godz. 12:00
Mazowieckie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 KONSERWACJA SYSTEMU PPOŻ Załączniki 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412057 2020-04-16
godz. 12:30
Zachodniopomorskie Świadczenie usług ochrony dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414621 2020-04-16
godz. 14:00
Lubuskie Legalizacja oraz konserwacja gaśnic wraz z przeglądem drzwi przeciwpożarowych będących w użytkowaniu GDDKiA O/ZG Rejon w Słubicach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402419 2020-04-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408567 2020-04-17
godz. 00:00
Mazowieckie 3/DA/20 Konserwacja oraz przeglądy techniczne elementów systemów i urządzeń alarmowych (ochrony technicznej) w obiektach Urzędu Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396231 2020-04-17
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie w zakresie rozbudowy systemu SSWiN, wymiany drzwi ewakuacyjnych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409579 2020-04-17
godz. 09:15
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, monitoringu elektronicznego oraz konserwacji systemów w obiektach Izby Administ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411737 2020-04-17
godz. 09:30
Śląskie „Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)” Numer referencyjny: WZP.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413829 2020-04-17
godz. 09:30
Śląskie „Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414139 2020-04-17
godz. 10:00
Śląskie Ochrona fizyczna osób i mienia – CIESZYN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405507 2020-04-17
godz. 10:30
Małopolskie Roboty remontowe, wymiana drzwi i okien w budynkach Politechniki Krakowskiej Numer referencyjny: KA-2/024/2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387603 2020-04-17
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz Portu Lotniczego Olszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399750 2020-04-17
godz. 14:30
Dolnośląskie Usługa Monitorowania Systemów Włamania i Napadów (SWWiN)-w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu, podjęcie interwencji, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406785 2020-04-17
godz. 15:00
Śląskie Kwartalna konserwacja oraz bieżąca naprawa systemu pożarowego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie w terminach: czerwiec, wrzes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406786 2020-04-17
godz. 15:00
Śląskie OG 35-40/2020 serwis instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406787 2020-04-17
godz. 15:00
Śląskie OG 35-39/2020 konserwacja oraz bieżąca naprawa systemu oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. Rostka 2 w terminach:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391568 2020-04-20
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 107/2020 Celem zamówienia 107/2020 jest zakup i dostawa kamer CCTV Cel zamówienia Celem zamówienia 107/2020 jest za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411144 2020-04-20
godz. 00:00
Śląskie Dostawa zaworów hydrantowych do rurociągów p/pożarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413749 2020-04-20
godz. 00:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa BIELAK OPONY AUTOSERWIS SPÓŁKA JAWNA w Biłgoraju- Fotowoltaika i system BMS W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406083 2020-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406417 2020-04-20
godz. 10:00
Śląskie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu Numer referencyjny: O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404376 2020-04-20
godz. 11:45
Kujawsko-Pomorskie PRZEGLĄDY OKRESOWE, OBSŁUGIWANIE I NAPRAWY BIEŻĄCE SPRZĘTU POŻARNICZEGO. podzielony na 14 (czternaście części). Zamawiający dopusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411983 2020-04-20
godz. 12:30
Dolnośląskie „Wdrożenie usług systemu Smart City w Gminie Chocianów” etap I Numer referencyjny: RU.271.3.2020 1. Montaż 10 kamer zapewniającyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414572 2020-04-21
godz. 09:30
Pomorskie Ochronę obiektów GAiT przy ul. Wita Stwosza od nr 108 do nr 112.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405077 2020-04-21
godz. 12:00
Podkarpackie Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395891 2020-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 91/2020 Celem zamówienia 91/2020 jest zakup i dostawa systemu do obsługi hotelu Cel zamówienia Celem zamówienia 91/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397452 2020-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 75/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387534 2020-04-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle pierwszego wyposażenia Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413502 2020-04-23
godz. 11:00
Lubuskie Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)