Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8211933 2021-07-01
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa osprzętu transformatorowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205040 2021-07-01
godz. 10:00
Małopolskie (Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku letniskowo-garażowego: budowa przyłącza kablowego SN 15kV, budowa stacji transformatorowej wnętrzowej wolnostojącej w miejscowości Leluchów dz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205041 2021-07-01
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wieży widokowej i domu jednorodzinnego: budowa przyłącza kablowego SN 15kV, budowa stacji transformatorowej wnętrzowej wolnostojącej, budowa linii kablow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208561 2021-07-01
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa szaf oświetlenia ulicznego dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208555 2021-07-01
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Zadanie nr 1 - „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV "Zawadka IV" wraz z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawadka gm Irządze”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187784 2021-07-02
godz. 09:00
Śląskie 86/N/AS Dostawy ubrań roboczych dla TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208848 2021-07-02
godz. 10:00
Śląskie Dobór urządzeń zasilania wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER układów zasilania w obiektach elektroenergetycznych w TAURON...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180531 2021-07-02
godz. 11:00
Śląskie Usługa wykonania remontów maszyn i urządzeń przeróbczych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: PZP/TWD/02367/2021-68/P/AP Usługa wykonania remontów maszyn i urządzeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208849 2021-07-02
godz. 13:00
Małopolskie Zapytanie o informację - rozeznanie rynku do postępowania pn. „Świadczenie usługi w zakresie obsługi płatności elektronicznych rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190171 2021-07-05
godz. 00:00
Śląskie 87/N/PR Dostawa modernizacja ognioszczelnego wyłączniko-rozrusznika typu EH-d03-WR/3,3/I/02.02 dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205038 2021-07-05
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa dwóch nowych ciągników siodłowych do przewozu UPS dla Spółki Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213548 2021-07-05
godz. 09:00
Śląskie Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212705 2021-07-05
godz. 09:00
Śląskie Dostawa mieszanek gazowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215509 2021-07-05
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: „Modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wilczy L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174219 2021-07-06
godz. 10:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Styczyńskiego 2 w Katowicach Numer referencyjny: PZP/TC/02942/2021 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215827 2021-07-07
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: „Modernizacja obwodów niskiego napięcia 0,4 kV nr I i II zasilanych ze stac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212708 2021-07-07
godz. 13:00
Dolnośląskie „Ocena funkcjonalności oraz możliwości rozbudowy urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych na wybranych obiektach hydrotechnicznych Tauron Ekoenergia wraz z określeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194600 2021-07-09
godz. 11:00
Śląskie Usługa wykonania robót w zakresie czyszczenia wraz z usunięciem i zagospodarowaniem osadu z osadnika Biały Brzeg dla Tauron Wydobycie S.A., Zakład Górniczy Sobieski Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215828 2021-07-12
godz. 10:00
Małopolskie Dostawy materiałów BHP na potrzeby Oddziału w Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207942 2021-07-12
godz. 15:00
Podkarpackie Dostawa dwóch nowych naczep trzyosiowych typu: „silos leżący" do transportu materiałów sypkich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194582 2021-07-14
godz. 10:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Gliwickiej 190–194 oraz 219–221 w Katowicach – w zakresie węzłów cieplnych z modułami przyłączeniowymi Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212383 2021-07-19
godz. 11:00
Śląskie Dostawy wyrobów ze stali zwykłej dla potrzeb Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: PZP/TWD/02582/2021 Dostawy wyrobów ze stali zwykłej dla potrzeb Tauron

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)