Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8854382 2022-05-18
godz. 09:45
Mazowieckie Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Tużycka” zlokalizowanej przy ul. Tużyckiej w Warszawie, na terenie Dzielnicy Targówek. Numer referencyjny: 00187/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2022 Przebudowa Stacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841742 2022-05-18
godz. 10:00
Pomorskie Supply of fully automated fuel cell test station Numer referencyjny: ZP/56/008/D22 A subject of the procurement is supply of fully automated fuel cell test station. Detailed description of t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872258 2022-05-18
godz. 10:00
Lubuskie Budowa budynku Działu Laboratoryjnego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873358 2022-05-18
godz. 10:00
Łódzkie 5.1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy tj. roboty budowlane polegające na przebudowie bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie (dz. o nr ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848762 2022-05-18
godz. 10:00
Pomorskie Realizacja kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w ramach projektu Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8825249 2022-05-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części: Część 1 - odczynników chemicznych proteomicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831673 2022-05-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach” Numer referencyjny: ZP.271.19.2022.HE Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Stara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881075 2022-05-18
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci rozległej WAN Numer referencyjny: 80/2022/C Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych polegających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886920 2022-05-18
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa wyrobów medycznych i innych Część 1: Pakiet nr 1. Cewniki stosowane w zabiegach chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 3 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892287 2022-05-18
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Część 1: układ oddechowy do respiratora transportowego NEWPORT- zgodnie z opisem zamówienia załącznik nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893773 2022-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8809471 2022-05-18
godz. 10:10
Mazowieckie Dostawa 50 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka MW Numer referencyjny: 33/Ctr/22/TJ/PMP Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka, wyposażonych w radiotelefon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8724428 2022-05-18
godz. 11:00
Mazowieckie Inżynier Kontraktu dla Zadania pn. modernizacja kolektora ściekowego pomiędzy komorą układu przesyłowego do studni na kolektorze zrzutowym z przepompowni Żerań w Warszawie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8846059 2022-05-18
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) budowę stadionu lekkoatletycznego, boiska piłkarskiego, budynków ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8701849 2022-05-18
godz. 11:00
Mazowieckie Zestawienie i utrzymanie łączy WAN Numer referencyjny: 993200/271/167/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sieci rozległej WAN KSI ZUS na rzecz Zamawiającego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841677 2022-05-18
godz. 12:00
Pomorskie Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsku Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831967 2022-05-18
godz. 12:00
Mazowieckie Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 295 000 Mg Numer referencyjny: RZP.27.12.2022.LK Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8786305 2022-05-18
godz. 12:00
Pomorskie Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku. Numer referencyjny: 22/BZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851691 2022-05-18
godz. 13:00
Mazowieckie Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848832 2022-05-19
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie kompleksowej usługi odbioru i termicznego przekształcanie odpadów z grupy 18 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z bezpłatnym podstawianiem ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841723 2022-05-19
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów Numer referencyjny: 71/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892108 2022-05-19
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa probówek do pomiaru czasu krzepnięcia krwi wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru ACT dla UCK Opis w załączniku nr 3 do SWZ oraz w załączniku nr 4 do SWZ 73/TP/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884041 2022-05-19
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Unowocześnienie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego 1 Komputer przeznaczony do pracowni komputerowej w GOK Stawiguda szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841868 2022-05-19
godz. 10:00
Pomorskie Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań Numer referencyjny: RPUZ/P/0314/2022/OD/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848557 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa zintegrowanego systemu badań trybologicznych oraz cech (termo)mechanicznych żywności do Laboratorium innowacyjnych technologii nutraceutyków i żywności funkcjonalnej Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848577 2022-05-19
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) wraz z dostawą sprzętu teleinformatycznego oraz migracją baz danych i aplikacji medycznych Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874720 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341 na odcinku od km 0+550 do km 2+680. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia. NI.2720.32.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8692727 2022-05-19
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa odzieży mundurowej wyjściowej, codziennej, obuwia i galanterii dla pracowników PGL LP Numer referencyjny: NH.270.1.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży mundurowej wyjścio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822098 2022-05-19
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Białegostoku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych instytucji Numer referencyjny: OBU-IV.271.4.2022 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880256 2022-05-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dachu nad częścią S1 w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)