Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7411737 2020-04-20
godz. 09:30
Śląskie „Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)” Numer referencyjny: WZP.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406083 2020-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406417 2020-04-20
godz. 10:00
Śląskie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu Numer referencyjny: O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416490 2020-04-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowanie, świadczone przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418581 2020-04-20
godz. 11:00
Dolnośląskie Ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Okręgowego w Świdnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404376 2020-04-20
godz. 11:45
Kujawsko-Pomorskie PRZEGLĄDY OKRESOWE, OBSŁUGIWANIE I NAPRAWY BIEŻĄCE SPRZĘTU POŻARNICZEGO. podzielony na 14 (czternaście części). Zamawiający dopusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418675 2020-04-20
godz. 12:00
Mazowieckie Szczecin Korzeniowskiego 2 – montaż systemu kontroli dostępu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411983 2020-04-20
godz. 12:30
Dolnośląskie „Wdrożenie usług systemu Smart City w Gminie Chocianów” etap I Numer referencyjny: RU.271.3.2020 1. Montaż 10 kamer zapewniającyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414572 2020-04-21
godz. 09:30
Pomorskie Ochronę obiektów GAiT przy ul. Wita Stwosza od nr 108 do nr 112.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405077 2020-04-21
godz. 12:00
Podkarpackie Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415325 2020-04-21
godz. 12:00
Łódzkie usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Numer referencyjny: ZOZ.ZP.382-6/20 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395891 2020-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 91/2020 Celem zamówienia 91/2020 jest zakup i dostawa systemu do obsługi hotelu Cel zamówienia Celem zamówienia 91/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397452 2020-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 75/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415328 2020-04-22
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku – etap III Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387534 2020-04-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle pierwszego wyposażenia Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417455 2020-04-22
godz. 10:00
Pomorskie Budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415215 2020-04-22
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413502 2020-04-23
godz. 11:00
Lubuskie Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409450 2020-04-24
godz. 00:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie w czasie imprezy pn: Strawczynada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384153 2020-04-24
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie – roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417240 2020-04-24
godz. 13:00
Śląskie „Modernizacja z wymianą systemu sygnalizacji pożaru w budynku Teatru Zagłębia” Numer referencyjny: ZP.1.2020 Przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417356 2020-04-24
godz. 13:15
Zachodniopomorskie Montaż klap dymowych w Hali Nr 1, Hali Nr 2, Hali Nr 3 na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400949 2020-04-27
godz. 08:00
Wielkopolskie Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400880 2020-04-27
godz. 10:00
Łódzkie 2020 – Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Łodzi Numer referencyjny: LZ/231/01/20 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395507 2020-04-27
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418303 2020-04-27
godz. 11:00
Wielkopolskie Rozbudowa systemu detekcji intruzów wraz z rozbudową systemu kamer współpracujących z systemem detekcji intruzów w Porcie Lotniczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399323 2020-04-28
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa przewoźnych jednostek nadzoru Numer referencyjny: 5/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa przewoźn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401000 2020-04-28
godz. 10:00
Pomorskie Ochrona portu morskiego w Gdyni w latach 2020–2024 Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-8/KJ/2020 Przedmiot zamówienia obejmuje w szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416318 2020-04-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PZP.262.26.2020.RIR PZP.262.26.2020.RIR MONITORING MAGAZYNOWANIA ODPADÓW wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitoringu na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415604 2020-04-28
godz. 13:00
Śląskie 340000/271/2/2020-ZAP całodobowa ochrona osób i mienia w budynkach będących własnością Zamawiającego tj. w Oddziale Zakładu Ubezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)