Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7710521 2020-09-30
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa hełmów i okularów ochronnych oraz półmasek filtrujących

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710518 2020-09-30
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów przeznaczonych do spinania podkładów i podrozjazdnic drewnianych , oraz worków do zbierania próchna po wymianie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707789 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie Dozorowanie obiektów oraz obsługa kotłowni na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni - Sekcji Eksploatacji w Tczewie i Sekcji Ek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712569 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie RFI- Zaproszenie do złożenia informacji dotyczącej ceny na przeprowadzenie procesu weryfikacji WE dotyczącego podsystemu „Sterowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713911 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie „Świadczenie usług ręcznych prac odśnieżnych w sezonie zimowym 2020/2021, na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715615 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie konserwacji urządzeń sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania, oraz naprawy uszkodzonych urządzeń w budynku: nastawni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716984 2020-09-30
godz. 10:00
Mazowieckie zakup i dostawa środków czystości dla ISE Wałbrzych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660519 2020-09-30
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie czynności utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4 i P5 pojazdów kolejowych dla potrzeb PKP Polskie L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697422 2020-09-30
godz. 11:00
Mazowieckie Przystosowanie pomieszczeń Centrum Diagnostyki do potrzeb funkcjonalności szkoleniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7670639 2020-09-30
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa infrastruktury torow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699686 2020-09-30
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy trzech zelektryfikowanych torów na bocznicy kolejowej Wrocław Główny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713136 2020-09-30
godz. 12:00
Mazowieckie Narzędzia do montażu szyb.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713173 2020-09-30
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa materiałów biurowych i papieru A3 i A4 do urządzeń drukujących dla pracowników objętych programem Pomoc Techniczna POIiŚ. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716483 2020-09-30
godz. 12:00
Mazowieckie Wąż ssawno-tłoczny do odfekalniania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716485 2020-09-30
godz. 13:00
Mazowieckie Folia Oracal 641-010 Biała połysk + Folia transferowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714903 2020-09-30
godz. 14:00
Mazowieckie Przecinarka i zakuwarka do węży.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708059 2020-09-30
godz. 18:00
Mazowieckie Montaż kompletnego systemu szlbanów w ilości 2 kompletów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696626 2020-10-01
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa hali magazynu płaskiego na terenie Terminala Przeładunkowego stacji kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710517 2020-10-01
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów do naprawy krawędzi peronowych na terenie ISE Laskowice Pom. oraz materiałów budowlanych nastawni dysponującej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713912 2020-10-01
godz. 09:00
Mazowieckie Naprawa awaryjna urządzeń przejazdowych typu BUES 2000 w km 255,262 kat A linia nr 273 oraz km 435,913 kat B linia nr 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697335 2020-10-01
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontu toru polegającego na wymianie pojedynczych podkładów strunobetonowych w ilości 3.070 szt. w torach stacyjnych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702749 2020-10-01
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wodociągowego do nastawni st. Zajezierze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715614 2020-10-01
godz. 10:00
Mazowieckie Estetyzacja wiat peronowych na linii nr 2 (odnawianie)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716236 2020-10-01
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa awaryjna urządzeń przejazdowych typu BUES 2000 w km 416,467 kat B linia nr 3 oraz km 421,149 kat B linia nr 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716237 2020-10-01
godz. 10:00
Mazowieckie Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłów grzewczych opalanych paliwem stałym znajdujących się na terenie Zakładu Linii Kolejowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716235 2020-10-01
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa materiałów do robót zimowych w sezonie 2020/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700599 2020-10-01
godz. 12:00
Mazowieckie Płoszenia ptactwa z wykorzystaniem metod sokolniczych - płoszenie gołębi z hal technologicznych zlokalizowanych na terenie bocznic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711443 2020-10-01
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą szelek i pasów bezpieczeństwa dla Sekcji Eksploatacji Czechowice Dziedzice. Zakup wraz z dostawą szelek i pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701971 2020-10-02
godz. 10:00
Mazowieckie Remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na stacji Smętowo linia kolejowa nr 131.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707790 2020-10-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami na linii kolejowej 143 szlak Borowa Oleśnicka – Długołęka i szlak Oleśnica – Bierutów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)