Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, projekt ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7577098 2020-07-15 Mazowieckie Poszukuję osoby do sprzątania w hotelu - Płock Poszukuję osoby do sprzątania w hotelu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577099 2020-07-15 Mazowieckie Poszukuję do pracy masażystki - Płock Poszukuję do pracy masażystki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577101 2020-07-15 Pomorskie Poszukuję pracowników budowlanych - Kartuzy Poszukuję pracowników budowlanych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577102 2020-07-15 Pomorskie Zlecę kostki brukowej pod taras i chodnik przy domu, około 60 m - Somonina Zlecę kostki brukowej pod taras i chodnik przy domu, ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577103 2020-07-15 Pomorskie Poszukuję pokojówki - Chmielno Poszukuję pokojówki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577105 2020-07-15 Pomorskie Poszukuję do pracy płytkarza - Kartuzy Poszukuję do pracy płytkarza. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577106 2020-07-15 Pomorskie Zlecę naprawę rynien na domu - Borowo Zlecę naprawę rynien na domu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575901 2020-07-15 Lubelskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L, nr 2546L i nr 2547L Przebudowa DP 2529L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575905 2020-07-15 Lubelskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575985 2020-07-15 Zachodniopomorskie Pisemne tłumaczenie tekstów zwykłych (niespecjalistycznych) z języka polskiego na język angielski w trybie zwykłym (nie ekspresowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576237 2020-07-15 Małopolskie Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2020 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577764 2020-07-15 Mazowieckie Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2020 r.. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 Mg utylizowanych odpadów azbe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577833 2020-07-15 Mazowieckie 11/2020/G/CELONKO 1. Kapsułki z żelatyny wołowej, rozmiar 0, białe 1 karton (100.000szt) 4 kartony 2. Kapsułki z żelatyny wołowej,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579106 2020-07-15 Mazowieckie Koszenie zbiornika przeciwpożarowego o powierzchni 1320 m2 na terenie PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu ul. Witosa 94.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579279 2020-07-15 Dolnośląskie Świadczenia usługi przewozu osób z Lubania do Liberca (Czechy), do Zgorzelca oraz Lwówka Śląskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579032 2020-07-15 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pętli autobusowej na działce nr ewid. 118/2 ze zjazdami i peronem autobusowym w ciągu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578738 2020-07-15 Pomorskie Mocznik o zawartości azotu całkowitego 46% - ilość: 48 t - opakowanie BB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578283 2020-07-15 Łódzkie Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (zamknięcia) na czas remontu studni oraz wpustów kanalizacji sanitarnej i kanaliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578504 2020-07-15 Śląskie Malowanie 3 klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia w budynku WMN Patriotów 7 w Sosnowcu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577765 2020-07-15 Zachodniopomorskie 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połczyn-Zdrój, w zakres którego wchodzi: 1) Demontaż (rozbiórka) pokrycia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577774 2020-07-15 Mazowieckie Remont i przebudowa ogrodzenia przy zespole dworskim objętym ochroną konserwatorską, w którym aktualnie mieści się Środowiskowy Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577778 2020-07-15 Wielkopolskie Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Kościuszki w Poznaniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577846 2020-07-15 Warmińsko-Mazurskie Dostawę naczyń oraz sztućców jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578323 2020-07-15 Mazowieckie Dostawa drobnego sprzętu dla Ośrodka Reprezentacyjnego MON przedmiotu Opis przedmiotu jm Ilość 1 Parasol przeciwdeszczowy Parasol ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578384 2020-07-15 Zachodniopomorskie Wykonanie odwiertów geologicznych w celu określenia zasobności złóż i wykonania uproszczonego operatu zasobu złóż zgodnie z obowią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580451 2020-07-15 Pomorskie Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580448 2020-07-15 Mazowieckie Zakup i dostawa 1000 litrów oleju napędowego do agregatu prądotwórczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580423 2020-07-15 Zachodniopomorskie Podział działki nr 210/12 obr. Żółwia Błoć, gm. Goleniów. W ramach zlecenia należy: - dokonać aktualizacji w ewidencji gruntów i b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580369 2020-07-15 Mazowieckie zaopatrzenia mundurowe Oznaka identyfikacyjna wykonana zgodnie z opisem Zamawiającego stanowiącym załącznik do zapytania* szt. 750

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580351 2020-07-15 Łódzkie Sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)