Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7411070 2020-04-15
godz. 12:00
Śląskie Świadczenie usług konserwacyjnych i serwisowych dźwigów osobowych, towarowych i towarowo – osobowych w TAURON Wyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402109 2020-04-15
godz. 13:00
Małopolskie Zapytanie o informacje - rozeznanie rynku pn "Dostawa przenośnych klimatyzatorów oraz świadczenie usług prowadzenia magazynu wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410588 2020-04-15
godz. 14:00
Śląskie 1 Remont podajników zgrzebłowych typu GROT w Zakładzie Wytwarzania Tychy 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407860 2020-04-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont bocznicy kolejowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411073 2020-04-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Przegląd transformatorów 5AT, 5BT w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie 1 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411072 2020-04-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Rewizja wewnętrzna odgazowywacza i zbiornika wody zasilającej turbozespołu bloku nr 1 w TAURON Wytwarzanie Spół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412668 2020-04-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont wykładziny wewnętrznej bunkra węglowego nr 13 bloku nr 1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412667 2020-04-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Przygotowanie i wykonanie czynności UDT urządzeń regeneracji niskoprężnej turbozespołu 13K225 bloku nr 12 w TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413207 2020-04-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont bloku nr 2 w zakresie chłodni kominowej nr 6 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408121 2020-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Zapytanie o informacje "Nawiązaniu współpracy w zakresie sprzedaży własnych rozwiązań kompensacji mocy biernej dla klientów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411071 2020-04-16
godz. 12:00
Dolnośląskie 1 Sukcesywne dostawy podzespołów i akcesoriów teleinformatycznych oraz oprogramowania dla TAURON Obsługa Klienta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411302 2020-04-16
godz. 12:00
Śląskie 1 Sukcesywna dostawa rur przewodowych i instalacyjnych 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410594 2020-04-17
godz. 10:00
Śląskie 1 Serwis obwodów sterowania, pomiarów i zabezpieczeń w rozdzielniach elektrycznych TAURON Wytwarzanie Spółka Akcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410593 2020-04-17
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont silników 6kV z maszynowni i kotłowni bloku nr 5 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413209 2020-04-17
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont części ciśnieniowej kotła bloku nr 5 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jawo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400605 2020-04-17
godz. 12:00
Śląskie 1 44/N/AS Usługa remontu kapitalnego żurawia gąsienicowego typu RDK-160 dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 100,0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395170 2020-04-20
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Pozyskanie tytułów prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110kV S-434 - 21/2020/ZAK2 1 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395171 2020-04-20
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Pozyskanie tytułów prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110kV S-465 - 22/2020/ZAK2 1 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404640 2020-04-21
godz. 12:00
Śląskie 1 48/N/IC Robota budowlana - Rektyfikacja pionowa budynku dla ZG Janina w TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408123 2020-04-24
godz. 14:00
Małopolskie EW Rożnów - wymiana regulatora obrotów TZ-3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412163 2020-04-27
godz. 12:00
Śląskie 36/N/RP Dostawy części do lamp górniczych i benzynowych dla TAURON Wydobycie SA 1 Część nr 1 – części do Lampy t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400993 2020-04-29
godz. 10:00
Śląskie Przewóz paliwa produkcyjnego – mułów węglowych transportem samochodowym dla Tauron Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400994 2020-04-29
godz. 11:00
Śląskie Przewóz węgla transportem samochodowym dla Tauron Ciepło Sp. z o.o., Rejon Wytwarzania Ciepła: Olkusz, Zawiercie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393511 2020-04-29
godz. 12:00
Małopolskie -- Kryteria ogólne -- -- 0,00 1 Dostawa bezpośrednich liczników 1 i 3 fazowych energii elektrycznej z komunikacją G3-PLC IDIS 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406500 2020-05-05
godz. 12:00
Śląskie Usługi – Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP obejmującego procesy wspomagające dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411591 2020-05-05
godz. 12:00
Śląskie Dostawa przewodów górniczych na napięcie 3,3 KV dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/00340/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411599 2020-05-07
godz. 12:00
Małopolskie Zawarcie umów ramowych na świadczenie w imieniu i na rzecz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. i Tauron S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080677 2020-12-28
godz. 00:00
Śląskie 1 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy 1 Sztuka 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080676 2020-12-28
godz. 00:00
Śląskie Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412666 2020-12-31
godz. 09:00
Śląskie INFORMACJA - ELEKTRONIZACJA ZAWIERANIA UMÓW, ZAMÓWIEŃ I ICH OBSŁUGI. -- Kryteria ogólne -- -- 0,00 1 Informacja - elektronizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)